11:02 Thứ sáu, 16/11/2018

Trang nhất » Tin Tức » Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh » Viễn thông Quảng Trị

Viễn thông Quảng Trị

Thứ năm - 08/12/2011 08:35
 
  - Địa chỉ: 20 Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3855637
- Fax: 053 3552637
 
VIỄN THÔNG QUẢNG TRỊ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Nguyễn Hoàng Linh Giám đốc 053 3850559 0913485009 hoang.linh@vnpt.vn
Nguyễn Văn Duệ Phó Giám đốc 053 3852201 0913485027 nvdue.qti@vnpt.vn
Lê Văn Chiến Phó Giám đốc 053 3564225 0913485726 lvchien.qti@vnpt.vn
PHÒNG BAN
Lê Quang Minh TP NSTH 053 3553444 0913485385 lqminh.qti@vnpt.vn
Nguyễn Công Nguyên TP.KH-KT 053 3851303  
Trần Hữu Cơ TP.Kỹ thuật Đầu tư 053 3855155 0913485045 thco.qti@vnpt.vn
CÁC TRUNG TÂM
Nguyễn Chơn Dũng GĐ TTVT TP Đông Hà 053 3556157  
Nguyễn Quốc Ánh GĐ TTVT Cam Lộ 053 3871888 0914096575 nqanh.qti@vnpt.vn
Chu Hồng Lân Q.GĐ TTVT Gio Linh 053 3636789  
Nguyễn Công Giang GĐ TTVT Vĩnh Linh 053 3820243  
Lê Hưng GĐ TTVT Đakrong 053 3886569  
Đinh Trọng Bảo GĐ TTVT Hướng Hoá 053 3781956 0913456824 dtbao.qti@vnpt.vn
Nguyễn Văn Hoà Q.GĐ TTVT Triệu Phong 053 3828868 0913485292 nvhoa.qti@vnpt.vn
Cáp Xuân Bình GĐ TTVT tx Quảng Trị 053 3566135  
Lê Bá Tú GĐ TTVT Hải Lăng 053 3671568  
Hoàng Dũng Sỹ GĐ TT Điều hành thông tin 053 3853000  
Lê Quang Hưng GĐ TT CNTT 053 3852999 0914092579 lqhung.qti@vnpt.vn
 
       
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: nbsp