08:07 Thứ sáu, 17/08/2018

Trang nhất » Tin Tức » Cơ quan Đảng » Văn phòng Tỉnh ủy

Văn phòng Tỉnh ủy


  - Địa chỉ: 30 Hùng Vương - TP Đông Hà
- Điện thoại: (0233) 3852520
- Fax: (0233) 3552114
- Email: vptu@quangtri.gov.vn
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG
Lê Quang Chiến Chánh Văn phòng 0233 3852442    
Nguyễn Trung Hải Phó Chánh Văn phòng 0233 3853481 0914183050 nguyentrunghai@quangtri.gov.vn
Lê Thế Quảng  Phó Chánh Văn phòng 0233 3858113 0915034532 lethequang@quangtri.gov.vn
Võ Viết Cường Phó Chánh Văn phòng 0233 3852407 0913485426 vovietcuong@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị L ệ Trưởng phòng 0233 3552113 0913485514  
  Văn thư 0233 3852520    
  Fax 0233 3552114