04:35 Thứ tư, 26/09/2018

Trang nhất » Tin Tức » Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh » VP Đoàn ĐBQH tỉnh

VP Đoàn ĐBQH

 

  - Địa chỉ: 256 Hùng Vương - TP Đông Hà
- Điện thoại: (053) 2210565
- Fax: (053) 3855390
- Email: vphdndt@quangtri.gov.vn
 
VP ĐOÀN ĐB
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Hoàng Đức Cường Chánh VP 053 3563818 0914022627 hoangduccuong@quangtri.gov.vn