18:19 Thứ tư, 19/12/2018

Trang nhất » Tin Tức » UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh

UBND tỉnh Quảng Trị

  

  - Địa chỉ: 45 Hùng Vương - TP Đông Hà
- Điện thoại: (0233) 3852501
- Fax: (0233) 3852827
 
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Đức Chính Chủ tịch 0233 3856248 0913485193 nguyenducchinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quân Chính Phó Chủ tịch 0233 3856247 0913485555 nguyenquanchinh@quangtri.gov.vn
Hà Sỹ Đồng Phó Chủ tịch 0233 3521126 0913356459 hasydong@quangtri.gov.vn
         
 

 

Văn phòng UBND tỉnh

  - Địa chỉ: 45 Hùng Vương - TP Đông Hà
- Điện thoại: (0233) 3852501
- Fax: (0233) 3852827
- Email: vpubndt@quangtri.gov.vn
 
VĂN PHÒNG UBND TỈNH

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Bốn Chánh Văn phòng 0233 3553359 0979875979 nguyenvanbon@quangtri.gov.vn
Nguyễn Cửu Phó CVP 0233 3577399 0914178167 nguyencuu@quangtri.gov.vn
Lê Nguyên Hồng Phó CVP 0233 3550892 0913.421.719 lenguyenhong@quangtri.gov.vn
PHÒNG TỔNG HỢP
Hoàng Tiến Dũng Trưởng phòng 0233 3859653 0914050822 hoangtiendung@quangtri.gov.vn
Trần Hồng Hạnh Trưởng phòng 0233 3554631 0905144182 tranhonghanh@quangtri.gov.vn
PHÒNG NÔNG NGHIỆP
Nguyễn Anh Khoa Phó phòng 0233 3585599 0906466669 nguyenanhkhoa@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Phó phòng 0233 3554630 0962212612 nguyenthithu_vpub@quangtri.gov.vn
Phan Văn Phước Chuyên viên   0913349389 phanvanphuoc@quangtri.gov.vn
Hoàng Công Tuấn Chuyên viên   0905085095 hoangcongtuan@quangtri.gov.vn
PHÒNG NỘI CHÍNH
Nguyễn Đăng Mừng Trưởng phòng 0233 3554632 0942.379.199 nguyendangmung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hoài Nam Trưởng phòng 0233 3853103 0983575145 nguyenhoainam@quangtri.gov.vn
PHÒNG CÔNG NGHIỆP
Trần Duy Phương Phó phòng 0233 3536677 0906.560.777 tranduyphuong@quangtri.gov.vn
Trần Minh Tài Phó phòng 0233 3558399 0944203555 tranminhtai@quangtri.gov.vn
PHÒNG TÀI MẬU
Trần Văn Thạnh Trưởng phòng 0233 38523102 0905.070.576 tranvanthanh@quangtri.gov.vn
Lê Nguyễn Hải Dương Phó phòng 0233 3577377 0965.046.688 lenguyenhaiduong@quangtri.gov.vn
PHÒNG VĂN XÃ
Đoàn Minh Phong Trưởng phòng 0233 3555621 0913.485.719 doanminhphong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đình Thi Trưởng phòng 0233 3595599 0914.042.039 nguyendinhthi@quangtri.gov.vn
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
Nguyễn Đức Tân Trưởng phòng 0233 3520889 0913.474.868 nguyenductan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Thảo Chuyên viên   0917000159 nguyenthithanhthao@quangtri.gov.vn
PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tô Thị Hải Yến Trưởng phòng   0905605579 tothihaiyen@quangtri.gov.vn
Võ Thị Thúy Hằng Phó phòng   0914665333 vothithuyhang@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Hồng Trinh Chuyên viên   0919634289 hoangthihongtrinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Minh Truyền Chuyên viên   0977705123 nguyenminhtruyen@quangtri.gov.vn
PHÒNG HC-TC
Nguyễn Trương Phong Phó phòng   0989.442.175 nguyentruongphong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Hải Chuyên viên 0233 3853264 0984567589 nguyenthanhhai.vpub@quangtri.gov.vn
VĂN THƯ
Lê Thị Hồng Thuý Phó phòng 0233 3852501 0986.175.700 lethihongthuy@quangtri.gov.vn
Trần Thị Như Hoa Văn thư 0233 3852501 0984459016 tranthinhuhoa@quangtri.gov.vn
Trần Thị Hiền Lưu trữ VP 0233 3852501 0984.774.770 tranthihienqt@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thuỳ Nhung
Văn thư
0233 3852501 0935.985.889 nguyenthuynhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Bích Nguyệt Văn thư 0233 3852501 0983159716 nguyenthibichnguyet@quangtri.gov.vn
Lâm Thị Mơ Lưu trữ VP 0233 3856415 0903.545.159 lamthimo@quangtri.gov.vn
Nguyễn Tri Phương NV Bảo vệ 0233 3550400 0917.965.967  
BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH
Nguyễn Thanh Quang Phó phòng Tiếp công dân và xử lý đơn thư 0233 3575177 0912189357 nguyenthanhquang@quangtri.gov.vn
Lê Minh Dũng Phó phòng Tiếp công dân và xử lý đơn thư 0233 3575177 0916030119 leminhdung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Phương Phó phòng HCTH 0233 3575177 0935220234 nguyenthiphuong@quangtri.gov.vn
Lê Vân Văn thư 0233 3575179 0945974777 levan@quangtri.gov.vn
PHÒNG QT-TV
Võ Thị Uyên Trưởng phòng 0233 3851455 0914277626 vothitouyen@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Nam Phó phòng - Kế toán trưởng 0233 3555222 0914.242.263 nguyenvannam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hồng Lê KT viên 0233 3555222 0905.651.119 nguyenhongle@quangtri.gov.vn
Đỗ Tiến Trình Điện nước 0233 3857605 0978.553.555 dotientrinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thương Lễ tân 0233 3857605 0935708813 nguyenthithuong@quangtri.gov.vn
Trần Thị Nhung Lễ tân 0233 3857605 0906585119 tranthinhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Nhân viên 0233 3857605 0915630135 nguyenthithu@quangtri.gov.vn
ĐỘI XE
Nguyễn Văn Toàn Đội trưởng   0905.078.199  
Nguyễn Đức Long Lái xe   0905012159  
Trịnh Bá Mạnh Lái xe   0914.008.807  
Trịnh Minh Quý Lái xe   0983.295.551  
Đào Hoàng Hà Lái xe   0915.356.313  
Nguyễn Hồng Quang Lái xe   0947.606264  
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
Lê Châu Long Giám đốc 0233 3854486 0905.140.606 lechaulong@quangtri.gov.vn
Lâm Công Tuấn Phó GĐ 0233 3554273 0914.312.112 lamcongtuan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Hiền Phó GĐ 0233 2210992 0914.626.286 nguyenvanhienqt@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Bình T. Phòng 0233 3554273 0914.353.252 nguyenthanhbinh@quangtri.gov.vn
Lê Hữu Nam Hoạ sĩ 0233 3554273 0906.404.043 lehuunam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thái Dũng Kế toán trưởng 0233 3554273 0944.555.282 nguyenthaidung@quangtri.gov.vn
Dương N.Xuân Hiếu Kỹ sư 0233 3554273 0949.550.378 duongnguyenxuanhieu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Nhàn Phó phòng 0233 3553350 0905.875.179 nguyenthithanhnhan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Tuyết Hạnh Phó phòng 0233666112 0943373222 nguyentuyethanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Vân Phó phòng 0233 3666112 0982.942.757 nguyenthivanqt@quangtri.gov.vn
Phạm Thị Mỹ Hạnh Phó phòng 0233 3553350 0947.002.333 phammyhanh@quangtri.gov.vn
Trần Hồng Hà Biên tập 0233 3553350 0905.952.828 tranhongha@quangtri.gov.vn
Nguyễn Tiến Nhất Biên tập 0233 3553350 0979.645.435 nguyentiennhat@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thùy Dương Phó phòng 0233 2210992 0974.974.656 nguyenthithuyduong@quangtri.gov.vn
Trần Vân Anh Biên tập 0233 3553350 0913.485.573 tranvananh@quangtri.gov.vn
Trương Công Minh Lái xe 0233 3554273 0984114142 truongcongminh@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM DỊCH VỤ - HỘI NGHỊ TỈNH
Nguyễn Thị Thuý Giám đốc 0233 3565555 0905.515.559 nguyenthuy@quangtri.gov.vn
Lê Anh Phúc Phó Giám đốc   0905.192.666 leanhphuc@quangtri.gov.vn
Lê Thị Phương Thảo Kế toán 0233 3564223 0914.226.199 lethiphuongthao@quangtri.gov.vn
Trần Thị Phúc phụ trách tổ Lưu Trú 0233.3565999 0935252444  
Trần Thị Thảo NV.Bàn 0233 3567116 0905.453.678  
Trương Thị Cúc TT.Bếp 0233 3564123 0915.351.367