04:33 Thứ tư, 26/09/2018

Trang nhất » Tin Tức » UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh » UBND tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị

  

  - Địa chỉ: 45 Hùng Vương - TP Đông Hà
- Điện thoại: (0233) 3852501
- Fax: (0233) 3852827
 
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Đức Chính Chủ tịch 0233 3856248 0913485193 nguyenducchinh@quangtri.gov.vn
Mai Thức Phó CT TT 0233 3856246 0913485180 maithuc@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quân Chính Phó CT 0233 3856247 0913485555 nguyenquanchinh@quangtri.gov.vn
Hà Sỹ Đồng Phó CT 0233 3521126 0913356459 hasydong@quangtri.gov.vn