08:07 Thứ sáu, 17/08/2018

Trang nhất » Tin Tức » Huyện uỷ, UBND các huyện, TX, TP » UBND thành phố Đông Hà

UBND thành phố Đông Hà

 

  - Địa chỉ: 01 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
- Điện thoại: (053) 3859681
- Fax: 0233 3857597
- Email: dongha@quangtri.gov.vn
 
HĐND&UBND THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Nguyễn     Chiến Thắng Chủ tịch 023 3853860 0914222555 nguyenchienthang@quangtri.gov.vn
Phạm Văn Nghiệm Phó Chủ tịch 023 3551763 0986820929 phamvannghiem@quangtri.gov.vn
Phạm Văn Dũng Phó Chủ tịch 023 3852245 0919407555 phamvandung.dongha@quangtri.gov.vn
Nguyễn Tăng Phó Chủ tịch 023 3853860 0913485327 nguyentang@quangtri.gov.vn
Phan Cao Lợi PCT HĐND   0905120297 phancaoloi@quangtri.gov.vn
Phạm Thị Bích Ngọc PCT HĐND   0913485290 phamthibichngoc@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG HĐND & UBND 
Lê Quang Việt Sơn Chánh Văn phòng 023 3852157 0988252252 lequangvietson@quangtri.gov.vn
Lê Văn Phúc Phó VP 023 3859680 0942939799 levanphuc@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó VP 023 3852370 0977524333 nguyenthithanhhuyen@quangtri.gov.vn
Lê Minh Thiện Phó VP  023 3525757   leminhthien@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hữu Đàn BCH QS   0983647225  
Lê Phi Hùng CA TP   0914050878  
Nguyễn Sỹ Trong Trưởng phòng Kinh tế 023 3553682 0988133776 nguyensytrong@quangtri.gov.vn
Phạm Thành Vinh  TP.TC-KH    0906566234 phamthanhvinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hữu Thành  TP.QLĐT  023 3500050 0903578979 nguyenhuuthanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Việt Hùng TP. TN-MT   0914222585 nguyenviethung@quangtri.gov.vn
Lê Cửu Long TP.VHTT   0947589777 lecuulong@quangtri.gov.vn
Mai Huy Phương  TP. Giáo dục  023 3850566 0914082640 maihuyphuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng Nhung  TP Y tế  023 3554054  0913855146 nguyenthihongnhunga@quangtri.gov.vn
Võ Thị Thanh Thúy TP LĐTBXH  023 3535657 0946027159 vothithanhthuy@quangtri.gov.vn
Hoàng Đức Điệp C.Thanh tra  023 3854264 0982974595  
Trương Cảnh Phò  TP. Tư pháp  023 3551788  0915359659  
Lê Thị Anh Đào TP.Nội vụ 023 3856413   lethianhdao@quangtri.gov.vn
Phan Thanh Hiệp Đội trật tự XD 023 3500829  0913485764 phanthanhhiep@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thế Tuyên TP. Thống kê 023 3851061 0915356353  
Trương Đức Phụ Trưởng BQL Chợ Đông Hà 023 3854844 0916988234 dongha.market@gmail.com
Lê Vinh Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất     levinh@quangtri.gov.vn
Hoàng Thanh Sự GĐ TT VHTT 023 3852026 0947595799 hoangthanhsu@quangtri.gov.vn
Phạm Như Dũng CT Hội CTĐ  023 3858041  0913174389 phamnhudung@quangtri.gov.vn
Đặng Chí Linh  GĐ BVĐK Đông Hà  023 3852 242 0913447899  
Trương Hữu Thiện  GĐ TTYT DP ĐHà  023 3859479 0905140639  
Lê Quang Khoa  GĐ BHXH  023 3553144 0905063515  
Nguyễn Hải Phi Trưởng đài truyền thanh 023 3852234 0914064865 nguyenhaiphidk@gmail.com
Lê Thị Hải Lộc GĐ TT Dân số KHH&GĐ 023 3550855 0917988038  
Nguyễn Quang Công GĐ Văn phòng Đăng ký QSD đất 023 3554293 0913411282  
Phan Thanh Hiệp Đội trưởng Đội Trật tự xây dựng 023 3500829