20:49 Thứ hai, 26/09/2016

Trang nhất » Tin Tức » Huyện uỷ, UBND các huyện, TX, TP » UBND thành phố Đông Hà

UBND thành phố Đông Hà

 

  - Địa chỉ: 01 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
- Điện thoại: (053) 3859681
- Fax: 053 3857597
- Email: dongha@quangtri.gov.vn
 
UBND THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Nguyễn Chiến Thắng Chủ tịch 053 3853860 0914222555 nguyenchienthang@quangtri.gov.vn
Phạm Văn Nghiệm Phó Chủ tịch 053 3551763 0986820929 phamvannghiem@quangtri.gov.vn
Phạm Văn Dũng Phó Chủ tịch     phamvandung.dongha@quangtri.gov.vn
Nguyễn Tăng Phó Chủ tịch     nguyentang@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG
Nguyễn Việt Hùng Chánh Văn phòng 053 3852157 0914222585 nguyenviethung@quangtri.gov.vn
Lê Văn Phúc Phó VP 053 2210623 0942939799 levanphuc@quangtri.gov.vn
Trần Tiến Dũng Phó VP 053 3852370 0982459567 trantiendung@quangtri.gov.vn
PHÒNG NỘI VỤ
Nguyễn Tăng Trưởng phòng Nội vụ      
         
  Trưởng phòng Giáo dục      
  Chánh Thanh tra      
  Trưởng phòng Tư pháp      
  Trưởng phòng TC-KH      
  Trưởng Đài Truyền thanh      
  Trưởng phòng LĐ,TB-XH      
  Trưởng phòng VHTT      
  Trưởng phòng TN-MT      
  Trưởng phòng Kinh tế      
  Trưởng phòng QLĐT      
  Đội trưởng Đội TTXD      
  GĐ TT phát triển quỹ đất      
  Giám đốc BQLDA ĐT-XD      
  Chủ tịch Hội CTĐ      
  GĐ TT DSKHHGĐ      
  GĐ VP ĐKQSDĐ      
  Trưởng BQL Chợ ĐH      
  GĐ BQL CCN-TTCN