22:05 Thứ tư, 26/10/2016

Trang nhất » Tin Tức » Huyện uỷ, UBND các huyện, TX, TP » UBND thành phố Đông Hà

UBND thành phố Đông Hà

 

  - Địa chỉ: 01 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
- Điện thoại: (053) 3859681
- Fax: 053 3857597
- Email: dongha@quangtri.gov.vn
 
UBND THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Nguyễn     Chiến Thắng Chủ tịch 053 3853860 0914222555 nguyenchienthang@quangtri.gov.vn
Phạm Văn Nghiệm Phó Chủ tịch 053 3551763 0986820929 phamvannghiem@quangtri.gov.vn
Phạm Văn Dũng Phó Chủ tịch     phamvandung.dongha@quangtri.gov.vn
Nguyễn Tăng Phó Chủ tịch     nguyentang@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG HĐND & UBND 
Lê Quang Việt Sơn Q.Chánh Văn phòng 053 3852157   lequangvietson@quangtri.gov.vn
Lê Văn Phúc Phó VP 053 3859680 0942939799 levanphuc@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Tuyền Phó VP 053 3852370   nguyenthithanhtuyen@quangtri.gov.vn
Lê Minh Thiện Phó VP  053 3525757   leminhthien@quangtri.gov.vn
PHÒNG KINH TẾ
Nguyễn Sỹ Trong      Trưởng phòng 05 32240700   nguyensytrong@quangtri.gov.vn  
Lê Chí Hồng Phó phòng     lechihong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Thủy Phó phòng     nguyenthithuthuy@quangtri.gov.vn
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
Phạm Thành Vinh  Trưởng phòng 053. 3556252   phamthanhvinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Mạnh Thường Phó phòng     nguyenmanhthuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thùy Nga Phó phòng     nguyenthithuynga@quangtri.gov.vn
Lê Anh Sơn Phó phòng     leanhson@quangtri.gov.vn
PHÒNG Y TẾ
Nguyễn Thị Hồng Nhung Phó phòng phụ trách 053 3554054   nguyenthihongnhung@quangtri.gov.vn
PHÒNG NỘI VỤ
Nguyễn Tăng Trưởng phòng 053 3856413   nguyentang@quangtri.gov.vn
Huỳnh Thị Ngọc Huyền Phó phòng     huynhthingochuyen@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thùy Vân Phó phòng     nguyenthithuyvan@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Thanh Bình Phó phòng     hothithanhbinh@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
Nguyễn Hữu Thành Trưởng phòng 053 3852334   nguyenhuuthanh@quangtri.gov.vn
Lê Thị Ngọc Hà Phó phòng     lethingocha@quangtri.gov.vn
Hoàng Trọng Giang Phó phòng     hoangtronggiang@quangtri.gov.vn
PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN
Lê Cửu Long Trưởng phòng 053 3272929   lecuulong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng Lý Phó phòng     nguyenthihongly@quangtri.gov.vn
Nguuyễn Duy Đức Phó phòng     nguyenduyduc@quangtri.gov.vn
PHÒNG TƯ PHÁP
Trương Cảnh Phò Trưởng phòng 053 3551788   truongcanhpho@quangtri.gov.vn
Phạm Thị Hồng Oanh Phó phòng     phamthihongoanh@quangtri.gov.vn
PHÒNG LĐTB&XH
Võ Thị Thanh Thúy Trưởng phòng 053 3555515   vothithanhthuy@quangtri.gov.vn
Đoàn Thị Hiền Phó phòng     doanthihien@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Lộc Phó phòng     nguyenducloc@quangtri.gov.vn
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
Mai Huy Phương Trưởng phòng 053 3850566   maihuyphuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Tiên Phó phòng     nguyenductien@quangtri.gov.vn
Lê Thị Tú Lệ Phó phòng     lethitule@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Hồng Phó phòng     hoangthihong@quangtri.gov.vn
PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Việt Hùng Trưởng phòng 053 3500611   nguyenviethung@quangtri.gov.vn
Trương Văn Tuân Phó phòng     truongvantuan@quangtri.gov.vn
CÁC  ĐƠN VỊ KHÁC
Trương Đức Phụ Trưởng BQL Chợ Đông Hà 053 3854844 0916988234 dongha.market@gmail.com
Lê Vinh Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất      
Nguyễn Hải Phi Trưởng đài truyền thanh 053 3852234 0914064865 nguyenhaiphidk@gmail.com
Phạm Văn Dũng GĐ BQL Dự án Đầu tư xây dựng 053 3852504    
Lê Thị Hải Lộc GĐ TT Dân số KHH&GĐ 053 3550855    
Nguyễn Quang Công GĐ Văn phòng Đăng ký QSD đất 053 3554293    
Hoàng Đức Điệp Chánh Thanh tra 053 3854264    
Phan Thanh Hiệp Đội trưởng Đội Trật tự xây dựng 053 3500829