14:10 Thứ ba, 13/10/2015

Trang nhất » Tin Tức » Huyện uỷ, UBND các huyện, TX, TP » UBND thành phố Đông Hà

UBND thành phố Đông Hà

 

  - Địa chỉ: 01 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
- Điện thoại: (053) 3859681
- Fax: 053 3857597
- Email: dongha@quangtri.gov.vn
 
UBND THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Nguyễn Chiến Thắng Chủ tịch 053 3853860 0914222555 nguyenchienthang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thời Phó Chủ tịch 053 3852245 0982560595 nguyenthoi@quangtri.gov.vn
Phạm Văn Nghiệm Phó Chủ tịch 053 3551763 0986820929 phamvannghiem@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG
Nguyễn Việt Hùng Chánh Văn phòng 053 3852157 0914222585 nguyenviethung@quangtri.gov.vn
Lê Văn Phúc Phó VP 053 2210623 0942939799 levanphuc@quangtri.gov.vn
Trần Tiến Dũng Phó VP 053 3852370 0982459567 trantiendung@quangtri.gov.vn