07:32 Thứ sáu, 28/04/2017

Trang nhất » Tin Tức » Huyện uỷ, UBND các huyện, TX, TP » UBND thành phố Đông Hà

UBND thành phố Đông Hà

 

  - Địa chỉ: 01 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
- Điện thoại: (053) 3859681
- Fax: 053 3857597
- Email: dongha@quangtri.gov.vn
 
HĐND&UBND THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Nguyễn     Chiến Thắng Chủ tịch 053 3853860 0914222555 nguyenchienthang@quangtri.gov.vn
Phạm Văn Nghiệm Phó Chủ tịch 053 3551763 0986820929 phamvannghiem@quangtri.gov.vn
Phạm Văn Dũng Phó Chủ tịch 053 3852245 0919407555 phamvandung.dongha@quangtri.gov.vn
Nguyễn Tăng Phó Chủ tịch 053 3853860 0913485327 nguyentang@quangtri.gov.vn
Phan Cao Lợi PCT HĐND   0905120297  
Phạm Thị Bích Ngọc PCT HĐND   0913485290  
VĂN PHÒNG HĐND & UBND 
Lê Quang Việt Sơn Q.Chánh Văn phòng 053 3852157 0988252252 lequangvietson@quangtri.gov.vn
Lê Văn Phúc Phó VP 053 3859680 0942939799 levanphuc@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Tuyền Phó VP 053 3852370   nguyenthithanhtuyen@quangtri.gov.vn
Lê Minh Thiện Phó VP  053 3525757   leminhthien@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hữu Đàn BCH QS   0983647225  
Lê Phi Hùng CA TP   0914050878  
Nguyễn Sỹ Trong Trưởng phòng Kinh tế 053 3553682 0988133776  
Phạm Thành Vinh  TP.TC-KH    0906566234  
Nguyễn Hữu Thành  TP.QLĐT  053 3500050 0903578979  
Nguyễn Việt Hùng TP. TN-MT   0914222585  
Lê Cửu Long TP.VHTT   0947589777  
Mai Huy Phương  TP. Giáo dục  053 3850566 0914082640  
Nguyễn Thị Hồng Nhung  TP Y tế  053 3554054  0913855146  
Võ Thị Thanh Thúy TP LĐTBXH  053 3535657 0946027159  
Hoàng Đức Điệp C.Thanh tra  053 3854264 0982974595  
Trương Cảnh Phò  TP. Tư pháp  053 3551788  0915359659  
Huỳnh T. Ngọc Huyền PTP.Nội vụ 053 3856413 01278969555  
Phan Thanh Hiệp Đội trật tự XD 053 3500829  0913485764  
Nguyễn Thế Tuyên TP. Thống kê 053 3851061 0915356353  
Trương Đức Phụ Trưởng BQL Chợ Đông Hà 053 3854844 0916988234 dongha.market@gmail.com
Lê Vinh Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất      
Hoàng Thanh Sự GĐ TT VHTT 053 3852026 0947595799  
Phạm Như Dũng CT Hội CTĐ  053 3858041  0913174389  
Đặng Chí Linh  GĐ BVĐK Đông Hà  053 3852 242 0913447899  
Trương Hữu Thiện  GĐ TTYT DP ĐHà  053 3859479 0905140639  
Lê Quang Khoa  GĐ BHXH  053 3553144 0905063515  
Nguyễn Hải Phi Trưởng đài truyền thanh 053 3852234 0914064865 nguyenhaiphidk@gmail.com
Lê Thị Hải Lộc GĐ TT Dân số KHH&GĐ 053 3550855 0917988038  
Nguyễn Quang Công GĐ Văn phòng Đăng ký QSD đất 053 3554293 0913411282  
Phan Thanh Hiệp Đội trưởng Đội Trật tự xây dựng 053 3500829