09:39 Thứ bảy, 23/05/2015

Trang nhất » Tin Tức » Huyện uỷ, UBND các huyện, TX, TP » UBND huyện Vĩnh Linh

UBND huyện Vĩnh Linh


  - Địa chỉ: Thị trấn Hồ Xá -  Vĩnh Linh - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3820375
- Fax: 053 3820787
- Email: vinhlinh@quangtri.gov.vn
 
UBND HUYỆN VĨNH LINH
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Lê Văn Hiền Chủ tịch 053 3820305 0913411193 levanhien@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Minh Phó Chủ tịch   0913411129 nguyenvanminhvl@quangtri.gov.vn
Trần Hữu Hùng Phó Chủ tịch      
Nguyễn Thị Hải Phó Chủ tịch 053 3820228 0989976190  
Vũ Văn Phong Chánh VP 053 3820375 0905015676 vuvanphong@quangtri.gov.vn