03:57 Chủ nhật, 21/01/2018

Trang nhất » Tin Tức » Huyện uỷ, UBND các huyện, TX, TP » UBND huyện Vĩnh Linh

UBND huyện Vĩnh Linh


  - Địa chỉ: Thị trấn Hồ Xá -  Vĩnh Linh - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3820375
- Fax: 053 3820787
- Email: vinhlinh@quangtri.gov.vn
 
UBND HUYỆN VĨNH LINH
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Trần Hữu Hùng Chủ tịch 0533.820305 0917025888 tranhuuhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Khởi Phó chủ tịch    0913920375 nguyenthikhoi@quangtri.gov.vn
Thái Văn Thành Phó Chủ tịch 053 3828352 0914079970 thaivanthanh@quangtri.gov.vn
Trần Thị Thu Hà Chánh VP 053 3820375 0965116595 tranthithuha@quangtri.gov.vn
Lê Thanh Hải            Trưởng Phòng Tư pháp                   0906559959 lethanhhai@quangtri.gov.vn
 Lê Thanh Hải            Trưởng Phòng GD-ĐT                  3820502   lethanhhai.vinhlinh@quangtri.gov.vn
Lương Ngọc Ninh     Trưởng phòng VHTT              0914066660 luongngocninh@quangtri.gov.vn
Thái Nam Sơn          Trưởng phòng TC- KH                   0942086333 thainamson@quangtri.gov.vn
Lê Văn Năm            Trưởng phòng TN-MT                    0905651939 levannam@quangtri.gov.vn
Võ Văn Trà              Trưởng phòng KT-HT                    0905838979 vovantra@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Sơn       Trưởng phòng Y tế                         0983097267 nguyenvanson@quangtri.gov.vn
Nguyễn Ái Tân          Trưởng phòng LĐTBXH               0914745169 nguyenaitan@quangtri.gov.vn
Lê Nam Thành           Chánh Thanh tra huyện                  01235912612 lenamthanh@quangtri.gov.vn
Lê Tiến Dũng             Trưởng phòng NN và PTNT          0905059787 letiendung@quangtri.gov.vn