22:13 Thứ hai, 31/08/2015

Trang nhất » Tin Tức » Huyện uỷ, UBND các huyện, TX, TP » UBND huyện Vĩnh Linh

UBND huyện Vĩnh Linh


  - Địa chỉ: Thị trấn Hồ Xá -  Vĩnh Linh - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3820375
- Fax: 053 3820787
- Email: vinhlinh@quangtri.gov.vn
 
UBND HUYỆN VĨNH LINH
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Văn Minh Q.Chủ tịch 053 3820305 0913411129 nguyenvanminhvl@quangtri.gov.vn
Trần Hữu Hùng Phó Chủ tịch      
Nguyễn Thị Hải Phó Chủ tịch 053 3820228 0989976190  
Thái Văn Thành Phó Chủ tịch 053 3828352 0914079970  
Vũ Văn Phong Chánh VP 053 3820375 0905015676 vuvanphong@quangtri.gov.vn