07:32 Thứ sáu, 28/04/2017

Trang nhất » Tin Tức » Huyện uỷ, UBND các huyện, TX, TP » UBND huyện Hải Lăng

UBND huyện Hải Lăng

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Hải Lăng - Hải Lăng - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3873297
- Fax: 053 3873863
- Email: hailang@quangtri.gov.vn
 
UBND HUYỆN HẢI LĂNG
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Hoàng Văn Vinh Chủ tịch 053 3873266 0914092616 hoangvanvinh@quangtri.gov.vn
Phạm Đình Lợi Phó Chủ tịch 053 3708666 0913442676 phamdinhloi@quangtri.gov.vn
Nguyễn Giáp Phó Chủ tịch 053 3873223 0913442809 nguyengiap@quangtri.gov.vn
Lê Hữu Phước Phó Chủ tịch   0914226111 lehuuphuoc@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG
Phạm Ngọc Ánh Chánh Văn phòng 053 3873293 0942220717 phamngocanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Vĩnh Quyền Phó Chánh VP 053 3873292 0914181914 nguyenvinhquyen@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quang Hải Phó Chánh VP 053 3873298 0945900567 nguyenquanghai@quangtri.gov.vn
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
Lê Nhân Mạnh Trưởng phòng 053 3873798 0943873665 lenhanmanh@quangtri.gov.vn
Lê Xuân Trường Phó phòng 053 2215459 0944072469 lexuantruong@quangtri.gov.vn
Văn Quyết Phó phòng 053 2215432 0915301815 vanquyet@quangtri.gov.gov.vn
PHÒNG NN-PTNT
Dương Viết Hải Trưởng phòng 053 3873040 0915147717 duongviethai@quangtri.gov.vn
Nguyễn Triển Phó phòng 053 3875318 0914178449 nguyentrien@quangtri.gov.vn
PHÒNG NỘI VỤ
Hồ Vĩnh Hiếu Trưởng phòng 053 3673525 0919508789 hovinhhieu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Sỹ Sơn Phó phòng 053 3701919 0914443556 nguyensyson@quangtri.gov.vn
Văn Ngọc Tiến Đức Phó phòng 053 3673525 09498397789 vanngoctienduc@quangtri.gov.vn
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Khổng Minh Tâm Trưởng phòng 053 3873129 0982259745 khongminhtam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Bích Phó phòng 053 3608558 0915010289 nguyenducbich@quangtri.gov.vn
PHÒNG TƯ PHÁP
Lê Chu Trưởng phòng 053 3873283 0982184989 lechu@quangtri.gov.vn
PHÒNG VHTT
Võ Văn Lập Trưởng phòng 053 3671045 0982993135 vovanlap@quangtri.gov.vn
Lê Anh Du Phó phòng 053 3708989 0943673277 leanhdu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Khắc Quang Phó phòng 053 3873406 0982356919 nguyenkhacquang@quangtri.gov.vn
PHÒNG LĐTBXH
Trần Thạch Trưởng phòng 053 3508785 0915016295 tranthach@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Toản Phó phòng   0914009422 nguyenvantoan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Hoài Tý Phó phòng   0915747559 nguyenthihoaity@quangtri.gov.vn
PHÒNG KTHT
Đặng Bá Tránh Trưởng phòng   0903525676 dangbatranh@quangtri.gov.vn
Hoàng Ngọc Ký Phó phòng 053 3873212 0914222436 hoangngocky@quangtri.gov.vn
PHÒNG GD - ĐT
Trần Đới Trưởng phòng 053 3873211 0914001326 trandoi@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đăng Phụng Phó phòng   0978450111 nguyendangphung@quangtri.gov.vn
Lê Văn Thạnh Phó  phòng 053 3873391 0986212573 levanthanh.hailang@quangtri.gov.vn
THANH TRA HUYỆN
Bùi Văn Ninh Chánh Thanh tra 053 3873276 0942322595 buivanninh@quangtri.gov.vn
Văn Ngọc Dũng Phó Chánh TT 053 3873276 01278972777 vanngocdung@quangtri.gov.vn
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
Nguyễn Xuân Hòa GĐ Ban dự án ĐTXD 053 3873255 0913442681 nguyenxuanhoa.hailang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quang Tuấn GĐ TT phát triển QĐ 053 3671115 0913400450 nguyenquangtuan.hailang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Bích GĐ VP đăng ký QSD đất 053 3608558 0915101289 nguyenducbich@quangtri.gov.vn
Trần Thị Ngọc Hoa GĐ TT DS-KHHGĐ 053 3873520 0914619718 tranthingochoa@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Hương PGĐ TT DS-KHHGĐ 053 3873278 0942272444 nguyenthihuong.hailang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Khắc Quang GĐ TT TDTT 053 3298320 0982356191 nguyenkhacquang@quangtri.gov.vn
Võ Văn Hoàng Trưởng Đài Truyền thanh   0913674159 vovanhoang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thế Hậu GĐ TT dạy nghề TH 053 6258024 0983356207 nguyenthehau@quangtri.gov.vn
Đặng Bá Tránh GĐ TT PT Cụm CN   0903525676 dangbatranh@quangtri.gov.vn
Đoàn Minh Cường Chủ tịch 053 3873271 0905570457 doanminhcuong@quangtri.gov.vn