19:19 Thứ tư, 19/12/2018

Trang nhất » Tin Tức » Huyện uỷ, UBND các huyện, TX, TP » UBND huyện Hải Lăng

UBND huyện Hải Lăng

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Hải Lăng - Hải Lăng - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3873297
- Fax: 053 3873863
- Email: hailang@quangtri.gov.vn
 
UBND HUYỆN HẢI LĂNG
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Hoàng Văn Vinh Chủ tịch 053 3873266 0914092616 hoangvanvinh@quangtri.gov.vn
Phạm Đình Lợi Phó Chủ tịch 053 3708666 0913442676 phamdinhloi@quangtri.gov.vn
Nguyễn Giáp Phó Chủ tịch 053 3873223 0913442809 nguyengiap@quangtri.gov.vn
Lê Hữu Phước Phó Chủ tịch   0914226111 lehuuphuoc@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG
  Chánh Văn phòng 023 3873293    
  Phó Chánh VP 023 3873298    
  Phó Chánh VP 023 3873292    
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
Lê Nhân Mạnh Trưởng phòng 023 3873798 0943873665 lenhanmanh@quangtri.gov.vn
Lê Xuân Trường Phó phòng 023 2215459 0944072469 lexuantruong@quangtri.gov.vn
         
PHÒNG NN-PTNT
Dương Viết Hải Trưởng phòng 023 3873040 0915147717 duongviethai@quangtri.gov.vn
Đào Văn Trẫm Phó phòng   0914158016 daovantram@quangtri.gov.vn
Lê Đình Lễ Phó phòng   0942234595 ledinhle@quangtri.gov.vn
PHÒNG NỘI VỤ
Hồ Vĩnh Hiếu Trưởng phòng 023 3673525 0919508789 hovinhhieu@quangtri.gov.vn
Lê Xuân Nam Phó phòng 023 3701919 0914829579 lexuannam@quangtri.gov.vn
Văn Ngọc Tiến Đức Phó phòng 023 3673525 09498397789 vanngoctienduc@quangtri.gov.vn
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Khổng Minh Tâm Trưởng phòng 023 3873129 0982259745 khongminhtam@quangtri.gov.vn
Lê Văn Thuận Phó phòng 023 3608558 01234579526 levanthuan@quangtri.gov.vn
PHÒNG TƯ PHÁP
Lê Chu Trưởng phòng 023 3873283 0982184989 lechu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Thiện Phó phòng 023 3873283 0914038567 nguyenducthien@quangtri.gov.vn
PHÒNG VHTT
Võ Văn Vượng Phó phòng 023 3873406 0946418194 vovanvuong@quangtri.gov.vn
Lê Anh Du Phó phòng 023 3708989 0943673277 leanhdu@quangtri.gov.vn
         
PHÒNG LĐTBXH
Trần Thạch Trưởng phòng 023 3508785 0915016295 tranthach@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Toản Phó phòng   0914009422 nguyenvantoan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Hoài Tý Phó phòng   0915747559 nguyenthihoaity@quangtri.gov.vn
PHÒNG KTHT
Đặng Bá Tránh Trưởng phòng   0903525676 dangbatranh@quangtri.gov.vn
Trần Kim Cương Phó phòng 023 3873212 0915702151 trankimcuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hữu Thọ Phó phòng   0989983665 nguyenhuutho@quangtri.gov.vn
PHÒNG GD - ĐT
Nguyễn Đăng Phụng Phó phòng   0978450111 nguyendangphung@quangtri.gov.vn
Lê Văn Thạnh Phó  phòng 023 3873391 0986212573 levanthanh.hailang@quangtri.gov.vn
THANH TRA HUYỆN
Bùi Văn Ninh Chánh Thanh tra 023 3873276 0942322595 buivanninh@quangtri.gov.vn
Văn Ngọc Dũng Phó Chánh TT 023 3873276 01278972777 vanngocdung@quangtri.gov.vn
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
Nguyễn Xuân Hòa GĐ Ban dự án ĐTXD 023 3873255 0913442681 nguyenxuanhoa.hailang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quang Tuấn GĐ TT phát triển QĐ 023 3671115 0913400450 nguyenquangtuan.hailang@quangtri.gov.vn
Trần Kim Quang GĐ VP đăng ký QSD đất   0913456059 trankimquang@quangtri.gov.vn
Trần Thị Ngọc Hoa GĐ TT DS-KHHGĐ 023 3873520 0914619718 tranthingochoa@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hùng mạnh PGĐ TT TDTT 023 3298320 0905890357 nguyenhungmanh@quangtri.gov.vn
Võ Văn Hoàng Trưởng Đài Truyền thanh   0913674159 vovanhoang@quangtri.gov.vn
Võ Văn Lập GĐ TT dạy nghề TH   0982993135 vovanlap@quangtri.gov.vn
Đặng Bá Tránh GĐ TT PT Cụm CN   0903525676 dangbatranh@quangtri.gov.vn
Lê Văn Phong Chủ tịch Hội CTĐ   0949424246 levanphong@quangtri.gov.vn