21:34 Thứ bảy, 31/01/2015

Trang nhất » Tin Tức » Huyện uỷ, UBND các huyện, TX, TP » UBND huyện Hải Lăng

UBND huyện Hải Lăng

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Hải Lăng - Hải Lăng - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3873297
- Fax: 053 3873863
- Email: hailang@quangtri.gov.vn
 
UBND HUYỆN HẢI LĂNG
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Hoàng Văn Vinh Chủ tịch 053 3873266 0914092616 hoangvanvinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quang Lâm Phó Chủ tịch      
Phạm Đình Lợi Phó Chủ tịch   0913442676 phamdinhloi@quangtri.gov.vn
Nguyễn Giáp Phó Chủ tịch   0913442809  
VĂN PHÒNG
Cáp Xuân Tá Chánh Văn phòng 053 3873293 0913485918 capxuanta@quangtri.gov.vn
Nguyễn Vĩnh Quyền Phó Chánh VP 053 3873292 0914181914 nguyenvinhquyen@quangtri.gov.vn
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
Đặng Bá Tránh Trưởng phòng 053 3873348 0903525676  
Lê Xuân Trường Phó Trưởng phòng   0944072469  
Lê Nhân Mạnh Phó Trưởng phòng   0943873665  
PHÒNG NN-PTNT
Nguyễn Giáp Trưởng phòng 053 3873040 0913442809  
Nguyễn Triển Phó Trưởng phòng 053 3875318 0914178449  
PHÒNG NỘI VỤ
Hồ Vĩnh Hiếu Trưởng phòng 053 3673525 0905570296  
Nguyễn Văn Toản Phó Trưởng phòng   0914009422  
Nguyễn Sỹ Sơn Phó Trưởng phòng   0914009422  
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Khổng Minh Tâm Trưởng phòng 053 3873129 0982259745  
PHÒNG TƯ PHÁP
Trần Mượn Trưởng phòng 053 3873283 0532200616  
Lê Chu Phó Trưởng phòng 0532215316 0982184989  
PHÒNG VHTT
Võ Văn Lập Trưởng phòng 053 3873544 0982993135  
Lê Anh Du Phó Trưởng phòng   0943673277  
PHÒNG LĐTBXH
Phan Kế Quỳnh Trưởng phòng 053 3873210 0914189388  
Trần Thạch Phó Trưởng phòng   0915016295  
PHÒNG KTHT
Hồ Quốc Minh Trưởng phòng
Trưởng BQL các cụm CN-TTCN
053 3873759 0912266555  
Hoàng Ngọc Ký Phó Trưởng phòng   0914222436  
PHÒNG GD - ĐT
Trần Đới Trưởng phòng 053 3873211 0914001326  
Võ Văn Hoa Phó Trưởng phòng   0914127685  
Lê Văn Thạnh Phó Trưởng phòng   0986212573  
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
Nguyễn Xuân Hòa GĐ Ban dự án ĐTXD   0913442681  
Nguyễn Quang Tuấn GĐ TT phát triển QĐ   0913400450  
Nguyễn Đức Bích GĐ VP đăng ký QSD đất   0982805359  
Trần Thị Ngọc Hoa GĐ TT DS-KHHGĐ 053 3873520 0914619718  
Nguyễn Thị Hương PGĐ TT DS-KHHGĐ 053 3873278 0942272444  
Nguyễn Khắc Quang GĐ TT TDTT 053 3298320 0982356191  
Nguyễn Đức Sáng Trưởng Đài Truyền thanh 053 3873406 0912272633  
Nguyễn Thế Hậu GĐ TT dạy nghề TH   0983356207