05:43 Thứ năm, 24/01/2019

Trang nhất » Tin Tức » Huyện uỷ, UBND các huyện, TX, TP » UBND TX Quảng Trị

UBND TX Quảng Trị

 

  - Địa chỉ: 295 Trần Hưng Đạo - TX Quảng Trị - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3861226
- Fax: 0233 3662829
- Email: quangtri@quangtri.gov.vn
 
HĐND & UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Văn Ngọc Lãm Chủ tịch UBND  3861281 0913442829 vanngoclam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Mai Anh Phó Chủ tịch  3862177 0942042559 nguyenthimaianh@quangtri.gov.vn
Lê Phương Bắc  Phó Chủ tịch  3861230 0913499225 lephuongbac@quangtri.gov.vn
Lê Bá Truyền  PCT HĐND 3861230 0913400438  
Nguyễn Đức Phong PCT HĐND  3861069 0949272368  
VĂN PHÒNG
Nguyễn Xuân Tăng Chánh VP HĐND-UBND  3862668 0918996777  
Trần Hữu Nguyên Phó CVP HĐND-UBND 3662829 0914954357  
Đinh Ngọc Vũ Phó CVP HĐND-UBND  3861066 0903500305  
Lê Thị Thúy Hoa Văn thư VP  3861226 0915025540  
Lê Thị Phương Thúy Kế toán   0914050357  
Thái Thị Kiều Oanh Chuyên viên  3861280 0913428252  
Nguyễn Thị Phương Thanh Chuyên viên   0914895967  
Văn Thị Hải Yến Chuyên viên   0914627368  
PHÒNG GIÁO DỤC
Đoàn Quang Anh Trưởng phòng   0905053439  
Cao Nguyên Vũ Phó Trưởng phòng   0913446122  
Nguyễn Lam Giang Phó Trưởng phòng   0979192888  
PHÒNG NỘI VỤ
         
         
PHÒNG LĐTBXH
Hồ Minh Đạo Trưởng phòng   0914205203  
Hoàng Tụng Phó Trưởng phòng   0914520544  
Nguyễn Hoàng Phó Trưởng phòng   0913144027  
Thái Thị Diệu Quỳnh Phó Trưởng phòng   0986656018  
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
Nguyễn Khắc Thanh Trưởng phòng 3661099 0913459032  
Lê Hữu Thắng Phó Trưởng phòng   0983073098  
Nguyễn Đức Quang Phó Trưởng phòng   0901159333  
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
Lê Công Vinh Trưởng phòng  3861803 0913400439  
Nguyễn Thị Trác Diễm Phó Trưởng phòng  3601627 0903234223  
Phan Tuấn Phúc Phó Trưởng phòng  3862353 0905146351  
PHÒNG TƯ PHÁP
Phạm Thành Khuê Trưởng phòng   0919519898  
Vũ Nguyễn Quỳnh Chi Phó Trưởng phòng   0905883949  
PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN
Lê Ngọc Vũ Trưởng phòng  3861069 0914246699  
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Lê Anh Tài Trưởng phòng   0914714027  
Nguyễn Hữu Phó Trưởng phòng   0914068650  
Hoàng Ánh Sáng Phó Trưởng phòng   0911308333  
PHÒNG THANH TRA
Hoàng Thị Nhi Chánh Thanh tra  3861184 0905861051  
PHÒNG KINH TẾ
Lê Minh Châu Trưởng phòng  3861227 0974128153  
PHÒNG Y TẾ
Nguyễn Lương Thiện Phó Trưởng phòng   0983309345  
ĐỘI TRẬT TỰ XD
Lê Đình Tân Phó Đội trưởng   0914149111  
Lê Thanh Bình Phó Đội trưởng   0905372919  
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
Trương Thế Hưng CV TT Văn hóa TT   0911468069  
Dương Đình Hiếu GĐ Ban QLDA  3861075 0983235777  
Mai Hữu Bài Trưởng Đài T.Thanh  3861235 0983214018  
Lê Văn Khánh GĐ TT DSKHHGĐ  3664579 01238993009  
Nguyễn Thị Thu Thủy PCT Hội CTĐ   01268469946  
Văn Ngọc Bình GĐ TT Phát triển QĐ   0914924832  
Nguyễn Thị Thủy Phó GĐ NK Thành Cổ 3862504 0978631597  
Nguyễn Cường Trung tâm GDTX-GDNN   0905282054  
Trần Thị Minh Phúc Chủ tịch Hội Nông dân   0946555538