18:57 Chủ nhật, 22/10/2017

Trang nhất » Tin Tức » Mặt trận và các tổ chức Hội » UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh

UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh

 

  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH QUẢNG TRỊ

 
- Địa chỉ: 10A Nguyễn Huệ - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3852519
- Fax: 053 3852519
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Nguyễn Hữu Dũng Chủ tịch 053 3851714 0913485358 nhdungbt@gmail.com
Nguyễn Thanh Bảo Phó Chủ tịch      
Phạm Vĩnh Phó Chủ tịch 053 3852037 0914008838 phamvinh@quangtri.gov.vn
Võ Văn Hòa Phó Chủ tịch 053 3661682 0905330130 hongminh1970@gmail.com
Nguyễn Thị Thắm Phó Chủ tịch   0914239717 thammtqt@gmail.com
VĂN PHÒNG
Tạ Quang Thanh Chánh VP 053 3859588 0914737279 quangthanhmtqt@gmail.com
Cao Thị Ba Phó CVP      
Hoàng Đức Thẩm Phó CVP      
Trần Thị Hoài Phó CVP      
BAN TỔ CHỨC -THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
Đinh Như Hùng Trưởng ban 053 3551733 0983057220 tochucmtqt@gmail.com
Lương T Thanh Thuỷ Phó Trưởng ban   0919116257  
BAN DÂN CHỦ PHÁP LUẬT
Nguyễn Hữu Ban Trưởng ban 053 3858818 0962592357 danchumtqt@gmail.com
Bùi Ngọc Cẩm Phó Trưởng ban 053 3556190    
Phan Nữ Ngọc Lan Phó Trưởng ban      
BAN TH-DT-TG
Võ Thị Loan Trưởng ban 053 3661682 09055528456  
Hoàng Yến Chuyên viên      
BAN PHONG TRÀO
Lê Hồng Sơn Trưởng ban 053 3567377 0903586456 sonmtqt@gmail.com
Lê Văn Phi Phó Trưởng ban   0905330189 phongtraomtqtri@gmail.com
Nguyễn Thị Thủy Thanh Phó Trưởng ban   0905281525 phongtraomtqtri@gmail.com
BAN TUYÊN GIÁO
Trần Thị Hồng Trưởng ban      
Lê Minh Hồng Phó Trưởng ban   0906586111 hongminh1970@gmail.com