03:41 Thứ tư, 26/09/2018

Trang nhất » Tin Tức » Cơ quan thuộc UBND tỉnh » Trường CĐ Sư phạm Quảng Trị

Trường CĐ Sư phạm Quảng Trị

 

  - Địa chỉ: KM3 – QUỐC LỘ 9 – TP. ĐÔNG HÀ – QUẢNG TRỊ
- Điện thoại: 02333.580.793, Fax: 02333.582.210
Email: qtttc@qtttc.edu.vn
 
 
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
ĐẢNG ỦY
Phan Chí Thành Quyền Bí thư Đảng ủy 02336278999 0947.810.999 thanh_pc@qtttc.edu.vn
BAN GIÁM HIỆU
Trương Đình Thăng Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Trường 0233.276699 0912299456 Thang_td@qtttc.edu.vn
Lê Quốc Hải Phó Hiệu trưởng 0536.500.959 0948555079 hai_lq@qtttc.edu.vn
PHÒNG TỔ CHỨC – CHÍNH TRỊ & CÔNG TÁC SINH VIÊN
Phan Chí Thành Trưởng phòng 02333.588.934 0947.810.999 thanh_pc@qtttc.edu.vn
Trần Văn Lộc Phó trưởng phòng 02333.582.117 0915.363.674 loc_tv@qtttc.edu.vn
Nguyễn Hồng Kỳ Tổ trưởng Tổ CTSV 02333.582.117 0914.277.668 ky_nh@qtttc.edu.vn
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
Nguyễn Hữu Bút Trưởng phòng 02333.586.170 0905.792.815 but_nh@qtttc.edu.vn
Nguyễn Hồng Hà Phó trưởng phòng 02332.470.666 0912.726.456 ha_nh@qtttc.edu.vn
Nguyễn Minh Tuấn Tổ trưởng Tổ QT-KTX 02333.580.124 0914.166.567 tuan_nm@qtttc.edu.vn
PHÒNG ĐÀO TẠO
Cáp Xuân Tuấn Trưởng phòng 02333.523.469 0912.289.489 tuan_cx@qtttc.edu.vn
Nguyễn Thanh Long Phó trưởng phòng 02333.584.741 0915.351.667 long_nt@qtttc.edu.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Trần Thị Kim Hạnh Trưởng phòng 02333.580.077 0903.531.269 hanh_tk@qtttc.edu.vn
Trương Thị Thanh Hà Phó trưởng phòng 02332.468.979 0946.202.125 ha_tt@qtttc.edu.vn
PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Lê Thị Thu Hà Phó trưởng phòng PT 02333.581.181 0914.178.029 ha_lt@qtttc.edu.vn
PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - HỢP TÁC QUỐC TẾ
Đoàn Quốc Khoa Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng 02333.581.199 0912.851.456 khoa_dq@qtttc.edu.vn
KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Lương Thị Tố Uyên Trưởng khoa 02333.586.053 0988.045.145 uyen_lt@qtttc.edu.vn
Trần Thị Thu Hà Phó trưởng khoa 02333.586.053 0916.507.949 ha_tt78@qtttc.edu.vn
KHOA GIÁO DỤC MẦM NON
Nguyễn Thị Trầm Ca Trưởng khoa 02333.586.049 0916.562.014 ca_nt@qtttc.edu.vn
Lê Anh Phi Phó trưởng khoa 02333.586.049 0941.396.169 phi_la@qtttc.edu.vn
KHOA TỰ NHIÊN
Hồ Xuân Thắng Trưởng khoa 02333.581.300 0914.488.975 thang_hx@qtttc.edu.vn
Nguyễn Văn Kiếm Tổ trưởng Tổ BM Toán – Lý 02333.581.300 0915.050.571 kiem_nv@qtttc.edu.vn
Võ Văn Quân Tổ trưởng Tổ BM Hóa – Sinh 02333.581.300 0913.446.345 quan_vv@qtttc.edu.vn
KHOA XÃ HỘI
Nguyễn Hữu Thiệp Trưởng khoa 02333.586.052 0905.405.612 thiep_nh@qtttc.edu.vn
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Nguyễn Trương Trưởng Trưởng khoa 02333.580.076 0127.414.7189 truong_nt@qtttc.edu.vn
KHOA ÂM NHẠC – MỸ THUẬT
Nguyễn Xuân Vũ Trưởng khoa 02333.586.058 0935.277.267 vu_nx@qtttc.edu.vn
Lê Đình Trí Tổ trưởng Tổ BM Âm Nhạc 02333.586.058 0982.999.248 tri_ld@qtttc.edu.vn
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
Trương Đình Thăng Phó Hiệu trưởng, PT TT 02333586059 0912299456 thang_td@qtttc.edu.vn
Trương Đình Hoàng Phó Giám đốc 02333.586.059 0914.140.017 hoang_td@qtttc.edu.vn
TỔ CHÍNH TRỊ - GIÁO DỤC THỂ CHẤT – GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH
Nguyễn Thị Thanh Hải Phó tổ trưởng, Phụ trách Tổ 02333.586.048 0968.119.005 hai_nt@qtttc.edu.vn
Nguyễn Thị Hồng Yến Tổ trưởng Tổ BM Chính trị 02333.586.048 0915.364.023 yen_nh@qtttc.edu.vn
Nguyễn Văn Diện Tổ trưởng Tổ BM GD Thể chất – GD QPAN 02333.586.048 0944.310.379 dien_nv@qtttc.edu.vn
TỔ TÂM LÝ – ANH VĂN
Dương Thị Mỹ Lệ Tổ trưởng 02333.580.190 0911.580.069 le_dm@qtttc.edu.vn
Nguyễn Huy Tuyến Tổ trưởng Tổ BM Tâm lý – Giáo dục 02333.580.190 0911.400.255 tuyen_nh@qtttc.edu.vn
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG
Trần Chí Hùng Giám đốc  02333.587.678 0905.213.999 hung_tc@qtttc.edu.vn
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG - LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
Trương Đình Hoàng Phó Giám đốc, PT Trung tâm 0233586059 0914140017 hoang_td@qttc.edu.vn
TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỌC TẬP – THƯ VIỆN
Hồ Tùng Vĩnh Giám đốc 02332.470.289 0905.142.329 vinh_ht@qtttc.edu.vn
Bùi Thị Thu Hà Tổ trưởng tổ nghiệp vụ   0986.999.535 ha_bt@qtttc.edu.vn
Nguyễn Thị Lành Tổ trưởng tổ DVTK   0982.730.047 lanh_nt@qtttc.edu.vn
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
Võ Đình Phương Giám đốc 02333.581.359 0914.079.821 phuong_vd@qtttc.edu.vn
Dương Thị Mỹ Lệ Phó Giám đốc 02333.580.190 0911.580.069 le_dm@qtttc.edu.vn
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
CÔNG ĐOÀN
Lê Anh Phi Chủ tịch 02333.586.049 0941.396.169 phi_la@qtttc.edu.vn
Trương Đình Hoàng Phó Chủ tịch   0914.140.017 hoang_td@qtttc.edu.vn
ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN
Nguyễn Phong Bí thư Đoàn Thanh niên   0905.609.111 phong_n@qtttc.edu.vn
Nguyễn Thị Thùy Trang Phó Bí thư Đoàn Thanh niên – Chủ tịch Hội Sinh viên   0915.709.887 trang_nt@qtttc.edu.vn
Nguyễn Thị Kim Thái Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên   0949530567 thai_nk@qtttc.edu.vn