03:31 Thứ tư, 26/09/2018

Trang nhất » Tin Tức » Cơ quan Đảng » Thường trực Tỉnh ủy

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY KHÓA XVI

   
  Nguyễn Văn Hùng
UVTƯ Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh
 
 
Phạm Đức Châu
Phó Bí thư Thường trực
  Nguyễn Đức Chính
Phó Bí thư Tỉnh uỷ,
Chủ tịch UBND tỉnh