03:29 Thứ tư, 26/09/2018

Trang nhất » Tin Tức » Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh » Thường trực HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh

 
 
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH            

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch   0913485359 nguyenvanhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Dũng Phó Chủ tịch TT 0233 3550990 0913421720 nguyenducdung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Trần Huy Phó Chủ tịch   0917988019 nguyentranhuy@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Cầu TB Pháp Chế 02333556330 0915054555 nguyenvancau@quangtri.gov.vn
Phan Văn Phụng TB KTNS   0913485575 phanvanphung@quangtri.gov.vn
Lê Thị Lan Hương TB Dân tộc   0982548456 lethilanhuong@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Thu Hằng TB VHXH   0913042018 hothithuhang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Trí Tuân Chánh VP 0233 3563818 0919228368 nguyentrituan@quangtri.gov.vn