19:02 Chủ nhật, 22/10/2017

Trang nhất » Tin Tức » Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh » Thường trực HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh

 
 
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH            

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch   0913485359 nguyenvanhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Dũng Phó Chủ tịch 053 3550990 0913421720 nguyenducdung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Trần Huy Phó Chủ tịch   0917988019 nguyentranhuy@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Cầu TB Pháp Chế   0915054555 nguyenvancau@quangtri.gov.vn
Phan Văn Phụng TB KTNS     phanvanphung@quangtri.gov.vn
Lê Thị Lan Hương TB Dân tộc     lethilanhuong@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Thu Hằng TB VHXH     hothithuhang@quangtri.gov.vn