07:29 Thứ ba, 21/11/2017

Trang nhất » Tin Tức » CQ chuyên môn thuộc UBND tỉnh » Sở Y tế

Sở Y tế

 

  - Địa chỉ: 34 Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3852583
- Fax: 053 3852586
- Email: soyt@quangtri.gov.vn
 
SỞ Y TẾ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Trần Văn Thành Giám đốc 053 3852586 0905112575 tranvanthanh-syt@quangtri.gov.vn
Trần Quốc Dính Phó Giám đốc 053 2211766 0915223348 tranquocdinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Phó Giám đốc 053 3555 831 0914149015 nguyenthithanh@gmail.com
Lê Văn Thanh Phó Giám đốc 053 3855 472 0913474843 thanhlevanqt@gmail.com
Mai Năm Phó Giám đốc 0533 852584 0914135945  
PHÒNG BAN
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP
Trần Văn Thịnh Trưởng phòng   0905871965 tranvanthinh@gov.com.vn 
Võ Đình Khuynh Phó trưởng phòng   0905570677 vodinhkhuynhqt@gov.com.vn
Đặng Thị Ngọc Châu Phó trưởng phòng   0942574686 chautcsyt@yahoo.com.vn
Hoàng Thanh Sơn Phó trưởng phòng     hoangthanhson@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ DƯỢC
Phan Văn Khánh Trưởng phòng 053 3706669 0913449569 phanvankhanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hoàng Phó trưởng phòng   0914009495 hoangnguyensyt@gmail.com
Nguyễn Thị Hằng Phó trưởng phòng   0983262559 nguyenhangdqt@yahoo.com
PHÒNG CHÁNH THANH TRA
Hoàng Đình Ấn Trưởng phòng     hoangdinhan@quangtri.gov.vn
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Nguyễn Hoà Trưởng phòng 053 3854747 0914009452 nguyenhoaqt@gmail.com
Ngô Thị Ngọc Quỳnh Phó trưởng phòng PT   0905005127 quynhsytqt@gmail.com
PHÒNG KẾ HOẠCH
Võ Phúc Khanh Trưởng phòng 053 3852584 0914135945 vophuckhanh@quangtri.gov.vn
PHÒNG NGHIỆP VỤ Y
Nguyễn Quỳnh Trưởng phòng 053 3854779 0914277949 quynhnghiepvuy@gmail.com
Lê Đức Dũng Phó trưởng phòng 053 3854779 0973896545 dungnvy@gmail.com
Nguyễn Văn Thi Phó trưởng phòng      
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM
Nguyễn Văn Quang Giám đốc 053 3859 183 0973099 555 quangtykn@gmail.com
Hoàng Thị Thuý Hồng Phó Giám đốc 053 3859 184 0914457 976 dshong774@yahoo.com.vn
 Hoàng Xanh Xuân Phó Giám đốc     hoangxanhxuan@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CAM LỘ
Lê Ngọc Long Giám đốc 053 3871373 0914220525 lengoclong09@yahoo.com.vn
Nguyễn Đặng Thắng Phó Giám đốc   0918338252 thangbs666@gmail.com
TRUNG TÂM Y TẾ  HUYỆN ĐAKRÔNG
Châu Văn Hiền Giám đốc 053 3886290 0982427426 hienhien1960@gmail.com
Nguyễn Thị Nghĩa Phó Giám đốc 053 3886126 0915014059 nguyenthinghia1965@gmail.com
TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG BỆNH XÃ HỘI
Trần Cảnh Khoá Giám đốc 053 3704257 0988401805 Trancanhkhoa@yahoo.com
Phùng Mạc Phó Giám đốc 053 3520381 0914978282  
Trương Huyền Trường Phó Giám đốc 053 3559585 0905059313 Truong6310@yahoo.com.vn
CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
Hồ Sỹ Biên Chi cục trưởng 053 3556272 0915356727 bienhosi@yahoo.com.vn
TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ TỈNH QUẢNG TRỊ
Trần Văn Thịnh Giám đốc 053 3877517 0914190876  
Nguyễn Cường Phó Giám đốc 053 3877517 0914134714 Nguyencuong@gmail.com
TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH QUẢNG TRỊ
Phạm Văn Vân Giám đốc 053 3563349 0903575100 phapyquangtri@yahoo.com.vn
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG HÀ
Đặng Chí Linh Giám đốc 053 3500 159 0913447899 dr_bvdk@yahoo.com
Lê Đan Tâm Phó Giám đốc 053 3500175 0914355739  
Nguyễn Chơn Viễn Phó Giám đốc   0914058899 nguyenchonvien@yahoo.com.vn
TRƯỜNG TRUNG HỌC Y TẾ QUẢNG TRỊ
Trương Đức Tú Hiệu trưởng 053 3566187 0914097912 Bstumai59@gmail.com
BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIO LINH
Hồ Trọng Ninh Giám đốc 053 3825420 0982884501  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯỚNG HÓA
Văn Thanh Giám đốc 053 3781674 914136420 benhvienhh@yahoo.com.vn
Nguyễn Văn Thiện Phó Giám đốc 053 3880001 985408172 benhviendkhh@gmail.com.vn
PHÒNG QUẢN LÝ SỨC KHỎE CÁN BỘ TỈNH
Đỗ Việt Hùng Trưởng phòng 053 3556679 0944188731 vieth.bvsk@yahoo.com.vn
Nguyễn Năng Thuận P. Trưởng phòng 053 3553092 0917105345 nangthuan66@gmail.com
Nguyễn Văn Nghĩa P.Trưởng phòng 053 3520559 0944188726 nghiabvcsskcbqt@gmail.com
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĨNH LINH
Nguyễn Tất Minh Giám đốc 053 3623584 979334415 minhdpvl@gmail.com
Nguyễn Thanh Tùng Phó Giám đốc 053 3623584 915311656 ttytvinhlinh@gmail.com
TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ
Nguyễn Thanh PGĐ phụ trách 053 3563219 914127149 ttgdykquangtri@gmail.com
Trần Xuân Sang Phó Giám đốc 533 3588799 914131864 ttgdykquangtri@gmail.com
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẢI LĂNG
Nguyễn Xuân Tiết Giám đốc 053 3873027 914008828 xuantietnguyen@gmail.com
Hồ Văn lộc Phó giám đốc 053 3670027 985197590 hvloc68@gmail.com
Trần Tuần Phó giám đốc 053 3671027 988619317 tuanngoaihl159@gmail.com
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LINH
Nguyễn Hữu Lương Giám đốc 053 6509299 0914057410 Benhviendakhoavinhlinh@yahoo.com.vn
Nguyễn Xuân Lân Phó giám đốc 053 3820484 0914126204 Benhviendakhoavinhlinh@yahoo.com.vn
Lê Mạnh Hùng Phó giám đốc 053 3820484 0914178404 Benhviendakhoavinhlinh@yahoo.com.vn
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HƯỚNG HOÁ
Lâm Chí Đức Giám đốc 053 3782625 0914178334 lamchiduc@gmail.com
Trần Anh Tuấn Phó Giám đốc 053 3781752 0982290426 tuanhuonghoa@gmail.com
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRIỆU PHONG
Võ Phúc Khanh Giám đốc 053 3828560 0914252124 phuckhanhvo@gmail.com
Lê Hoàng Việt Phó giám đốc 053 3711153 0989637563 vietlehoang64@yahoo.com.vn
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐAKRÔNG
Nguyễn Quang Bộ Giám đốc 053 3886678 0983126322 boquangbvdk@gmail.com
Nguyễn Thọ Thanh Phó giám đốc 053 3750959 0914053421 thothanhh@yahoo.com.vn
TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Lê Thanh Đình Giám đốc 053 3862197 0948454599 Trungtamytetxqt@Gmail.com
Đặng Quang Phúc Phó giám đốc 053 3861232 0982217399 Bsdangquangphuc@Gmail.com
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ
Trần Quốc Tuấn Giám đốc 053 3854773 0905290562 Tranquoctuan_8263@yahoo.com
Lê Trọng Hóa Phó Giám đốc 053 3551957 0914008801  
Nguyễn Văn Dàn Phó Giám đốc 053 3551958 0903517389 Bsdanbvt@gmail.com
TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHOẺ SINH SẢN TỈNH           
Đoàn Viết Dũng Giám đốc 053 3854845 0913485813 dung_doanviet2000@yahoo.com
Hoàng Thị Hiền P.Giám đốc 053 3855620 0914015464 hienquat57@yahoo.com.vn
Trần Thị Nguyệt P.Giám đốc 053 3857477 0914611569 nguyet_hienluong@yahoo.com
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRIỆU PHONG
Nguyễn Công Hòa Giám đốc 0533 828 389 0914534357 bvdktrieuphong@gmail.com
Hoàng Trọng Phó Giám đốc 0533 710 818 0905669720  
Võ Thanh Tâm Phó Giám đốc 0533 828 564 0914096515 vothanhtamtpqt@gmail.com
BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỬA TÙNG
Đỗ Quang Đạo Giám đốc 053 3613689 915135234 doquang_dao @yahoo.com
Hoàng Thanh Chương Phó giám đốc 053 3614299 942009557 Docterchuong @yahoo.com
Lê Thị Liễu Phó giám đốc 053 3614159 945414579 lelieu_phcn @gmail.com
TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
Trương Hữu Thiện Giám đốc 053 3859479 905140639 truonghuuthienttyt@gmail.com
Dương Công Vững Phó giám đốc 053 3535686 975436405 congvungttytdh@gmail.com
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH QUẢNG TRỊ
Nguyễn Xuân Tường Giám đốc 053 3856187 947371555 tuongdpqt@gmail.com
Hoàng Hà Phó giám đốc 053 3551744 983264036 hoanghadpqt@gmail.com
Lê Việt Phó giám đốc 053 3522255 914178326 leviet2005@gmail.com
Đặng Hân Phó giám đốc 053 3852011 905425945 danghanytdpqt@gmail.com
CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH
Nguyễn Thị Thanh Chi cục trưởng 053 3705818 0914149015 nguyenthithanh@gmail.com
Nguyễn Viết Phước Chi cục phó 053 3852686 0914185306 nguyenvietphuoc@gmail.com
TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG HIV-AIDS
Nguyễn Ngọc Hiếu Giám đốc 053 3500861 916311155 ngochieuqtri@gmail.com
Nguyễn Thị Thanh Tịnh Phó giám đốc 053 3558557 916409345 ngthitinhus@yahoo.com
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAM LỘ                    
Nguyễn Đức Nghiêm Giám đốc 053 3730609 914444252 nghiembvdkcl@yahoo.com.vn
Nguyễn Quãng Phó giám đốc 053 3731812 935871757 quangflo@gmail.com
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HẢI LĂNG
Trần Đăng Thứ Giám đốc 053 3673136 985974030 dangthutran@030gmail.com
Nguyễn Khắc Túy Phó giám đốc 053 3672559 984872009 Bstuyhl@gmail.com
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIO LINH
Hồ Trọng Ninh  Giám đốc  053 3825580  0915090516  
TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHOẺ TỈNH
Võ Văn Khánh Giám đốc 053 326119 983331234 ttttgdskqtri @ gmail.com
Nguyễn Hương Chương Phó giám đốc 053 326225 935129585 Nguyenhuongchuong@ Yahoo.com.vn
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRIỆU HẢI
Lưu Văn Hiền Giám đốc   913429924 bshienbvth@yahoo.com.vn
Nguyễn Trí Long Phó giám đốc   914129515 trilongqt@yahoo.com.vn