00:01 Thứ năm, 29/09/2016

Trang nhất » Tin Tức » CQ chuyên môn thuộc UBND tỉnh » Sở Y tế

Sở Y tế

 

  - Địa chỉ: 34 Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3852583
- Fax: 053 3852586
- Email: soyt@quangtri.gov.vn
 
SỞ Y TẾ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Trần Văn Thành Giám đốc 053 3852586 0905112575 tranvanthanh-syt@quangtri.gov.vn
Trần Quốc Dính Phó Giám đốc 053 2211766 0915223348 tranquocdinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Phó Giám đốc 053 3555 831 0914149015 nguyenthithanh@gmail.com
Lê Văn Thanh Phó Giám đốc 053 3855 472 0913474843 thanhlevanqt@gmail.com
Mai Năm Phó Giám đốc 0533 852584 0914135945  
PHÒNG BAN
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP
Nguyễn Minh Chung Trưởng phòng   0914104522 nguyenminhchungqt@gov.com.vn
Võ Đình Khuynh Phó trưởng phòng   0905570677 vodinhkhuynhqt@gov.com.vn
Đặng Thị Ngọc Châu Phó trưởng phòng   0942574686 chautcsyt@yahoo.com.vn
PHÒNG QUẢN LÝ DƯỢC
Hoàng Xuân Xanh Trưởng phòng 053 3706669 0913449569 xuanxanh1963@gmail.com
Nguyễn Hoàng Phó trưởng phòng   0914009495 hoangnguyensyt@gmail.com
Nguyễn Thị Hằng Phó trưởng phòng   0983262559 nguyenhangdqt@yahoo.com
PHÒNG CHÁNH THANH TRA
Phan Thanh Giản Trưởng phòng      
Hoàng Đình Ấn Phó trưởng phòng      
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Nguyễn Hoà Trưởng phòng 053 3854747 0914009452 nguyenhoaqt@gmail.com
Ngô Thị Ngọc Quỳnh Phó trưởng phòng   0905005127 quynhsytqt@gmail.com
PHÒNG KẾ HOẠCH
Mai Năm Trưởng phòng 053 3852584 0914135945 nammai20@yahoo.com
PHÒNG NGHIỆP VỤ Y
Nguyễn Quỳnh Trưởng phòng 053 3854779 0914277949 quynhnghiepvuy@gmail.com
Lê Đức Dũng Phó trưởng phòng 053 3854779 0973896545 dungnvy@gmail.com
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM
Nguyễn Văn Quang Giám đốc 053 3859 183 0973099 555 quangtykn@gmail.com
Hoàng Thị Thuý Hồng Phó Giám đốc 053 3859 184 0914457 976 dshong774@yahoo.com.vn
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CAM LỘ
Lê Ngọc Long Giám đốc 053 3871373 0914220525 lengoclong09@yahoo.com.vn
Nguyễn Đặng Thắng Phó Giám đốc   0918338252 thangbs666@gmail.com
TRUNG TÂM Y TẾ  HUYỆN ĐAKRÔNG
Châu Văn Hiền Giám đốc 053 3886290 0982427426 hienhien1960@gmail.com
Nguyễn Thị Nghĩa Phó Giám đốc 053 3886126 0915014059 nguyenthinghia1965@gmail.com
TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG BỆNH XÃ HỘI
Trần Cảnh Khoá Giám đốc 053 3704257 0988401805 Trancanhkhoa@yahoo.com
Phùng Mạc Phó Giám đốc 053 3520381 0914978282  
Trương Huyền Trường Phó Giám đốc 053 3559585 0905059313 Truong6310@yahoo.com.vn
CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
Hồ Sỹ Biên Chi cục trưởng 053 3556272 0915356727 bienhosi@yahoo.com.vn
TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ TỈNH QUẢNG TRỊ
Trần Văn Thịnh Giám đốc 053 3877517 0914190876  
Nguyễn Cường Phó Giám đốc 053 3877517 0914134714 Nguyencuong@gmail.com
TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH QUẢNG TRỊ
Phạm Văn Vân Giám đốc 053 3563349 0903575100 phapyquangtri@yahoo.com.vn
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG HÀ
Đặng Chí Linh Giám đốc 053 3500 159 0913447899 dr_bvdk@yahoo.com
Lê Đan Tâm Phó Giám đốc 053 3500175 0914355739  
Nguyễn Chơn Viễn Phó Giám đốc   0914058899 nguyenchonvien@yahoo.com.vn
TRƯỜNG TRUNG HỌC Y TẾ QUẢNG TRỊ
Trương Đức Tú Hiệu trưởng 053 3566187 0914097912 Bstumai59@gmail.com
BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIO LINH
Võ Khắc Tiến Giám đốc 053 3825420 0982884501  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯỚNG HÓA
Văn Thanh Giám đốc 053 3781674 914136420 benhvienhh@yahoo.com.vn
Nguyễn Văn Thiện Phó Giám đốc 053 3880001 985408172 benhviendkhh@gmail.com.vn
PHÒNG QUẢN LÝ SỨC KHỎE CÁN BỘ TỈNH
Đỗ Việt Hùng Trưởng phòng 053 3556679 0944188731 vieth.bvsk@yahoo.com.vn
Nguyễn Năng Thuận P. Trưởng phòng 053 3553092 0917105345 nangthuan66@gmail.com
Nguyễn Văn Nghĩa P.Trưởng phòng 053 3520559 0944188726 nghiabvcsskcbqt@gmail.com
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĨNH LINH
Nguyễn Tất Minh Giám đốc 053 3623584 979334415 minhdpvl@gmail.com
Nguyễn Thanh Tùng Phó Giám đốc 053 3623584 915311656 ttytvinhlinh@gmail.com
TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ
Nguyễn Thanh PGĐ phụ trách 053 3563219 914127149 ttgdykquangtri@gmail.com
Trần Xuân Sang Phó Giám đốc 533 3588799 914131864 ttgdykquangtri@gmail.com
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẢI LĂNG
Nguyễn Xuân Tiết Giám đốc 053 3873027 914008828 xuantietnguyen@gmail.com
Hồ Văn lộc Phó giám đốc 053 3670027 985197590 hvloc68@gmail.com
Trần Tuần Phó giám đốc 053 3671027 988619317 tuanngoaihl159@gmail.com
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LINH
Nguyễn Hữu Lương Giám đốc 053 6509299 0914057410 Benhviendakhoavinhlinh@yahoo.com.vn
Nguyễn Xuân Lân Phó giám đốc 053 3820484 0914126204 Benhviendakhoavinhlinh@yahoo.com.vn
Lê Mạnh Hùng Phó giám đốc 053 3820484 0914178404 Benhviendakhoavinhlinh@yahoo.com.vn
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HƯỚNG HOÁ
Lâm Chí Đức Giám đốc 053 3782625 0914178334 lamchiduc@gmail.com
Trần Anh Tuấn Phó Giám đốc 053 3781752 0982290426 tuanhuonghoa@gmail.com
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRIỆU PHONG
Võ Phúc Khanh Giám đốc 053 3828560 0914252124 phuckhanhvo@gmail.com
Lê Hoàng Việt Phó giám đốc 053 3711153 0989637563 vietlehoang64@yahoo.com.vn
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐAKRÔNG
Nguyễn Quang Bộ Giám đốc 053 3886678 0983126322 boquangbvdk@gmail.com
Nguyễn Thọ Thanh Phó giám đốc 053 3750959 0914053421 thothanhh@yahoo.com.vn
TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Lê Thanh Đình Giám đốc 053 3862197 0948454599 Trungtamytetxqt@Gmail.com
Đặng Quang Phúc Phó giám đốc 053 3861232 0982217399 Bsdangquangphuc@Gmail.com
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ
Trần Quốc Tuấn Giám đốc 053 3854773 0905290562 Tranquoctuan_8263@yahoo.com
Lê Trọng Hóa Phó Giám đốc 053 3551957 0914008801  
Nguyễn Văn Dàn Phó Giám đốc 053 3551958 0903517389 Bsdanbvt@gmail.com
TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHOẺ SINH SẢN TỈNH           
Đoàn Viết Dũng Giám đốc 053 3854845 0913485813 dung_doanviet2000@yahoo.com
Hoàng Thị Hiền P.Giám đốc 053 3855620 0914015464 hienquat57@yahoo.com.vn
Trần Thị Nguyệt P.Giám đốc 053 3857477 0914611569 nguyet_hienluong@yahoo.com
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRIỆU PHONG
Nguyễn Công Hòa Giám đốc 0533 828 389 0914534357 bvdktrieuphong@gmail.com
Hoàng Trọng Phó Giám đốc 0533 710 818 0905669720  
Võ Thanh Tâm Phó Giám đốc 0533 828 564 0914096515 vothanhtamtpqt@gmail.com
BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỬA TÙNG
Đỗ Quang Đạo Giám đốc 053 3613689 915135234 doquang_dao @yahoo.com
Hoàng Thanh Chương Phó giám đốc 053 3614299 942009557 Docterchuong @yahoo.com
Lê Thị Liễu Phó giám đốc 053 3614159 945414579 lelieu_phcn @gmail.com
TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
Trương Hữu Thiện Giám đốc 053 3859479 905140639 truonghuuthienttyt@gmail.com
Dương Công Vững Phó giám đốc 053 3535686 975436405 congvungttytdh@gmail.com
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH QUẢNG TRỊ
Nguyễn Xuân Tường Giám đốc 053 3856187 947371555 tuongdpqt@gmail.com
Hoàng Hà Phó giám đốc 053 3551744 983264036 hoanghadpqt@gmail.com
Lê Việt Phó giám đốc 053 3522255 914178326 leviet2005@gmail.com
Đặng Hân Phó giám đốc 053 3852011 905425945 danghanytdpqt@gmail.com
CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH
Nguyễn Thị Thanh Chi cục trưởng 053 3705818 0914149015 nguyenthithanh@gmail.com
Nguyễn Viết Phước Chi cục phó 053 3852686 0914185306 nguyenvietphuoc@gmail.com
TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG HIV-AIDS
Nguyễn Ngọc Hiếu Giám đốc 053 3500861 916311155 ngochieuqtri@gmail.com
Nguyễn Thị Thanh Tịnh Phó giám đốc 053 3558557 916409345 ngthitinhus@yahoo.com
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAM LỘ                    
Nguyễn Đức Nghiêm Giám đốc 053 3730609 914444252 nghiembvdkcl@yahoo.com.vn
Nguyễn Quãng Phó giám đốc 053 3731812 935871757 quangflo@gmail.com
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HẢI LĂNG
Trần Đăng Thứ Giám đốc 053 3673136 985974030 dangthutran@030gmail.com
Nguyễn Khắc Túy Phó giám đốc 053 3672559 984872009 Bstuyhl@gmail.com
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIO LINH
Hồ Trọng Ninh  Giám đốc  053 3825580  0915090516  
TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHOẺ TỈNH
Võ Văn Khánh Giám đốc 053 326119 983331234 ttttgdskqtri @ gmail.com
Nguyễn Hương Chương Phó giám đốc 053 326225 935129585 Nguyenhuongchuong@ Yahoo.com.vn
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRIỆU HẢI
Lưu Văn Hiền Giám đốc   913429924 bshienbvth@yahoo.com.vn
Nguyễn Trí Long Phó giám đốc   914129515 trilongqt@yahoo.com.vn