09:58 Thứ sáu, 16/11/2018

Trang nhất » Tin Tức » CQ chuyên môn thuộc UBND tỉnh » Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Thứ ba - 22/11/2011 14:45
 
  - Địa chỉ: 91 Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà -   Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3857489
- Fax: 0233 3857489
- Email: soxd@quangtri.gov.vn
 
SỞ XÂY DỰNG
 
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
LÃNH ĐẠO SỞ
Lê Công Định Giám đốc 0233 3521368 0905854252 lecongdinh@quangtri.gov.vn
Thái Ngọc Châu Phó Giám đốc 02333589595 0913447989 thaingocchau@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Hải Phó Giám đốc 02333550579 0911333137 nguyenthanhhai@quangtri.gov.vn
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Hoàng Đức Hồng Trưởng phòng 0233 3852227 0914185360 hoangduchong@quangtri.gov.vn
Lê Thị Hồng Thu Phó Trưởng phòng 0233 3857489 0983202236 lethihongthu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Hà Lưu trữ 0233 3857489 0946 073234 nguyenthithuha@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quang Huy Kế toán viên 02333558779 0906509269 nguyenquanghuy@quangtri.gov.vn
Hồ Sỹ Sáng Chuyên viên 02333852227 0934880234 hosysang@quangtri.gov.vn
Phan Tùng Khánh Nhân viên 02333857489 0943579050 phantungkhanh@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG CƠ BẢN
Văn Đức Lợi Trưởng phòng 0233 3851592 0913411258 vanducloi@quangtri.gov.vn
Trương Diệu Khanh Phó Trưởng phòng 0233 3851592 0905065009 truongdieukhanh@quangtri.gov.vn
Phan Học Phi Chuyên viên 0233 3851592 0945337045 phanhocphi@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thành Nhân Chuyên viên 0233 3851592 0912146357 nguyenthanhnhan@quangtri.gov.vn
Dương Thị Thanh Nga Chuyên viên 0233 3851592 0987678713 duongthithanhnga@quangtri.gov.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
Nguyễn Thanh Bình Trưởng phòng 0233 3850942 0903555072 nguyenthanhbinh.soxd@quangtri.gov.vn
Trần Trọng Cường Phó Trường phòng 0233 3850942 0983704818 trantrongcuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Ngọc Nam Chuyên Viên 0233 3850942 0948280486 nguyenngocnam@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Nguyễn Thị Thùy Linh Trưởng phòng 0233 3851562 0913446060 nguyenthithuylinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Tuấn Chuyên viên 0233 3851562 0982345609 nguyenductuan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quang Trung Chuyên viên 0233 3851562 0947160678 nguyenquangtrung@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ
Nguyễn Văn Đương Trưởng phòng 0233 3852512 0917989463 nguyenvanduong@quangtri.gov.vn
Tạ Công Danh Phó Trưởng phòng 0233 3852512 0905077919 tacongdanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thành Lai Phó Trưởng phòng 0233 3852512 0972482777 nguyenthanhlai@quangtri.gov.vn
Nguyễn Sơn Tùng Chuyên Viên 0233 3852512 0913485231 nguyensontung@quangtri.gov.vn
Bùi Việt Châu Chuyên Viên 0233 3852512 0944545444 buivietchau@quangtri.gov.vn
THANH TRA SỞ
Nguyễn Thanh Dũng Chánh thanh tra 0233 3857372 0903523079 nguyenthanhdung@quangtri.gov.vn
Ngô Thị Ái Linh Phó Chánh thanh tra 0233 3857372 0905208123 ngothiailinh@quangtri.gov.vn
Trần Huyền Ân Thanh tra viên 0233 3857372 0977043997 tranhuyenan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Huyền Thanh tra viên 0233 3857372 0905899918 nguyenthithanhhuyen@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG
Dương Bá Thịnh Phó Giám đốc 02333523246 0983033727 duongbathinh@quangtri.gov.vn
Lê Khánh Thắng PT phòng HCTH 02333523246 0947029559 lekhanhthang@quangtri.gov.vn
Lê Quang Phi PT phòng QHXD 02333666898 0963323333 lequangphi@quangtri.gov.vn
Thái Anh Hùng PT phòng KĐXD 02333822678 01668005009 thaianhhung@quangtri.gov.vn

         
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: giám đốc