18:36 Thứ tư, 19/12/2018

Trang nhất » Tin Tức » CQ chuyên môn thuộc UBND tỉnh » Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Thứ năm - 24/11/2011 10:14
 
  - Địa chỉ: 87 Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3852127
- Fax: 0233 3852127
- Email: sotp@quangtri.gov.vn
 
SỞ TƯ PHÁP
 
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Hoàng Kỳ Giám đốc 0233 3704127 0914018934 hoangky@quangtri.gov.vn
Lê Sa Huỳnh Phó Giám đốc 0233 3708579 0905059045 lesahuynh@quangtri.gov.vn
         
VĂN PHÒNG 
Trần Thị Lan Chi Chánh Văn phòng 0233 3855701 0914637234 tranlanchi@quangtri.gov.vn
THANH TRA
Nguyễn Sĩ Hải Chánh Thanh tra 0233 3850118 01296444559 nguyensyhai@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Linh Thanh tra   0914444248 nguyenduclinh@quangtri.gov.vn
PHÒNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Hoàng Quốc Long Trưởng phòng 0233 3556405 0942570581  hoangquoclong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Công Sơn Phó Trưởng phòng   0962279803 nguyencongson@quangtri.gov.vn
PHÒNG HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Đào Thị Bình Trưởng phòng 0233 3609304
 
  daothibinh@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Trang Phó Trưởng phòng 0918864569 hoangthitrang@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ XỬ LÝ VPHC, THEO DÕI THI HÀNH PL VÀ BỔ TRỢ TP
Bùi Thị Hồng Trưởng phòng 0233 6270353 0985406545 buithihong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Phước Nghĩa Phó Trưởng phòng 0916348123 nguyenthiphuocnghia@quangtri.gov.vn
PHÒNG XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL
Dương Thị Thu Hà Trưởng phòng 0233 3555067 0986719501 duongthithuha@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Lệ Giang Phó Trưởng phòng 0943262369 nguyenthilegiangqt@quangtri.gov.vn
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
Lê Hoài Nam TP Công chứng số 01 0233 3853028 0983775191 lehoainam@quangtri.gov.vn
Hồ Phi Hùng Phó TP Công chứng số 02 0233 3880868 0914568567 hophihung@quangtri.gov.vn
Lê Văn Diếm TP Công chứng số 02 0233 3880868 0914568567 levandiem@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hữu Bắc GĐ TT Dịch vụ Bán đấu giá tài sản 0233 3550852 0914057439 nguyenhuubac@quangtri.gov.vn
Võ Thúy Ngọc PGĐ TT Dịch vụ Bán đấu giá tài sản 0233 3565125 0947406887 vothuyngoc@quangtri.gov.vn
Hà Trung Thành GĐ TT Trợ giúp pháp lý 0233 3552463 0987893612 hatrungthanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Lương Chính PGĐ TT Trợ giúp pháp lý 0233 3556282 0976557428 nguyenluongchinh@quangtri.gov.vn

  
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: giám đốc, phó 053