10:14 Thứ sáu, 16/11/2018

Trang nhất » Tin Tức » CQ chuyên môn thuộc UBND tỉnh » Sở Tài chính

Sở Tài chính

Thứ ba - 22/11/2011 14:30
 SỞ TÀI CHÍNH
  - Địa chỉ: Đường Hùng Vương - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3850728
- Fax: 0233 3856086
- Email: sotc@quangtri.gov.vn
 
 
 
 
CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Duy Tân Giám đốc 3564555 0905805999 nguyenduytan@quangtri.gov.vn
Lê Thị Thanh Phó Giám đốc 3555668 0988797353 lethithanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Trí Kiên Phó Giám đốc 3551998 0985346777 nguyentrikien@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG
Nguyễn Viết Chiến Chánh Văn phòng 3852130 0913485115 nguyenvietchien@quangtri.gov.vn
Lê Trung Kiên Phó Chánh Văn phòng 3561237 0935803034 letrungkien@quangtri.gov.vn
Trần Hữu Tú Chuyên viên 3561237 0917076234 tranhuutu@quangtri.gov.vn
Trần Đức Tuấn Văn thư 3850728 0913410532 tranductuan@quangtri.gov.vn
Lê Thị Như Trang Văn Thư 3850728 0983249027 lethinhutrang@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH
Lê Thị Hải Hà Trưởng phòng 3852652 0914432324 lethihaiha@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Q Phương Phó Trưởng phòng 3852652 0915032286 nguyenthiquynhphuong@quangtri.gov.vn
Hồ Cẩm Ly Phó Trưởng phòng 3852652 0985272345 hocamly@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Diệu Chuyên viên 3561237 0979802208 nguyenthidieu@quangtri.gov.vn
Võ Thị Hoài Giang Chuyên viên 3561237 0906242426 vothihoaigiang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thành Thăng Chuyên viên 3561237 0913485352 nguyenthanhthang@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên 3561237 0915587678 hothimyhanh@quangtri.gov.vn
PHÒNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Nguyễn Anh Phương Trưởng phòng 3551039 0913485927 nguyenanhphuong@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Năm Phó Trưởng phòng 3852506 0949850162 hothinam@quangtri.gov.vn
Lê Thị Kim Chi Chuyên viên 3561237 0917076234 lethikimchi@quangtri.gov.vn
Lê Văn Sơn Chuyên viên 3852506 0968842222 Levanson.sotc@quangtri.gov.vn
Trần Bình Minh Chuyên viên 3851584 0983335777 tranbinhminh@quangtri.gov.vn
PHÒNG ĐẦU TƯ
Nguyễn Hải Quảng Trưởng phòng 3851584 0905099225 nguyenhaiquangqt@quangtri.gov.vn
Trần Thị Diệu Hương Chuyên viên 3851584 0905061283 trandieuhuong@quangtri.gov.vn
Đỗ Thị Đông Chuyên viên 3851584 0984494123 dothidong@quangtri.gov.vn
Ngô Anh Sang Chuyên viên 3851584 0935836777 ngoanhsang@quangtri.gov.vn
PHÒNG GIÁ - CÔNG SẢN
Thái Văn Ngọc Trưởng phòng 3853296 0914729560 thaivanngoc@quangtri.gov.vn
Đặng Quang Hải Phó Trưởng phòng 3853296 0985000199 dangquanghai@quangtri.gov.vn
Trương Ngọc Ánh Chuyên viên 3853296 0949523667 truongngocanh@quangtri.gov.vn
Phan Thị Hà Giang Chuyên viên 3853296 0905055898 phanthihagiang@quangtri.gov.vn
Lê Thị Thu Phương Chuyên viên 3853296 0915363367 ethuphuong@quangtri.gov.vn
THANH TRA
Nguyễn Tạo Chánh Thanh tra 3852887 0934997888 nguyentaostc@quangtri.gov.vn
Trần Lập Phó Chánh Thanh tra 3852887 0905009159 tranlap@quangtri.gov.vn
Hoàng Thanh Hải Phó Chánh Thanh tra 3852887 0906456989 hoangthanhhai@quangtri.gov.vn
Lê Văn Hùng Thanh tra viên 3852887 0913485987 levanhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Phú Thanh tra viên 3852887 0914008777 nguyenvanphu@quangtri.gov.vn
Hồ Sỹ Hưng Thanh tra viên 3852887 0913485453 hosyhung@quangtri.gov.vn
PHÒNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Lê Ngọc Tại Trưởng phòng 3851581 0913449681 lengoctai@quangtri.gov.vn
Lê Văn Ân Phó Trưởng phòng 3851581 0914118573 levanan@quangtri.gov.vn
Võ Thị Thu Hiền Chuyên viên 3851581 01688715233 vothihien@quangtri.gov.vn
Lê Thị Minh Thanh Chuyên viên 3851581 0978143356 lethiminhthanh@quangtri.gov.vn
PHÒNG TIN HỌC THỐNG KÊ
Lê Phó Trưởng phòng 3550380 0914211777 lepho@quangtri.gov.vn
Đinh Tân Phong Phó Trưởng phòng 3550380 0915015080 dinhtanphong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Huệ Chuyên viên 3550380 0985439007 nguyenthanhhue@quangtri.gov.vn
 
0915363367

    
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: giám đốc