19:02 Chủ nhật, 22/10/2017

Trang nhất » Tin Tức » CQ chuyên môn thuộc UBND tỉnh » Sở Tài chính

Sở Tài chính

 SỞ TÀI CHÍNH
  - Địa chỉ: Đường Hùng Vương - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3850728
- Fax: 0233 3856086
- Email: sotc@quangtri.gov.vn
 
 
 
 
CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN GIÁM ĐỐC
Nguyễn Duy Tân Giám đốc 3564555 0905805999 nguyenduytan@quangtri.gov.vn
Hồ Minh Tuấn P.Giám đốc 3566779 0913485107 hominhtuan@quangtri.gov.vn
Lê Thị Thanh P.Giám đốc 3555668 0988797353 lequangbinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Trí Kiên P.Giám đốc 3551998 0985346777 lethithan@quangtri.gov.vn
CÁC PHÒNG BAN
Văn Phòng
Nguyễn Viết Chiến Chánh VP 3852130 0913485115 nguyenvietchien@quangtri.gov.vn
Lê Trung Kiên P.Chánh VP 3561237 0935803034 letrungkien@quangtri.gov.vn
Trần Hữu Tú Chuyên viên 3561237 0917076234 tranhuutu@quangtri.gov.vn
Trần Đức Tuấn Văn thư 3850728 0913410532 tranductuan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Trung Hiếu Lái xe   0913485729  
Dương Văn Hợp Lái xe   0916228357  
Lê Thị Như Trang Văn Thư 3850728 0983249027 lethinhutrang@quangtri.gov.vn
Lê Thị Thúy Linh Chuyên viên 3509081 0915955255 lethithuylinh@quangtri.gov.vn
Phòng Quản lý Ngân sách
Lê Thị Hải Hà Trưởng phòng 3852652 0914432324 lethihaiha@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Q Phương Phó TP 3852652 0915032286 nguyenthiquynhphuong@quangtri.gov.vn
Hồ Cẩm Ly Phó TP 3852652 0985272345 hocamly@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Diệu Chuyên viên 3561237 0979802208 nguyenthidieu@quangtri.gov.vn
Lê Thị Thu Phương Chuyên viên 3561237 0915363367 lethuphuong@quangtri.gov.vn
Võ Thị Hoài Giang Chuyên viên 3561237 0906242426 vothihoaigiang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thành Thăng Chuyên viên 3561237 0913485352 nguyenthimy@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên 3561237 0915587678 hothimyhanh@quangtri.gov.vn
Phòng Hành chính Sự nghiệp
Nguyễn Anh Phương Trưởng phòng 3551039 0913485927 nguyenanhphuong@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Năm Phó TP 3852506 0949850162 hothinam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Mỹ Phó TP 3852506 0982855162 nguyenthimy@quangtri.gov.vn
Lê Thị Kim Chi Chuyên viên 3561237 0917076234 lethikimchi@quangtri.gov.vn
Lê Văn Sơn Chuyên viên 3852506 0968842222 Levanson.sotc@quangtri.gov.vn
Trần Bình Minh Chuyên viên 3851584 0983335777 tranbinhminh@quangtri.gov.vn
Phòng Đầu tư
Nguyễn Hải Quảng Phó TP 3851584 0905099225 nguyenhaiquangqt@quangtri.gov.vn
Trần Thị Diệu Hương Chuyên viên 3851584 0905061283 trandieuhuong@quangtri.gov.vn
Đỗ Thị Đông Chuyên viên 3851584 0984494123 dothidong@quangtri.gov.vn
Ngô Anh Sang Chuyên viên 3851584 0935836777 ngoanhsang@quangtri.gov.vn
Phòng Giá – Công sản
Thái Văn Ngọc Trưởng phòng 3853296 0914729560 thaivanngoc@quangtri.gov.vn
Đặng Quang Hải Phó TP 3853296 0985000199 dangquanghai@quangtri.gov.vn
Trương Ngọc Ánh Chuyên viên 3853296 0949523667 truongngocanh@quangtri.gov.vn
Phan Thị Hà Giang Chuyên viên 3853296 0905055898 phanthihagiang@quangtri.gov.vn
Phòng Thanh tra
Nguyễn Tạo Chánh TTra 3852887 0934997888 nguyentaostc@quangtri.gov.vn
Trần Lập P.Chánh TT 3852887 0905009159 tranlap@quangtri.gov.vn
Hoàng Thanh Hải P.Chánh TT 3852887 0906456989 hoangthanhhai@quangtri.gov.vn
Lê Văn Hùng TT viên 3852887 0913485987 levanhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Phú TT viên 3852887 0914008777 nguyenvanphu@quangtri.gov.vn
Hồ sỹ Hưng TT viên 3852887 0913485453 hosyhung@quangtri.gov.vn
Phòng Tài chính Doanh nghiệp
Lê Ngọc Tại Trưởng phòng 3851581 0913449681 lengoctai@quangtri.gov.vn
Lê Văn Ân Phó TP 3851581 0914118573 levanan@quangtri.gov.vn
Võ Thị Thu Hiền Chuyên viên 3851581 01688715233 vothihien@quangtri.gov.vn
Lê Thị Minh Thanh Chuyên viên 3851581 0978143356 lethiminhthanh@quangtri.gov.vn
Phòng Tin học Thống kê
Lê Phó Trưởng phòng 3550380 0914211777 lepho@quangtri.gov.vn
Đinh Tân Phong Phó TP 3550380 0915015080 dinhtanphong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Huệ Chuyên viên 3550380 0985439007 nguyenthanhhue@quangtri.gov.vn