19:17 Thứ tư, 19/12/2018

Trang nhất » Tin Tức » CQ chuyên môn thuộc UBND tỉnh » Sở Nông nghiệp & PTNT

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thứ năm - 24/11/2011 15:01
 
  - Địa chỉ: 270 Hùng Vương - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3852573
- Fax: 0233 3855013
- Email: sonnptnt@quangtri.gov.vn
 
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ   SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Võ Văn Hưng Giám đốc   02333.852.544 0913.249.567 vovanhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Huân Phó Giám đốc   0233 3853063 0982.037.123 nguyenvanhuan@quangtri.gov.vn
Trần Thanh Hiền Phó Giám đốc   02333.852.666 0975.436.146 tranthanhhien@quangtri.gov.vn
Hồ Xuân Hoè  Phó Giám đốc     0913476083 hoxuanhoe@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG
Bùi Phước Trang  Phó Chánh VP Phụ trách   0233.3858.197 0914457907 buiphuoctrang@quangtri.gov.vn
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
Hoàng Thanh Trưởng phòng   0233 3852149 0913485393 hoangthanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Xuân Nhất Phó Trưởng phòng   0233 3852149 0915062138 nguyenxuannhat@quangtri.gov.vn
THANH TRA SỞ
Hoàng Quang Thịnh Chánh Thanh tra   02333856542 0942188279 hoangquangthinh@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Nghi Xuân Phó Chánh Thanh tra     0946363581 hothinghixuan@quangtri.gov.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Nguyễn Phú Quốc Phó phòng PT   02333555572 0914425891 nguyenphuquoc@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đăng Giác Phó Trưởng phòng     0905830838 nguyendanggiac@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Nguyễn Ngọc Tuấn Trưởng phòng   02333854392 0905082234 nguyenngoctuan@quangtri.gov.vn
Lê Hà Thành Phó Trưởng phòng     0905644447 lehathanh@quangtri.gov.vn
CHI CỤC KIỂM LÂM
- Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: 0233 3854997
Máy trực phòng cháy, chữa cháy rừng: 0833554646
Trần Văn Tý Phó Chi Cục trưởng PT   0233 3852091 0913485707 tranvanty@quangtri.gov.vn
           
CHI CỤC THỦY SẢN
- Địa chỉ: 63 Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: 053 3700005
Nguyễn Hoài Nam CC trưởng   0233 3552139 0903515005 nguyenhoainam.sonn@quangtri.gov.vn
Văn Đức Dũng Phó Chi Cục trưởng     0905544599 vanducdung@quangtri.gov.vn
Phạm Văn Hòa Phó Chi Cục trưởng     0982884612 phamvanhoa@quangtri.gov.vn
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y
- 591 Lê Duẩn - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: 0233 3562349
Email: cctyquangtri@gmail.com
Lê Quang Ánh Chi Cục trưởng   0233 3560452 0949555363 lequanganh@gmail.com
Trần Hoãn Phó Chi Cục trưởng     0913447800 tranhoan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Sinh Tung Phó Chi Cục trưởng     0905120303 nguyensinhtungg@quangtri.gov.vn
CHI CỤCTRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
- Địa chỉ: KP3 - P.Đông Lương - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: 0233 3562336
- Email: chicucbvtvquangtri@gmail.com
Nguyễn Hồng Phương Chi Cục trưởng   02333565224 0913684909 nguyenhongphuong@quangtri.gov.vn
Trần Minh Tuấn Phó Chi Cục trưởng     0914277616 tranminhtuan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hữu Tâm Phó Chi Cục trưởng     0914092786 nguyenhuutam@quangtri.gov.vn
CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
- Địa chỉ: 49 Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: 0233 3852731
- Email: tranvanthu352@gmail.com
Trần Văn Thu Chi Cục trưởng   02333853599 0914191352 tranvanthu@quangtri.gov.vn
Hoàng Minh Trí Phó Chi Cục trưởng     0912739678 hoangminhtri@quangtri.gov.vn
CHI CỤC THỦY LỢI 
- Địa chỉ: 153 Hùng Vương - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: 0233 3562953
- Email: pclbqt08@gmail.com
Lê Quang Lam Chi Cục trưởng   0233 3566971 0946176131 lequanglam@quangtri.gov.vn
Hồ Thanh Hải Phó Chi Cục trưởng     0913449585 hothanhhai@quangtri.gov.vn
Lê Chí Công Phó Chi Cục trưởng     0913485417 lechicong@quangtri.gov.vn
CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM VÀ THỦY SẢN
- Địa chỉ: 63, Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại:0233 3556212
- Email: huydinh24@gmail.com
Phan Hữu Thặng Chi Cục trưởng   0233 3556699 0905075595 phanhuuthang@quangtri.gov.vn
Lê Thị Ngọc Diệp Phó Chi Cục trưởng     0914444409 lethingocdiep@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG 
- Địa chỉ: 29 Lý Thường Kiệt - Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: 0233 3562226
- Email: ttknnnqt@gmail.com
Nguyễn Trung Hậu Giám đốc   0233 3560969 0914197927 nguyentrunghau@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Tùng Phó Giám đốc     0935918789 nguyenthanhtung@quangtri.gov.vn
Trần Cẩn Phó Giám đốc     0914222405 trancan@quangtri.gov.vn
Phan Ngọc Đồng Phó Giám đốc     0914127225 phanngocdong@quangtri.gov.vn
T
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH, THIẾT KẾT NÔNG LÂM
- Địa chỉ: 931 - Quốc lộ 9 - Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: 0233 3582237
Lê Công Nam Giám đốc   0233 3850099 0905102233 lecongnam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quang Hả Phó Giám đốc     0914241231 nguyenquangha@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG - VẬT NUÔI
- Địa chỉ: 230 Hàm Nghi - Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoai: 02333566499
- Email: giongctvt_quangtri@yahoo.com.vn
Phạm Xuân Tuyên Giám đốc   02333560355 0987287336 phamxuantuyen@quangtri.gov.vn
Hoàng Minh Phó Giám đốc     0914079955 hoangminh@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
- Địa chỉ: 06, Nguyễn Công Trứ - Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: 02333850158
Hoàng Đức Duy Giám đốc   02333561937 0905837999 hoangducduy@quangtri.gov.vn
Phan Hữu Bửu Phó Giám đốc       phanhuubuu@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN
- Địa chỉ: Thôn Hiền Lương - Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị
- Điện thoại:02333884237
- Email: ttgtsqt@yahoo.com.vn
Nguyễn Hữu Vinh Giám đốc   02333884237 0986142777 nguyenhuuvinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Xuân Đính Phó Giám đốc     0983542595 nguyenxuandinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hoài Thanh Phó Giám đốc     0989867309 nguyenhoaithanh@quangtri.gov.vn
BAN QUẢN LÝ CẢNG CÁ 
Đ
ịa chỉ: Xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 02333613966
Lê Văn Sơn Giám đốc     0915442785 levanson@quangtri.gov.vn
Hoàng Minh Thủy Phó Giám đốc     0982090537 hoangminhthuy@quangtri.gov.vn
BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ HƯỚNG HÓA - ĐAKRÔNG
Địa chỉ: Xã Tân Hợp, Hướng Hóa, Quảng Trị
Điện thoại: 02333880531
Nguyễn Công Tuấn Giám đốc     0982559843 nguyencongtuan@quangtri.gov.vn
BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ LƯU VỰC SÔNG BẾN HẢI
Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3623700
Nguyễn Ngọc Hùng Giám đốc     0982559843 nguyenngochung@quangtri.gov.vn
Hoàng Duy Quang Phó Giám đốc     0943390789 hoangduyquang@quangtri.gov.vn
BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ LƯU VỰC SÔNG THẠCH HÃN
Địa chỉ: Khu phố 2, phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3664555
Trần Xuân Dưỡng Giám đốc     0905259789 tranxuanduong@quangtri.gov.vn
Thái Văn Sơn Phó Giám đốc     0913466150 thaivanson@quangtri.gov.vn
TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Địa chỉ: Xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3825404
Lê Thiên Vinh Phó Hiệu trưởng PT     0917514345 lethienvinh@quangtri.gov.vn
Lê Văn Thông Phó Hiệu trưởng     0905012234 levanthong@quangtri.gov.vn
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Địa chỉ: 270 Hùng Vương, Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3560812
Nguyễn Thanh Bình Giám đốc     0914096546 nguyenthanhbinh@quangtri.gov.vn
Trần Hoàng Việt Phó Giám đốc     0989246359 tranhoangviet@quangtri.gov.vn
Dương Hữu Trung Phó Giám đốc     0983777833 duonghuutrung@quangtri.gov.vn
 
   
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết