09:52 Thứ sáu, 16/11/2018

Trang nhất » Tin Tức » CQ chuyên môn thuộc UBND tỉnh » Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Thứ ba - 22/11/2011 14:28
 
  - Địa chỉ: 34 Hùng Vương - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3852529
- Fax: 0233 3851760
- Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
 
SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Trần Đức Tâm Giám đốc 02333.585.579 0913.485.026 tranductam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Huy Phó Giám đốc 02333.554.674 0913.485.497 nguyenhuy@quangtri.gov.vn
Nguyễn Cảnh Hưng Phó Giám đốc 02333.524.555 0913.411.134 nguyencanhhung@quangtri.gov.vn
Trần Hữu Hùng Phó Giám đốc 02333.554.673   0917025888 tranhuuhung1@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG
Lê Quang Tường Chánh Văn phòng 02333.555.096 0915.357.667 lequangtuong@quangtri.gov.vn
Mai Đức Trí Phó Chánh Văn phòng   0913.485.723 maiductri@quangtri.gov.vn
Nguyễn Việt Hà Kế toán trưởng     nguyenvietha1@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Khánh Vân Chuyên viên 02333.852.529 0942.595.123 nguyenthikhanhvan@quangtri.gov.vn
PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ
Lê Đức Thịnh Trưởng phòng 02333.852.683 0905052223 leducthinh@quangtri.gov.vn
Trần Quang Vinh Phó Trưởng phòng 02333.852.683 0905.425.025 tranquangvinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Huy Chuyên viên 02333.852.683 01237.793.637 nguyenthanhhuy@quangtri.gov.vn
Hồ Chí Công Chuyên viên 02333.852.683 0976.684.726 hochicong@quangtri.gov.vn
Phan Nữ Ngọc Linh Chuyên viên 02333.852.683 0905.359.168 phannungoclinh@quangtri.gov.vn
PHÒNG DOANH NGHIỆP KINH TẾ TẬP THỂ VÀ TƯ NHÂN
Trần Bình Thuận Trưởng phòng 02333.552.998 0903577307 tranbinhthuan@quangtri.gov.vn
Võ Thị Thủy An Phó Trưởng phòng 02333.552.297 0905.445.575 vothithuyan@quangtri.gov.vn
Hoàng Yến Chuyên viên      
PHÒNG QUY HOẠCH TỔNG HỢP
Lê Văn Úy Trưởng phòng 02333.852.030 0976.052.018 levanuy@quangtri.gov.vn
Nguyễn Lan Hương Chuyên viên 02333.852.030 0989.686.979 nguyenlanhuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Thành Phó phòng 02333.850.025 0914.974.555 nguyenducthanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Ánh Tuyết Chuyên viên 02333.850.025   tranphuonganh@quangtri.gov.vn
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Lê Thị Thương Trưởng phòng   0942.987.234 lethithuong@quangtri.gov.vn
Hoàng Quang Hải Phó Trưởng phòng 02333.555.414 0914.457.565 hoangquanghai@quangtri.gov.vn
Lê Thị Minh Hà Chuyên viên 02333.853.301 0948.162.099 lethiminhha@quangtri.gov.vn
Nguyễn Mạnh Hùng Chuyên viên   0983.020.707  
PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ
Nguyễn Hữu Thắng Trưởng phòng 02333.555.879 0914.068.656 nguyenhuuthang@quangtri.gov.vn
Trần Trung Hiếu Phó Trưởng phòng 02333.552.296 0983.381.135 trantrunghieu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Lan Hương Chuyên viên 02333.555.879   hoangyen@quangtri.gov.vn
PHÒNG KINH TẾ NGÀNH
Nguyễn Văn Dũng Trưởng phòng 02333.851.476 0914.068.803 nguyenvandung@quangtri.gov.vn
Lê Văn Hành Phó Trưởng phòng   0914.435.989 levanhanh@quangtri.gov.vn
Đoàn Thị Minh Hải Phó Trưởng phòng 02333.851.476 0905.632.888 doanthiminhhai@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Ngọc Lệ Chuyên viên 02333.851.476   hoangthingocle@quangtri.gov.vn
Nguyễn Trường Sơn Chuyên viên     nguyentruongson@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hồng Lê Chuyên viên   0906962777 nguyenhongle@quangtri.gov.vn
THANH TRA
Trần Hữu Tĩnh Chánh Thanh tra 02333.858.842 0942.485.999 tranhuutinh@quangtri.gov.vn
Phan Văn Thưởng Phó Chánh Thanh tra 02333.858.842 0905.791.441 phanvanthuong@quangtri.gov.vn
Phùng Thế Khiêm Thanh tra viên 02333.858.842 0962.599.995 phungthekhiem@quangtri.gov.vn
Phan Văn Độ Thanh tra viên 02333.858.842 0914.352.093 phanvando@quangtri.gov.vn
PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
Nguyễn Thị Thương Huyền Trưởng phòng 02333.550.167 0976.713.759 nguyenthuonghuyen@quangtri.gov.vn
Trần Thị Thúy Hằng Phó Trưởng phòng 02333.552.285 0944.404.369 tranthithuyhang@quangtri.gov.vn
Hoàng Ngọc Cảnh Phó Trưởng phòng 02333.550.167 0935.232.627 hoangngoccanh@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Diệu Quỳnh Chuyên viên 02333.550.167 0904.806.102 hoangthidieuquynh@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Lệ Hằng Chuyên viên   0917950357 hoangthilehang@quangtri.gov.vn


    
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: giám đốc