21:29 Thứ năm, 20/07/2017

Trang nhất » Tin Tức » CQ chuyên môn thuộc UBND tỉnh » Sở Giáo dục & Đào tạo

Sở Giáo dục & Đào Tạo

 

  - Địa chỉ: 02 Tạ Quang Bửu - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3852352
- Fax: 0233 3851842
- Email: sogddt@quangtri.gov.vn
 
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
@quangtri.edu.vn
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Lê Thị Hương Giám đốc 0233 3852492 0914958999 lethihuongsgd
Phan Xuân Kiểu Phó Giám đốc 0233 3555955 0913485343 phanxuankieusgd
Hoàng Xuân Thủy Phó Giám đốc 0233 3706080 0914042080 hoangxuanthuysgd
Nguyễn Thị Thu Thủy Phó Giám đốc 0233 3556506 0913456506 nguyenthuthuysgd
VĂN PHÒNG SỞ
Phan Thanh Bắc Chánh VP 0233 3535179 0913430179 phanthanhbacsgd
Cổ Thế Tân Phó Chánh VP 0233 3851910 0913453896 cothetansgd
Võ Văn Minh Phó Chánh VP   0915240234 vovanminhsgd
THANH TRA SỞ
Nguyễn Văn Bằng Chánh Thanh Tra 0233 3852549 0913442694 nguyenvanbangsgd
Đặng Thị Bé Trang Phó Chánh Thanh Tra   0915011486 betrangqt@gmail.com
PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Cao Văn Cần Trưởng phòng 0233 3852341 0905195447 caovancansgd
Đặng Thị Mai Thi Phó Trưởng phòng   0915934698 dangthimaithisgd
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - CƠ SỞ VẬT CHẤT
Võ Hảo Q. Trưởng phòng 0233 3853014 0914042042 vohaosgd
Trần Mạnh Hà Phó Trưởng phòng   0947202456 tranmanhhasgd
Lê Xuân Hiển Phó Trưởng phòng   0913485592 lexuanhiensgd
PHÒNG KHẢO THÍ KĐCL GIÁO DỤC
Trần Văn Quốc Trưởng phòng 0233 3859583 0949549666 tranvanquocsgd
Nguyễn Thị Ánh Tuyết Phó Trưởng phòng   0914681225 nguyenanhtuyet66@gmail.com
PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON
Trần Thị Lý Trưởng phòng   0943373919 lytransgd
Võ Thị Loan Phó Trưởng phòng 0233 3851659 0914050806 vothiloansgd
PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Phan Hữu Huyện Trưởng phòng 0233 3851684 0905425379 phanhuuhuyensgd
Giang Quốc Trung Phó Trưởng phòng   0983149093 giangquoctrungth@gmail.com
PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC
Trần Thị Ngọ Trưởng phòng 0233 3853016 0988088801 tranthingosgd
Lê Văn Tính Phó Trưởng phòng   0914076571 tinhlvqt@gmail.com
Đoàn Thị Ái Phương Phó Trưởng phòng   0914064721 aiphuong866@gmail.com
PHÒNG CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG
Phạm Đình Ngụ Trưởng phòng   0914092592 phamdinhngusgd
Nguyễn Văn Thảo Nguyên Phó Trưởng phòng   0983135459 ngvthaonguyen@gmail.com
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
Ngô Viết Đức Trưởng phòng 0233 3851683 0918576456 ngovietducsgd
Nguyễn Hữu Dũng Phó Trưởng phòng   0944183623 nguyenhuudungsgd
PHÒNG GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
Lê Trường Sơn Trưởng phòng   0914030421 letruongsonsgd
Hồ Trọng Tiến Phó Trưởng phòng   0914312254 hotrongtien