03:29 Thứ tư, 26/09/2018

Trang nhất » Tin Tức » Mặt trận và các tổ chức Hội

UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh

 

  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH QUẢNG TRỊ

 
- Địa chỉ: 10A Nguyễn Huệ - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3852519
- Fax: 053 3852519
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Nguyễn Đăng Quang Chủ tịch 053 3851714    
Nguyễn Thanh Bảo Phó Chủ tịch      
Phạm Vĩnh Phó Chủ tịch 053 3852037 0914008838 phamvinh@quangtri.gov.vn
Võ Văn Hòa Phó Chủ tịch 053 3661682 0905330130 hongminh1970@gmail.com
Nguyễn Thị Thắm Phó Chủ tịch   0914239717 thammtqt@gmail.com
VĂN PHÒNG
Tạ Quang Thanh Chánh VP 053 3859588 0914737279 quangthanhmtqt@gmail.com
Cao Thị Ba Phó CVP      
Hoàng Đức Thẩm Phó CVP      
Trần Thị Hoài Phó CVP      
BAN TỔ CHỨC -THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
Đinh Như Hùng Trưởng ban 053 3551733 0983057220 tochucmtqt@gmail.com
Lương T Thanh Thuỷ Phó Trưởng ban   0919116257  
BAN DÂN CHỦ PHÁP LUẬT
Nguyễn Hữu Ban Trưởng ban 053 3858818 0962592357 danchumtqt@gmail.com
Bùi Ngọc Cẩm Phó Trưởng ban 053 3556190    
Phan Nữ Ngọc Lan Phó Trưởng ban      
BAN TH-DT-TG
Võ Thị Loan Trưởng ban 053 3661682 09055528456  
Hoàng Yến Chuyên viên      
BAN PHONG TRÀO
Lê Hồng Sơn Trưởng ban 053 3567377 0903586456 sonmtqt@gmail.com
Lê Văn Phi Phó Trưởng ban   0905330189 phongtraomtqtri@gmail.com
Nguyễn Thị Thủy Thanh Phó Trưởng ban   0905281525 phongtraomtqtri@gmail.com
BAN TUYÊN GIÁO
Trần Thị Hồng Trưởng ban      
Lê Minh Hồng Phó Trưởng ban   0906586111 hongminh1970@gmail.com

Liên đoàn Lao động

 

  - Địa chỉ: 39 Hùng Vương - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3856904
- Fax: 0233 3856904
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Nguyễn Thế Lập Chủ tịch 0233 3.852.497
 
0914146626 nguyenthelap.ldld@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đăng Bảo Phó chủ tịch TT 0233 3609056 0916635234 nguyendangbao.ldld@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Hoài Lê Phó chủ tịch 0233 3853202 0916003457 nguyenthihoaile.ldld@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Hà
 
Phó chủ tịch 0233. 3.854.181
 
0914149235  
PHÒNG BAN
Văn phòng   0233. 3. 852354   vanphongcongdoanqt@gmail.com
Nguyễn Thanh Hải
 
Chánh Văn phòng 3.609.056 0905.861.333  
Hồ Tuấn Bình
 
Phó Chánh Văn phòng 3.852.354
 
0916 027 225  
Ban Chính sách Pháp luật   
Nguyễn Tài Minh
 
Trưởng Ban 0233 3855280 0905.014.555  minhldldquangtri@yahoo.com.vn
Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Ban   0917.645.249  
Ban Tuyên giáo Nữ Công         
Hoàng Văn Tuân
 
Phó Ban 0233. 3556015 0913.485.897 tuyengiaoldldqt@gmail.com
Trương Thị Quảng Sơn
 
Phó Ban   0913.456.616  
Ban Tài chính  
Trần Công Thành
 
Phó Ban 0233 3854190 0974.500.333 bantaichinhldldqt@gmail.com
Ban Tổ chức  
Cáp Xuân Banh
 
Trưởng Ban 0233 3853190 0914.414.159 capxuanbanh@gmail.com
Lương Thị Hồng Thanh
 
Phó Ban   01234.236.888  
VP Ủy ban kiểm tra  
Trần Văn Tuyến Chủ nhiệm 0233 3853208 0903.513.234  tranvantuyenqt@gmail.com
Lê Trung Sỹ Phó Chủ nhiệm 3.853.190 0915.539.068  
 

Hội liên hiệp Phụ nữ

 

  - Địa chỉ: 11 Hai Bà Trưng - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3852560
- Fax: 0233 3852560
 
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Đỗ Thị Lý Chủ tịch 053 3850897 0913 485 188 lypnqtri@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Thanh Phó chủ tịch TT 053 3852560 0913 456 687 thuthanhpnqt@gmail.com
Trần Thị Thanh Hà Phó chủ tịch   0914 222 414 thanhhapnqt@gmail.com
Nguyễn Thị Quế Phượng Phó Chủ tịch   0905 853 919 locchi9809@gmail.com

Hội Nông dân Việt Nam

 

  - Địa chỉ: 15 Hai Bà Trưng - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3852516
- Fax: 053 3852516
 
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM TỈNH
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Lê Phúc Thiện Chủ tịch 053 3854271 0942353357  
Nguyễn Đán Phó Chủ tịch 053 3556996 0983085234 hndnguyendan@gmail.com
Nguyễn Ngọc Lương Phó chủ tịch   0915056272  
Nguyễn Thị Hường Phó chủ tịch   0914549919  
Nguyễn Văn Quang Chánh VP 053 3852516 0942686159  
PHÒNG BAN
Ban TC - Kiểm tra   053 3858960   bantochuchndqt@gmail.com
Ban Tuyên giáo   053 3556020   bantuyenhuan@gmail.com
Ban Kinh tế - Xã hội   053 3556024   banktxhhnd@gmail.com
Văn Phòng   0533 852 516    
Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân        
Trung tâm Dạy nghề và HTND   053 3631345   ttdaynghehotronongdanqt@gmail.com
 

Hôi Cựu CBVN tỉnh

 

  - Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông- TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3852338
- Fax: 0233 3700849
 
 
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
LÃNH ĐẠO HỘI
Hoàng Văn Thanh Chủ tịch 3.859.158 0982566777
0913485130
 
Trần Hữu  Đức Phó Chủ tịch 3.850.800 0917988666  
Lê Phước Miễn Phó Chủ tịch 3.575.779
 
0988790343  
VĂN PHÒNG
Lê Phước Thọ Chánh VP 3.852.338 0916.151.630  
Lê Đức Hồ  Phó Văn phòng   0986 178 919
0948.199.357
 
Nguyễn Thị Thu Kế toán   0943.485.834  
Nguyễn Thị Hậu Văn thư 3.555.350 0942.246.159  
BAN TỔ CHỨC
Khắc Ngọc Cách Trưởng ban 3.565.968 0906568767  
Nguyễn Quang Thục P Trưởng ban   01252.889.422  
BAN TUYÊN GIÁO
Hồ Văn Nhạc Trưởng ban 3.554.451 0982.560.667  
BAN KINH TẾ
Trần Xuân Lượng Trưởng ban 3.550.347 0913.407.369  
Nguyễn Chí Kiên  Chuyên viên   0945.580.444  
BAN KIỂM TRA
Lê Phước Miễn PCT-Trưởng ban 3.575.779
 
0988790343  
Trần Minh Đức P Trưởng ban   0983.993.257  
           
 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

  - Địa chỉ: 17 Hai Bà Trưng- TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3856348
- Fax: 053 3850101
 
ĐOÀN THANH NIÊN CS HỒ CHÍ MINH

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
THƯỜNG TRỰC BTV TỈNH ĐOÀN
Nguyễn Khánh Vũ  Bí thư Tỉnh đoàn 053 3850524 0914178388  
Trần Thị Thu Phó Bí thư   01293915558 Baochitinhdoan@gmail.com
Trân Xuân Anh Phó Bí thư 053 3858681 0913199196 tranxuananh@quangtri.gov.vn
BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA
Phạm Xuân Khánh Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra,   01224.525.081 Xuankhanh.pham585@gmail.com
Hoàng Thị Thúy Nhung Chuyên viên      
VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN
Nguyễn Thị Thanh Hiền Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn      
Nguyễn Đăng Chuyền Phó CVP      
Lê Thị Đoài Văn thư 0533 856348 0914.137.257 Doaitdqt@yahoo.com.vn
Nguyễn Thị Luyến Chuyên viên      
Võ Khánh Ly Lái xe      
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN
Nguyễn Thị Vĩnh An Trưởng ban     Baochitinhdoan@gmail.com
Nguyễn Thị Thúy An Chuyên viên      
BAN THANH THIẾU NHI TRƯỜNG HỌC
Mai Văn Nam Trưởng Ban   0935759555 Baolantdqt@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Hà Chuyên viên      
         
BAN PHONG TRÀO THANH NIÊN
Trần thị Như Quỳnh  Trưởng ban 0533 851149    
Nguyễn Thị Mỹ Lệ Chuyên viên      
BAN ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN
Nguyễn Trường An Trưởng Ban 0533 858 686    
Nguyễn Thị Lệ Phó Ban      
Trần Văn Đức Phó Ban      
NHÀ THIẾU NHI TỈNH
Nguyễn Thế Hùng Giám đốc      
Hồ Xuân Vũ Phó Giám đốc      
Nguyễn Thị Lương Giang Kế toán      
TRUNG TÂM HOẠT ĐÔNG TTN QUẢNG TRỊ
Nguyễn Văn Trường Giám đốc   0982092500  
Lê Thế Hải Phó Giám đốc   0914 149055  
TỔNG ĐỘI THANH NIÊN XUNG PHONG
Trương Quốc Thắng Tổng đội trưởng   0905075679  
Nguyễn Viết Hùng Phó Tổng đội