07:21 Thứ năm, 14/12/2017

Trang nhất » Tin Tức » Mặt trận và các tổ chức Hội

UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh

 

  ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH QUẢNG TRỊ

 
- Địa chỉ: 10A Nguyễn Huệ - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3852519
- Fax: 053 3852519
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Nguyễn Đăng Quang Chủ tịch 053 3851714    
Nguyễn Thanh Bảo Phó Chủ tịch      
Phạm Vĩnh Phó Chủ tịch 053 3852037 0914008838 phamvinh@quangtri.gov.vn
Võ Văn Hòa Phó Chủ tịch 053 3661682 0905330130 hongminh1970@gmail.com
Nguyễn Thị Thắm Phó Chủ tịch   0914239717 thammtqt@gmail.com
VĂN PHÒNG
Tạ Quang Thanh Chánh VP 053 3859588 0914737279 quangthanhmtqt@gmail.com
Cao Thị Ba Phó CVP      
Hoàng Đức Thẩm Phó CVP      
Trần Thị Hoài Phó CVP      
BAN TỔ CHỨC -THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
Đinh Như Hùng Trưởng ban 053 3551733 0983057220 tochucmtqt@gmail.com
Lương T Thanh Thuỷ Phó Trưởng ban   0919116257  
BAN DÂN CHỦ PHÁP LUẬT
Nguyễn Hữu Ban Trưởng ban 053 3858818 0962592357 danchumtqt@gmail.com
Bùi Ngọc Cẩm Phó Trưởng ban 053 3556190    
Phan Nữ Ngọc Lan Phó Trưởng ban      
BAN TH-DT-TG
Võ Thị Loan Trưởng ban 053 3661682 09055528456  
Hoàng Yến Chuyên viên      
BAN PHONG TRÀO
Lê Hồng Sơn Trưởng ban 053 3567377 0903586456 sonmtqt@gmail.com
Lê Văn Phi Phó Trưởng ban   0905330189 phongtraomtqtri@gmail.com
Nguyễn Thị Thủy Thanh Phó Trưởng ban   0905281525 phongtraomtqtri@gmail.com
BAN TUYÊN GIÁO
Trần Thị Hồng Trưởng ban      
Lê Minh Hồng Phó Trưởng ban   0906586111 hongminh1970@gmail.com

Liên đoàn Lao động

 

  - Địa chỉ: 39 Hùng Vương - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3856904
- Fax: 053 3856904
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Nguyễn Thế Lập Chủ tịch 053 3852497 0914146626 nguyenthelap.ldld@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đăng Bảo Phó chủ tịch 053 3609056 0916635234 nguyendangbao.ldld@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Hoài Lê Phó chủ tịch 053 3853202 0916003457 nguyenthihoaile.ldld@quangtri.gov.vn
PHÒNG BAN
Văn phòng   053 3852354    
Ban Chính sách PL   053 3855280    
Ban Tuyên giáo NC   053 3556015    
Ban Tài chính   053 3854190    
Ban Tổ chức   053 3853190    
VP Ủy ban kiểm tra   053 3853208    
 

Hội liên hiệp Phụ nữ

 

  - Địa chỉ: 11 Hai Bà Trưng - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3852560
- Fax: 053 3852560
 
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Đỗ Thị Lý Chủ tịch 053 3850897    
Nguyễn Thị Thu Thanh Phó chủ tịch TT 053 3852560 0914551115  
Trần Thị Thanh Hà Phó chủ tịch      

Hội Nông dân Việt Nam

 

  - Địa chỉ: 15 Hai Bà Trưng - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3852516
- Fax: 053 3852516
 
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM TỈNH
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Lê Phúc Thiện Chủ tịch 053 3854271 0942353357  
Nguyễn Đán Phó Chủ tịch 053 3556996 0983085234 hndnguyendan@gmail.com
Nguyễn Ngọc Lương Phó chủ tịch   0915056272  
Nguyễn Thị Hường Phó chủ tịch   0914549919  
Nguyễn Văn Quang Chánh VP 053 3852516 0942686159  
PHÒNG BAN
Ban TC - Kiểm tra   053 3858960   bantochuchndqt@gmail.com
Ban Tuyên giáo   053 3556020   bantuyenhuan@gmail.com
Ban Kinh tế - Xã hội   053 3556024   banktxhhnd@gmail.com
Văn Phòng   0533 852 516    
Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân        
Trung tâm Dạy nghề và HTND   053 3631345   ttdaynghehotronongdanqt@gmail.com
 

Hôi Cựu CBVN tỉnh

 

  - Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông- TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3852338
- Fax: 053 3700849
 
HỘI CỰU CBVN TỈNH
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Lê Văn Chiến Chủ tịch 053 3850988 0913485477 levanchien.hoiccb@quangtri.gov.vn
Hoàng Văn Thanh Phó Chủ tịch 053 3575779 0982566777  
PHÒNG BAN
Lê Phước Thọ Chánh VP 053 3852338 0914064800  
Ban Tổ chức   053 3565968    
Ban Tuyên giáo   053 3554451    
Ban Kinh tế   053 3550347    

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

  - Địa chỉ: 17 Hai Bà Trưng- TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3856348
- Fax: 053 3850101
 
ĐOÀN THANH NIÊN CS HỒ CHÍ MINH

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
THƯỜNG TRỰC BTV TỈNH ĐOÀN
Đỗ Văn Bình  Bí thư Tỉnh đoàn 053 3850524   dovanbinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Hà Phó Bí thư Thườngtrực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh   0914149235 nguyenthithuha.dtn@quangtri.gov.vn
Nguyễn Khánh Vũ Phó Bí thư   0914178388 Baochitinhdoan@gmail.com
Trân Xuân Anh Phó Bí thư 053 3858681 0913199196 tranxuananh@quangtri.gov.vn
BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA
Dương Tân Long Ủy viên BTV Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh đoàn   0914.354.359 Tanlongtdqt@yahoo.com.vn
Phan Thị Lệ Ngân Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, Phó Ban TCKT Tỉnh đoàn   0915.209.235 Lengan157@gmail.com
Phạm Xuân Khánh Phó  Ban TCKT   01224.525.081 Xuankhanh.pham585@gmail.com
Hoàng Thị Thúy Nhung Chuyên viên      
VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN
Nguyễn Thị Luận Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn   0946.028.555  
Nguyễn Thị Vĩnh An Phó CVP      
Nguyễn Đăng Chuyền Phó CVP      
Lê Thị Đoài Cán bộ Văn phòng Tỉnh đoàn 0533 856348 0914.137.257 Doaitdqt@yahoo.com.vn
Nguyễn Thị Luyến Chuyên viên      
Võ Khánh Ly Lái xe      
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN
Trần Thị Thu UVTV, Trưởng ban   01293915558 Baochitinhdoan@gmail.com
Nguyễn Thị Ngọc Lan Phó ban      
Nguyễn Thị Thanh Hiền Phó ban      
BAN THANH THIẾU NHI TRƯỜNG HỌC
Mai Văn Nam Ủy viên BTV Tỉnh đoàn, Trưởng Ban   0935759555 Baolantdqt@gmail.com
Nguyễn Thái Vân Phó Ban      
BAN PHONG TRÀO THANH NIÊN
Nguyễn Trường An Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, Trưởng ban 0533 851149 0946911009 An83hd@yahoo.com.vn
Trần Thị Như Quỳnh Phó ban      
BAN ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN
Cao Thị Kim Linh Q. Trưởng Ban 0533 858 686    
Nguyễn Thị Lệ Phó Ban      
Trần Văn Đức Phó Ban      
NHÀ THIẾU NHI TỈNH
Nguyễn Thế Hùng Giám đốc   0948 341 369  
Trần Thị Huệ Phó phòng HC- TV-QT   0905015855  
Nguyễn Thanh Bình Kế toán   0982555874  
TRUNG TÂM HOẠT ĐÔNG TTN QUẢNG TRỊ
Nguyễn Văn Trường Giám đốc   0982092500  
Lê Thế Hải Phó Giám đốc   0914 149055  
TỔNG ĐỘI THANH NIÊN XUNG PHONG
Trương Quốc Thắng Tổng đội trưởng   0905075679