06:10 Thứ năm, 24/01/2019

Trang nhất » Tin Tức » Huyện uỷ, UBND các huyện, TX, TP

Thành ủy Đông Hà

 

  - Địa chỉ: 02 Lê Quý Đôn - TP Đông Hà
- Điện thoại:  3857451
 
THÀNH ỦY ĐÔNG HÀ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Hồ Thị Thu Hằng Bí thư  
0914142018
 
Trần Lam Sơn Phó bí thư thường trực   0915300292  
Nguyễn Chiến Thắng Phó Bí thư, Chủ tịch UBND   0914222555  
Hồ Sỹ Trung Trưởng Ban Tổ chức   0915356090  
Bùi Thị Thanh Thuỷ Chủ nhiệm UBKT 0233 3850198    
Nguyễn Thị Hà Trưởng Ban Tuyên giáo   0982330490  
Phạm Thị Thu Hà Trưởng Ban Dân vận   0913500126  
Nguyễn Thị Thanh Hương Chủ tịch UBMT      
Trần Thanh Tiến Chánh Văn phòng 0233 3850201    
Mai Thị Kim Nhung Bí thư Thành đoàn   0947532919  
Nguyễn Hồng Hải Chủ tịch Hội LHPN      
Mai Sinh Chủ tịch Hội Nông dân      
 

UBND thành phố Đông Hà

 

  - Địa chỉ: 01 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
- Điện thoại: (053) 3859681
- Fax: 0233 3857597
- Email: dongha@quangtri.gov.vn
 
HĐND&UBND THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Nguyễn     Chiến Thắng Chủ tịch 023 3853860 0914222555 nguyenchienthang@quangtri.gov.vn
Phạm Văn Nghiệm Phó Chủ tịch UBND 023 3551763 0986820929 phamvannghiem@quangtri.gov.vn
Phạm Văn Dũng Phó Chủ tịch UBND 023 3852245 0919407555 phamvandung.dongha@quangtri.gov.vn
Nguyễn Tăng Phó Chủ tịch UBND 023 3853860 0913485327 nguyentang@quangtri.gov.vn
Phan Cao Lợi PCT HĐND   0905120297 phancaoloi@quangtri.gov.vn
Phạm Thị Bích Ngọc PCT HĐND   0913485290 phamthibichngoc@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG HĐND & UBND 
Lê Quang Việt Sơn Chánh Văn phòng 023 3852157 0988252252 lequangvietson@quangtri.gov.vn
Lê Văn Phúc Phó VP 023 3859680 0942939799 levanphuc@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó VP 023 3852370 0977524333 nguyenthithanhhuyen@quangtri.gov.vn
Lê Minh Thiện Phó VP  023 3525757   leminhthien@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hữu Đàn BCH QS   0983647225  
Lê Phi Hùng CA TP   0914050878  
Nguyễn Sỹ Trong Trưởng phòng Kinh tế 023 3553682 0988133776 nguyensytrong@quangtri.gov.vn
Phạm Thành Vinh  TP.TC-KH    0906566234 phamthanhvinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hữu Thành  TP.QLĐT  023 3500050 0903578979 nguyenhuuthanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Việt Hùng TP. TN-MT   0914222585 nguyenviethung@quangtri.gov.vn
Lê Cửu Long TP.VHTT   0947589777 lecuulong@quangtri.gov.vn
Mai Huy Phương  TP. Giáo dục  023 3850566 0914082640 maihuyphuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng Nhung  TP Y tế  023 3554054  0913855146 nguyenthihongnhunga@quangtri.gov.vn
Võ Thị Thanh Thúy TP LĐTBXH  023 3535657 0946027159 vothithanhthuy@quangtri.gov.vn
Hoàng Đức Điệp C.Thanh tra  023 3854264 0982974595  
Trương Cảnh Phò  TP. Tư pháp  023 3551788  0915359659  
Lê Thị Anh Đào TP.Nội vụ 023 3856413   lethianhdao@quangtri.gov.vn
Phan Thanh Hiệp Đội trật tự XD 023 3500829  0913485764 phanthanhhiep@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thế Tuyên TP. Thống kê 023 3851061 0915356353  
Trương Đức Phụ Trưởng BQL Chợ Đông Hà 023 3854844 0916988234 dongha.market@gmail.com
Lê Vinh Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất     levinh@quangtri.gov.vn
Hoàng Thanh Sự GĐ TT VHTT 023 3852026 0947595799 hoangthanhsu@quangtri.gov.vn
Phạm Như Dũng CT Hội CTĐ  023 3858041  0913174389 phamnhudung@quangtri.gov.vn
Đặng Chí Linh  GĐ BVĐK Đông Hà  023 3852 242 0913447899  
Trương Hữu Thiện  GĐ TTYT DP ĐHà  023 3859479 0905140639  
Lê Quang Khoa  GĐ BHXH  023 3553144 0905063515  
Nguyễn Hải Phi Trưởng đài truyền thanh 023 3852234 0914064865 nguyenhaiphidk@gmail.com
Lê Thị Hải Lộc GĐ TT Dân số KHH&GĐ 023 3550855 0917988038  
Nguyễn Quang Công GĐ Văn phòng Đăng ký QSD đất 023 3554293 0913411282  
Phan Thanh Hiệp Đội trưởng Đội Trật tự xây dựng 023 3500829    

Thị ủy TX Quảng Trị

 

  - Địa chỉ: 33 Ngô Quyền -Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị
- Điện thoại:  3862614
 
THỊ ỦY THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Hữu Thắng Bí thư, Chủ tịch HĐND   0914164720  
  Phó bí thư thường trực   0914164720  
Võ Hải Linh UVTV- Trưởng BTC  3501433 0905861758  
Văn Ngọc Thanh    3861130 0949569348  
Nguyễn Thị Mai Anh UVTV- Chủnhiệm UBKT  3861217 0942042559  
Nguyễn Văn Cẩm UVTV- Chủ tịch UBMT      
Trần Văn Tiến Q Tr.Ban DV  3862020 0976607555  
Nguyễn Minh Chiến UVTV- Trưởng Công an      
Lê Hữu Văn UVTV- Chỉhuy trưởng QS      
Trần Thanh Tuấn Chánh VP  3701009 0916807111  
Nguyễn Thành Luân Bí thư Thị đoàn      
 
 

UBND TX Quảng Trị

 

  - Địa chỉ: 295 Trần Hưng Đạo - TX Quảng Trị - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3861226
- Fax: 0233 3662829
- Email: quangtri@quangtri.gov.vn
 
HĐND & UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Văn Ngọc Lãm Chủ tịch UBND  3861281 0913442829 vanngoclam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Mai Anh Phó Chủ tịch  3862177 0942042559 nguyenthimaianh@quangtri.gov.vn
Lê Phương Bắc  Phó Chủ tịch  3861230 0913499225 lephuongbac@quangtri.gov.vn
Lê Bá Truyền  PCT HĐND 3861230 0913400438  
Nguyễn Đức Phong PCT HĐND  3861069 0949272368  
VĂN PHÒNG
Nguyễn Xuân Tăng Chánh VP HĐND-UBND  3862668 0918996777  
Trần Hữu Nguyên Phó CVP HĐND-UBND 3662829 0914954357  
Đinh Ngọc Vũ Phó CVP HĐND-UBND  3861066 0903500305  
Lê Thị Thúy Hoa Văn thư VP  3861226 0915025540  
Lê Thị Phương Thúy Kế toán   0914050357  
Thái Thị Kiều Oanh Chuyên viên  3861280 0913428252  
Nguyễn Thị Phương Thanh Chuyên viên   0914895967  
Văn Thị Hải Yến Chuyên viên   0914627368  
PHÒNG GIÁO DỤC
Đoàn Quang Anh Trưởng phòng   0905053439  
Cao Nguyên Vũ Phó Trưởng phòng   0913446122  
Nguyễn Lam Giang Phó Trưởng phòng   0979192888  
PHÒNG NỘI VỤ
         
         
PHÒNG LĐTBXH
Hồ Minh Đạo Trưởng phòng   0914205203  
Hoàng Tụng Phó Trưởng phòng   0914520544  
Nguyễn Hoàng Phó Trưởng phòng   0913144027  
Thái Thị Diệu Quỳnh Phó Trưởng phòng   0986656018  
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
Nguyễn Khắc Thanh Trưởng phòng 3661099 0913459032  
Lê Hữu Thắng Phó Trưởng phòng   0983073098  
Nguyễn Đức Quang Phó Trưởng phòng   0901159333  
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
Lê Công Vinh Trưởng phòng  3861803 0913400439  
Nguyễn Thị Trác Diễm Phó Trưởng phòng  3601627 0903234223  
Phan Tuấn Phúc Phó Trưởng phòng  3862353 0905146351  
PHÒNG TƯ PHÁP
Phạm Thành Khuê Trưởng phòng   0919519898  
Vũ Nguyễn Quỳnh Chi Phó Trưởng phòng   0905883949  
PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN
Lê Ngọc Vũ Trưởng phòng  3861069 0914246699  
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Lê Anh Tài Trưởng phòng   0914714027  
Nguyễn Hữu Phó Trưởng phòng   0914068650  
Hoàng Ánh Sáng Phó Trưởng phòng   0911308333  
PHÒNG THANH TRA
Hoàng Thị Nhi Chánh Thanh tra  3861184 0905861051  
PHÒNG KINH TẾ
Lê Minh Châu Trưởng phòng  3861227 0974128153  
PHÒNG Y TẾ
Nguyễn Lương Thiện Phó Trưởng phòng   0983309345  
ĐỘI TRẬT TỰ XD
Lê Đình Tân Phó Đội trưởng   0914149111  
Lê Thanh Bình Phó Đội trưởng   0905372919  
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
Trương Thế Hưng CV TT Văn hóa TT   0911468069  
Dương Đình Hiếu GĐ Ban QLDA  3861075 0983235777  
Mai Hữu Bài Trưởng Đài T.Thanh  3861235 0983214018  
Lê Văn Khánh GĐ TT DSKHHGĐ  3664579 01238993009  
Nguyễn Thị Thu Thủy PCT Hội CTĐ   01268469946  
Văn Ngọc Bình GĐ TT Phát triển QĐ   0914924832  
Nguyễn Thị Thủy Phó GĐ NK Thành Cổ 3862504 0978631597  
Nguyễn Cường Trung tâm GDTX-GDNN   0905282054  
Trần Thị Minh Phúc Chủ tịch Hội Nông dân   0946555538  

Huyện ủy Vĩnh Linh

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Hồ Xá - Vĩnh Linh - Quảng Trị
- Điện thoại: 3620017
 
HUYỆN ỦY VĨNH LINH
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Phan Ngọc Tư Bí thư  3820315 0914127139  
Trần Văn Bến Phó Bí thư Thường trực   0903568469  
Nguyễn Thị Hương Trưởng Ban Tổ chức   0914178306  
Lê Văn Minh Chủ nhiệm UBKT      
Nguyễn Thanh Toàn Trưởng Ban Tuyên giáo   0914184939  
Vũ Văn Phong Trưởng Ban Dân vận   0948591678  
Nguyễn Đức Lý Chánh Văn phòng   0915002917  
 

UBND huyện Vĩnh Linh


  - Địa chỉ: Thị trấn Hồ Xá -  Vĩnh Linh - Quảng Trị
- Điện thoại: (023) 3820375
- Fax: 023 3820787
- Email: vinhlinh@quangtri.gov.vn
 
UBND HUYỆN VĨNH LINH
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Thái Văn Thành Chủ tịch  023 3828352 0914079970 thaivanthanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Khởi Phó chủ tịch    0913920375 nguyenthikhoi@quangtri.gov.vn
Trần Thị Thu Hà Chánh VP 023 3820375 0965116595 tranthithuha.vinhlinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Trí           Trưởng Phòng Tư pháp                   0988259883 nguyenductri@quangtri.gov.vn
 Lê Thanh Hải            Trưởng Phòng GD-ĐT                  3820502 0941396397 lethanhhai.vinhlinh@quangtri.gov.vn
Lương Ngọc Ninh     Trưởng phòng VHTT              0914066660 luongngocninh@quangtri.gov.vn
Lê Nam Thành      Trưởng phòng TC- KH                   0914180567 lenamthanh@quangtri.gov.vn
Lê Văn Năm            Trưởng phòng TN-MT                    0905651939 levannam@quangtri.gov.vn
Võ Văn Trà              Trưởng phòng KT-HT                    0905838979 vovantra@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Sơn       Trưởng phòng Y tế                         0983097267 nguyenvanson@quangtri.gov.vn
Nguyễn Ái Tân          Trưởng phòng LĐTBXH               0914745169 nguyenaitan@quangtri.gov.vn
Lê Thanh Hải         Chánh Thanh tra huyện                  01235912612 lethanhhai@quangtri.gov.vn
Lê Tiến Dũng             Trưởng phòng NN và PTNT          0905059787 letiendung@quangtri.gov.vn
         
 

Huyện ủy Gio Linh

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Gio Linh - Gio Linh - Quảng Trị
- Điện thoại: 3825513
 
HUYỆN ỦY GIO LINH
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Trương Chí Trung Tỉnh uỷ viên, Bí thư 3631989 0903570539  
Nguyễn Văn Giảng Phó bí thư thường trực   0905804333  
Võ Đắc Hoá Trưởng Ban Tổ chức   0914213670  
Trần Viết Pháp Chủ nhiệm UBKT   0915020039  
Nguyễn Phúc Sơn Trưởng Ban Tuyên giáo   0918597222  
Hoàng Đình Nam Trưởng Ban Dân vận   0915025124  
Nguyễn Văn Nghệ ChánhVăn phòng   0915324225  
Nguyễn Thiên Bình Chủ tịch UBMT      
Lê Minh Hoàn Bí thư Huyện đoàn      
Lê Văn Cảm Chủ tịch Hội Nông dân      
Trần Thị Cúc Phó Chủ tịch Hội LHPN      
         

UBND huyện Gio Linh


  - Địa chỉ: Thị trấn Gio Linh - Gio Linh
- Điện thoại: (053) 3825758
- Fax: 053 3825758
- Email: giolinh@quangtri.gov.vn
 
UBND HUYỆN GIO LINH
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Trần Văn Quảng Chủ tịch 053 3631575 0913442705 tranvanquang@quangtri.gov.vn
Phan Văn Nghi Phó Chủ tịch   0973083777 phanvannghi@quangtri.gov.vn
Trần Lương Quang Phó Chủ tịch 053 3825317 0982555159 tranluongquang@quangtri.gov.vn
Dương Đức Hạnh Phó Chủ tịch 053 3825424 0915327111 duongduchanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đình Thành Chánh VP 053 3825427 0976556036 nguyendinhthanh-giolinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Sơn Phó VP   0914368171 nguyenthanhson@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thuyền Phó VP    0943589757 nguyenthihuyen@quangtri.gov.vn
Trần Thị Quế Phó VP   0915405225 tranthique@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Hoa T.trưởng MC   0916764267 hoangthihoa@quangtri.gov.vn
Nguyễn Minh Châu Chuyên viên 2   0917487444 nguyenminhchau.giolinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Trường Thọ Chuyên viên 5   0914133969 nguyentruongtho@quangtri.gov.vn
Trần Thị Mỹ Hằng Chuyên viên   0911499234 tranthimyhang@quangtri.gov.vn
Trương Thị Thủy Cán bộ một cửa   0914195277 truongthithuy.giolinh@quangtri.gov.vn
Trần Quang Bảo Yến Tiếp công dân   0944643891 tranquangbaoyen@quangtri.gov.vn
Võ Thị Hương Văn Thư   0916106327 vothihuong@quangtri.gov.vn
Ngô Thị Hồng Nữ Nhân viên   0915111559 ngothihongnu@quangtri.gov.vn

Huyện ủy Triệu Phong

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Ái Tử - Triệu Phong - Quảng Trị
- Điện thoại:  3828342
- Fax: 3828342
 
HUYỆN ỦY TRIỆU PHONG
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Lê Cảnh Biên Bí thư 3.828.357 0913421852  
Phan Văn Linh Phó bí thư thường trực  3.828.368 0915329234  
Nguyễn Hữu Ngọc Trưởng Ban Tổ chức 3.507.701 0914242258  
Lê Minh Khánh Chủ nhiệm UBKT 3.264.015  01237936322  
Trần Bình Tuấn Trưởng Ban Tuyên giáo   0919509979  
Lê Văn Ngoãn Phó trưởng ban Dân vận  3.507.708 0988859847  
Đỗ Thị Ái Nguyệt Phó trưởng Ban Tổ chức  3.828.312 0979915252
 
 
Đặng Sỹ Dũng Chánh Văn phòng 3.828.469  0917114111  
Nguyễn Đức Long Phó Chánh Văn phòng 3.710.178 0942828385  
Nguyễn Quang Tuấn Phó Chánh Văn phòng   0913453246  
Trần Việt Dũng Chủ tịch UBMTTQVN huyện   0914240225  
Nguyễn Thị Phương Thảo Chủ tịch Hội LHPN huyện 3.828422 0975085248  
Nguyễn Duy Ninh Chủ tịch LĐLĐ huyện 3.828267 0911438333  
Nguyễn Ngọc Tiến Bí thư Huyện đoàn 3.828423 0914745490  
Trương Thế Hạnh Chủ tịch Hội ND huyện   0914444033   

UBND huyện Triệu Phong

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Ái Tử - Triệu Phong - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3828713
- Fax: 053 3828659
- Email: trieuphong@quangtri.gov.vn
 
UBND HUYỆN TRIỆU PHONG
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Triều Thương Chủ tịch 0233 3828349 0942121090 nguyentrieuthuong@quangtri.gov.vn
Phan Quang Giải Phó Chủ tịch 0233 3828308 0905078559 phanquanggiai@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thành Vũ Phó Chủ tịch   0914038629 nguyenthanhvu@quangtri.gov.vn
Đoàn Quang Diện Phó Chánh VP phụ trách 02333.828344 0988654046 doanquangdien@quangtri.gov.vn
Lê Mậu Mười Phó VP 0233 3828310 01235106017 lemaumuoi@quangtri.gov.vn
Lê Thiên Hoàng Phó VP 0233 3828374 0916946919 lethienhoang@quangtri.gov.vn
Lê Minh Tiến Trưởng phòng TC-KH 0233 3828313 0983647637 leminhtien@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thái Cử Trưởng phòng KT-HT 0233 3828361 0946036222 nguyenthaicu@quangtri.gov.vn
Trương Quang Hùng Trưởng phòng NN&PTNT 0233 3607567 0914008771 truongquanghung@quangtri.gov.vn
Lê Hồng Quang Trưởng phòng TN-MT 02332 217066 0914078015 lehongquang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Phước Hòa Trưởng phòng GD-ĐT 0233 3828336 0916510333 nguyenthiphuochoa@quangtri.gov.vn
Hồ Ngọc Thiên Trưởng phòng VH-TT 0233 3828330 0948818456 hongocthien@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Hào  Trưởng phòng Y tế 02336 264002 0905495629 nguyenvanhao@quangtri.gov.vn
Trần Thiện Nhân Trưởng phòng Nội vụ 0233 3710179 0914735784 tranthiennhan@quangtri.gov.vn
Phạm Xuân Hiệp Trưởng phòng LĐTB&XH 0233 3828599 0914458271 phamxuanhiep@quangtri.gov.vn
Hoangbach Trưởng phòng Tư pháp 0233 3828057 0914763153 hoangbach@quangtri.gov.vn
Nguyễn Chơn Hòa Chánh Thanh tra  0233 3711095 0915003946 nguyenchonhoa@quangtri.gov.vn
 

Huyện ủy Hải Lăng

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Hải Lăng - Hải Lăng - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3873547
 
HUYỆN ỦY HẢI LĂNG
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Phạm Ngọc Minh Bí thư Huyện uỷ   0982595373
Nguyễn Quang Lâm Phó Bí thư Thường trực   0913456216  
Hồ Quốc Minh Trưởng Ban Tổ chức   0912266555  
Văn Xuân Thơ Chủ hiệm UBKT      
Hoàng Thị Phương Nam Trưởng Ban Tuyên giáo      
TrầnThị Thu Trưởng Ban Dân vận      
Cáp Xuân Tá Chánh Văn phòng   0913485918  
Lê Thị Vinh Chủ tịch UBMT      
Trần Hữu Bắc Bí thư Huyện đoàn      
Hồ Thị Hồng Hải Giám đốc Trung tâm BDCT      
Ngô Thị Thanh Chủ tịch Hội LHPN      
Hoàng Văn Bảo Chủ tịch Hội Nông dân      
 

UBND huyện Hải Lăng

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Hải Lăng - Hải Lăng - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3873297
- Fax: 053 3873863
- Email: hailang@quangtri.gov.vn
 
UBND HUYỆN HẢI LĂNG
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Hoàng Văn Vinh Chủ tịch 053 3873266 0914092616 hoangvanvinh@quangtri.gov.vn
Phạm Đình Lợi Phó Chủ tịch 053 3708666 0913442676 phamdinhloi@quangtri.gov.vn
Nguyễn Giáp Phó Chủ tịch 053 3873223 0913442809 nguyengiap@quangtri.gov.vn
Lê Hữu Phước Phó Chủ tịch   0914226111 lehuuphuoc@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG
  Chánh Văn phòng 023 3873293    
  Phó Chánh VP 023 3873298    
  Phó Chánh VP 023 3873292    
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
Lê Nhân Mạnh Trưởng phòng 023 3873798 0943873665 lenhanmanh@quangtri.gov.vn
Lê Xuân Trường Phó phòng 023 2215459 0944072469 lexuantruong@quangtri.gov.vn
         
PHÒNG NN-PTNT
Dương Viết Hải Trưởng phòng 023 3873040 0915147717 duongviethai@quangtri.gov.vn
Đào Văn Trẫm Phó phòng   0914158016 daovantram@quangtri.gov.vn
Lê Đình Lễ Phó phòng   0942234595 ledinhle@quangtri.gov.vn
PHÒNG NỘI VỤ
Hồ Vĩnh Hiếu Trưởng phòng 023 3673525 0919508789 hovinhhieu@quangtri.gov.vn
Lê Xuân Nam Phó phòng 023 3701919 0914829579 lexuannam@quangtri.gov.vn
Văn Ngọc Tiến Đức Phó phòng 023 3673525 09498397789 vanngoctienduc@quangtri.gov.vn
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Khổng Minh Tâm Trưởng phòng 023 3873129 0982259745 khongminhtam@quangtri.gov.vn
Lê Văn Thuận Phó phòng 023 3608558 01234579526 levanthuan@quangtri.gov.vn
PHÒNG TƯ PHÁP
Lê Chu Trưởng phòng 023 3873283 0982184989 lechu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Thiện Phó phòng 023 3873283 0914038567 nguyenducthien@quangtri.gov.vn
PHÒNG VHTT
Võ Văn Vượng Phó phòng 023 3873406 0946418194 vovanvuong@quangtri.gov.vn
Lê Anh Du Phó phòng 023 3708989 0943673277 leanhdu@quangtri.gov.vn
         
PHÒNG LĐTBXH
Trần Thạch Trưởng phòng 023 3508785 0915016295 tranthach@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Toản Phó phòng   0914009422 nguyenvantoan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Hoài Tý Phó phòng   0915747559 nguyenthihoaity@quangtri.gov.vn
PHÒNG KTHT
Đặng Bá Tránh Trưởng phòng   0903525676 dangbatranh@quangtri.gov.vn
Trần Kim Cương Phó phòng 023 3873212 0915702151 trankimcuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hữu Thọ Phó phòng   0989983665 nguyenhuutho@quangtri.gov.vn
PHÒNG GD - ĐT
Nguyễn Đăng Phụng Phó phòng   0978450111 nguyendangphung@quangtri.gov.vn
Lê Văn Thạnh Phó  phòng 023 3873391 0986212573 levanthanh.hailang@quangtri.gov.vn
THANH TRA HUYỆN
Bùi Văn Ninh Chánh Thanh tra 023 3873276 0942322595 buivanninh@quangtri.gov.vn
Văn Ngọc Dũng Phó Chánh TT 023 3873276 01278972777 vanngocdung@quangtri.gov.vn
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
Nguyễn Xuân Hòa GĐ Ban dự án ĐTXD 023 3873255 0913442681 nguyenxuanhoa.hailang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quang Tuấn GĐ TT phát triển QĐ 023 3671115 0913400450 nguyenquangtuan.hailang@quangtri.gov.vn
Trần Kim Quang GĐ VP đăng ký QSD đất   0913456059 trankimquang@quangtri.gov.vn
Trần Thị Ngọc Hoa GĐ TT DS-KHHGĐ 023 3873520 0914619718 tranthingochoa@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hùng mạnh PGĐ TT TDTT 023 3298320 0905890357 nguyenhungmanh@quangtri.gov.vn
Võ Văn Hoàng Trưởng Đài Truyền thanh   0913674159 vovanhoang@quangtri.gov.vn
Võ Văn Lập GĐ TT dạy nghề TH   0982993135 vovanlap@quangtri.gov.vn
Đặng Bá Tránh GĐ TT PT Cụm CN   0903525676 dangbatranh@quangtri.gov.vn
Lê Văn Phong Chủ tịch Hội CTĐ   0949424246 levanphong@quangtri.gov.vn

Huyện Cam Lộ

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Cam Lộ - Cam Lộ - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3871107
 
 
HUYỆN ỦY CAM LỘ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Đào Mạnh Hùng Bí thư 0233 3871351  0912.787.191  
Nguyễn Ký Ngọc Phó Bí thư thường trực   0903.519.135  
Ngô Quang Chiến Phó Bí thư   0903.519.135  
Trần Quang Thanh Trưởng Ban Tổ chức 0233 3871330 0983.485.196   
Nguyễn Tiến Dũng Chủ nhiệm UBKT 0233 3871460 0905.492.140  
Lê Hồng Nhạn Trưởng Ban Dân vận 0233 3871216 0913.824.991  
Nguyễn Thị Thanh Hương Trưởng ban Tuyên giáo 3.871.329 0983.485.235  


HĐND-UBND HUYỆN CAM LỘ                                    - Địa chỉ: Thị trấn Cam Lộ - Cam Lộ - Quảng Trị
                                                                                         - Điện thoại: (0233) 3871535
                                                                                         - Fax: 0233 3871535
                                                                                         - Email: camlo@quangtri.gov.vn

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Đào Mạnh Hùng Chủ tịch HĐND 0233 3871351  0912.787.191  
Đào Mạnh Hùng Phó Chủ tịch HĐND   0905.294.572  
Nguyễn Thanh Bắc Phó Chủ tịch HĐND   0982.127.108  
Ngô Quang Chiến Chủ tịch UBND 0233 3871588 0903519135 ngoquangchien@quangtri.gov.vn
Trần Anh Tuấn Phó Chủ tịch UBND 0233 3871544 0915023667 trananhtuancl@quangtri.gov.vn
Lê Văn Thanh Phó Chủ tịch UBND   0982872225 levanthanh.camlo@quangtri.gov.vn
Hoàng Minh Bé Chánh VP 0233 3731168 0905290551 hoangminhbe@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quang Duy Phó VP 0233 3871544 0905282777  
Nguyễn T.Tuyết Nhung Phó VP 0233 3733679 0944993121 nguyenthituyetnhung@quangtri.gov.vn
 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
Vũ Thị Hoàng Loan Trưởng phòng   0962..040.777 vuthihoangloan@quangtri.gov.vn 
Thái Tăng Hữu Phó trưởng phòng   0905.856.579  
PHÒNG NỘI VỤ
Nguyễn Diệu Hoàng Trưởng phòng   094567777 nguyendieuhoang@quangtri.gov.vn 
Lê Quang Vinh Phó trưởng phòng   0905561333 lequangvinhqt@quangtri.gov.vn 
  PHÒNG TƯ PHÁP
Nguyễn Thanh Sơn Trưởng phòng 0233 3871507 0945.777.234 nguyenthanhson.camlo@quangtri.gov.vn 
 PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG 
Trần Hoài Linh Trưởng phòng   0915.364.027  
 PHÒNG GD - ĐT
Phạm Văn Hồng Trưởng phòng   0905.357.386 phamvanhong@quangtri.gov.vn 
Phan Thị Phương Lan Phó trưởng phòng   0943.288.979 phanthiphuonglan@quangtri.gov.vn 
 PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Lê Quang Lực Trưởng phòng 0233 3871079 0914.729.797 lequangluc@quangtri.gov.vn 
Nguyễn Thanh Toán Phó trưởng phòng   0986.830.335 nguyenthanhtoan@quangtri.gov.vn 
Hoàng Bình Phó trưởng phòng   0988.616.245  
  THANH TRA HUYỆN
Nguyễn Hùng Chánh Thanh tra 0233 3871654 0914.309.797  
 PHÒNG Y TẾ
Nguyễn Thị Mỹ Loan Trưởng phòng 0233 3731033 0982506555 nguyenthimyloan@quangtri.gov.vn 
 PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Nguyễn Thanh Bình Trưởng phòng 0233 3732525 0913447891 nguyenthanhbinhd@quangtri.gov.vn 
Phạm Viết Thanh Phó trưởng phòng   0917012137 phanvietthanh@quangtri.gov.vn 
         
PHÒNG LĐTBXH
Lê Văn Vĩnh Trưởng phòng 0233 3871052 0915315333  
Nguyễn Thị Thúy Hà Phó trưởng phòng   0905797126 nguyenthithuyha@quangtri.gov.vn 
         
 

Huyện ĐaKrông

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Krông Klang - ĐaKrông - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3886220
 
HUYỆN ỦY ĐAKRÔNG
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Ly Kiều Vân Bí thư 0233 3886207  0914214746  
Hồ Văn Dừn Phó Bí thư 0233 3886255  0915.025.737   
Lê Đắc Qùy Phó Bí thư   0915.313.915  
Nguyễn Đăng Sơn Trưởng Ban Tổ chức 0233 3886690  0917252067  
Lê Quang Cường Chủ nhiệm UBKT   0914737281  
Trần Minh Thái Trưởng Ban Tuyên giáo 0233 3886.306  0913.411.186   
Hồ Văn Dương Trưởng Ban Dân vận   0917.200.201  
Lê Minh Đức Chánh Văn phòng   0982886546  
 
HĐND-UBND HUYỆN ĐAKRÔNG

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Ly Kiều Vân Chủ tịch HĐND 0233 3886207  0914214746  
Trần Văn Chạy       Phó Chủ tịch HĐND   0982.755.900  
Lê Đắc Quỳ Chủ tịch UBND 0233 6259010 0915.313.915 ledacquy@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Kim Cúc Phó chủ tịch UBND 0233 3886314 0914.241.299 hothikimcuc@quangtri.gov.vn
Phạm Văn Hùng Phó chủ tịch UBND 0233 3886232 0913.421.907 phamvanhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Đạt Chánh Văn phòng UBND  0233 3886789  0914.210.333 nguyenvandat@quangtri.gov.vn
 
Hồ Tất Huấn Phó Văn phòng   0915.071.313  
Phan Xuân Liệu Phó Văn phòng 0233 3886.240 0945.550.660  
Lê Quang Thạch Phó Văn phòng 0233 6259.456 0965.659.696 lequangthach@quangtri.gov.vn
PHÒNG NỘI VỤ
Hồ Xuân Phất Trưởng phòng 0233 3706559 0942.070.559  
Đoàn Quang Anh Phó Trưởng phòng 0233 3506589  0905.116.555  
Phạm Quang Vũ Phó Trưởng phòng 0233 3886996 0914.744.070  
PHÒNG LĐTBXH
Dương Vinh Trưởng phòng   0914.220.589  
Nguyễn Xuân Quang Phó Trưởng phòng 0233 3750032  0917.859.456  
PHÒNG GD - ĐT
Nguyễn Sĩ Huấn Phó  Trưởng phòng 0233 3506222 0982.824.025  
Phan Văn Đức Phó  Trưởng phòng 0233 3606111 0944.757.111  
PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Lê Công Cẩn Trưởng phòng   0913.421.853  
Nguyễn Quang Phó Trưởng phòng   0915.305.090  
Trần Văn Long Phó Trưởng phòng   0913.427.459  
PHÒNG Y TẾ
Trần Quốc Tâm Trưởng phòng 0233 3886.970 0914.029.763  
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
Đoàn Mạnh Hùng Trưởng phòng 0233 3886307 0913.456.797  
Trần Thị Tư Phó Trưởng phòng 0233 3886228 0947.229.559  
PHÒNG KTHT
Lê Văn Chỉ Trưởng phòng 0233 3886141 0914.312.126  
Nguyễn Bá Hiển Phó Trưởng phòng 0233 3886242 01275.678.191  
Trang Quyền Phó Trưởng phòng 0233 3886813 0915.717.045  
THANH TRA HUYỆN
Hồ Duy Khanh Chánh Thanh tra 0233 3886245 0914.621.632  
PHÒNG VHTT
Hồ Văn Hiếu Trưởng phòng 0233 3886.511 0982.886.835  
Lê Thị Mai Phó Trưởng phòng 0233 3886.512 0914.351.915  
Hồ Văn Phương Phó Trưởng phòng 0233 3750.555 0983.302.045  
PHÒNG NN&PTNT
Hồ Văn Đang Trưởng phòng 0233 3886.603 0914.179.963  
PHÒNG TƯ PHÁP
Hoàng Công Đạt Phó Trưởng phòng   0988.078.561  
PHÒNG DÂN TỘC
Nguyễn Ái Hợi Trưởng phòng 0233 3750.456 0915.711.469  
         

Huyện Hướng Hóa

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3880900
 
HUYỆN ỦY HƯỚNG HÓA
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Hồ Thị Lệ Hà Bí Thư   0941 157 888 hothileha@quangtri.gov.vn
Đặng Minh Khanh Phó Bí thư      
Đặng Trọng Vân Phó Bí thư    0905292872  
Nguyễn Phi Cường Trưởng Ban Tổ chức   0968 525 333  
Phùng Huy Hoàng Chủ nhiệm UBKT   0913 485 700  
Hồ Thị Minh Trưởng Ban Tuyên giáo   0915 312 089  
Hồ Ngọc Tình Trưởng Ban Dân vận   0989 292 444  
Nguyễn Đình Phục Chánh văn phòng   0977 608 959  
 
 
HĐND- UBND HUYỆN HƯỚNG HÓA                                         - Địa chỉ: Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa - Quảng Trị
                                                                                                        - Điện thoại: (0233) 3780127            
                                                                                                        - Fax: 0233 3780127
                 - Email: huonghoa@quangtri.gov.vn

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Hồ Thị Lệ Hà   Chủ tịch HĐND    0941 157 888 hothileha@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Vinh  Phó Chủ tịch HĐND       
Trần Văn Đông  Phó Chủ tịch HĐND      
Đặng Trọng Vân    Chủ tịch UBND   0905292872  
Lê Quang Thuận Phó Chủ tịch UBND   0914079945 lequangthuan@quangtri.gov.vn
Phạm Trọng Hổ Phó Chủ tịch UBND   0983146797 phamtrongho@quangtri.gov.vn
Nguyễn Ngọc Tri Phó Chánh Văn phòng(phụ trách Văn phòng)   0943188555 nguyenngoctri@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Hiến Phó Chánh Văn phòng     nguyenvanhien.huonghoa@quangtri.gov.vn
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
Hoàng Đình Bình Trưởng phòng 0233 3880556 0914201627 hoangdinhbinh@quangtri.gov.vn
  Trần Văn Xuân Phó Trưởng phòng   0914090521 tranvanxuan.huonghoa@quangtri.gov.vn
Phan Thanh Sơn Phó Trưởng phòng     phanthanhson@quangtri.gov.vn
PHÒNG NN VÀ PTNT
Nguyễn Ngọc Khả Trưởng phòng 0233 3782666 0979880045  
Hồ Quốc Trung Phó Trưởng phòng   0915075655 hoquoctrung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Ngọc Tẩn Phó Trưởng phòng   0917115567  
PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG
Xôm Vân Trưởng phòng    0979702717 xomvan@quangtri.gov.vn
Từ Công Khiết Phó Trưởng phòng   0905880409 tucongkhiet@quangtri.gov.vn
Nguyễn Sơn Phó Trưởng phòng   0914220668 nguyenson@quangtri.gov.vn
PHÒNG NỘI VỤ
Trần Đình Dũng Trưởng phòng 0233 3880886 0915030373 trandinhdung@quangtri.gov.vn
Đinh Văn Dũng Phó Trưởng phòng 0233 3605222 0946323678 dinhvandung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Xuân Hữu Phó Trưởng phòng 0233 3605111 0967151456 nguyenxuanhuu@quangtri.gov.vn
PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Duơng Phước Định Trưởng phòng   0913456801 duongphuocdinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Diện Phó Trưởng phòng   0914138635 nguyenvandien@quangtri.gov.vn
PHÒNG DÂN TỘC
Hồ Văn Toàn Trưởng phòng   0982957222 hovantoan@quangtri.gov.vn
Lê Hữu Tuấn Phó Trưởng phòng   0982982311 lehuutuan@quangtri.gov.vn
THANH TRA
   Trần Hậu Chánh Thanh tra 0233 3797.798 0913407401 tranhau@quangtri.gov.vn
Trần Đăng Bằng Phó Chánh Thanh tra 0233 33780.628 0913456027 trandangbang@quangtri.gov.vn
PHÒNG VĂN HOÁ THÔNG TIN
Hồ Xuân Phúc Trưởng phòng 0233 3505070 0913421659 hoxuanphuc@quangtri.gov.vn
Nguyễn Phú Sơn Phó Trưởng phòng 0233 3782123 0914555344 nguyenphuson@quangtri.gov.vn
PHÒNG TƯ PHÁP
  Lê Phước Trưởng phòng 0233 3605.333 0915713919 ephuoc@quangtri.gov.vn
   Lê Á Phó Trưởng phòng     lea@quangtri.gov.vn
PHÒNG LAO ĐỘNG TB&XH
Nguyễn Văn Đức Trưởng phòng 0233 3880331 0914425901 nguyenvanduc.pgdhh@quangtri.edu.vn
Hoàng Văn Sơ Phó Trưởng phòng   0914138398 nguyenvanso.pgdhh@quangtri.edu.vn
Lê Thị Uyên Như Phó Trưởng phòng   0989190222  
PHÒNG Y TẾ
Đinh Đông Trưởng phòng   0914282047 dingdong@quangtri.gov.vn
         

Huyện ủy Đảo Cồn Cỏ

 

  - Địa chỉ: Đảo Cồn Cỏ - Cồn Cỏ - Quảng Trị
 
HUYỆN ỦY ĐẢO CỒN CỎ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Lê Minh Tuấn Bí thư   0914138585 leminhtuan@tinhuyquangtri.vn
Nguyễn Văn Thành Phó Bí thư   0919436111 nguyenvanthanh.cco@tinhuyquangtri.vn
Cao Hồng Hải TB XDĐ   0982408135 caohonghai.cco@tinhuyquangtri.vn
Nguyễn Bá Hải Phó ban TT XDĐ   0986879153 nguyenbahai.cco@tinhuyquangtri.vn
Nguyễn Quang Thánh Phó ban XDĐ   0982949159 nguyenquangthanh.cco@tinhuyquangtri.vn
 

UBND huyện Đảo Cồn Cỏ

 

  - Địa chỉ: KP7- Phường 3 - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3689225
- Fax:  (0233) 3689225
- Email: conco@quangtri.gov.vn
 
UBND HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Lê Minh Tuấn Chủ tịch  3689211
 3552539
0914138385 leminhtuan@tinhuyquangtri.vn
Trương Khắc Trưởng Phó Chủ tịch   0903513667 truongkhactruong@quangtri.gov.vn
PHÒNG BAN
Phạm Thanh Tuấn Chánh Văn phòng  2211945 0915058171 phamthanhtuan@quangtri.gov.vn
Trịnh Việt Cường Phó Văn phòng   2211945 0982525159 trinhvietcuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Xuân Cảm Phó Văn phòng  2211945 0982550525 nguyenxuancam@quangtri.gov.vn
Võ Văn Đống TP Kinh tế - Xã hội  2211949 0982313159 vovandong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Vinh Hưng PP Kinh tế - Xã hội  2211945 0988643677 nguyenvinhhung@quangtri.gov.vn
Lê Quang Phi PP Kinh tế - Xã hội  2211944 0919106123 lequangphi@quangtri.gov.vn
Đặng Xuân Thành TB QL Cảng cá   0944237333 dangxuanthanh@quangtri.gov.vn
Trần Phong Bản PB QL Cảng cá   0915309117 tranphongban@quangtri.gov.vn
Võ Văn Đức PB QL Cảng cá   0948477568 vovanduc@quangtri.gov.vn