07:06 Thứ ba, 27/09/2016

Trang nhất » Tin Tức » Huyện uỷ, UBND các huyện, TX, TP

Thành ủy Đông Hà

 

  - Địa chỉ: 02 Lê Quý Đôn - TP Đông Hà
- Điện thoại: (053) 3857451
 
THÀNH ỦY ĐÔNG HÀ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Đăng Quang Bí thư   0983285595  
Trần Lam Sơn Phó bí thư thường trực 053 2241062 0982137028  
Hồ Sỹ Trung Trưởng Ban Tổ chức   0915356090  
Bùi Thị Thanh Thuỷ Chủ nhiệm UBKT      
Nguyễn Thị Hà Trưởng Ban Tuyên giáo      
Phạm Thị Thu Hà Trưởng Ban Dân vận   0913500126  
Nguyễn Thị Thanh Hương Chủ tịch UBMT      
Trần Thanh Tiến Chánh Văn phòng      
Mai Thị Kim Nhung Bí thư Thành đoàn   0947532919  
Nguyễn Hồng Hải Chủ tịch Hội LHPN      
Mai Sinh Chủ tịch Hội Nông dân      
 

UBND thành phố Đông Hà

 

  - Địa chỉ: 01 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
- Điện thoại: (053) 3859681
- Fax: 053 3857597
- Email: dongha@quangtri.gov.vn
 
UBND THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Nguyễn Chiến Thắng Chủ tịch 053 3853860 0914222555 nguyenchienthang@quangtri.gov.vn
Phạm Văn Nghiệm Phó Chủ tịch 053 3551763 0986820929 phamvannghiem@quangtri.gov.vn
Phạm Văn Dũng Phó Chủ tịch     phamvandung.dongha@quangtri.gov.vn
Nguyễn Tăng Phó Chủ tịch     nguyentang@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG
Nguyễn Việt Hùng Chánh Văn phòng 053 3852157 0914222585 nguyenviethung@quangtri.gov.vn
Lê Văn Phúc Phó VP 053 2210623 0942939799 levanphuc@quangtri.gov.vn
Trần Tiến Dũng Phó VP 053 3852370 0982459567 trantiendung@quangtri.gov.vn
PHÒNG NỘI VỤ
Nguyễn Tăng Trưởng phòng Nội vụ      
         
  Trưởng phòng Giáo dục      
  Chánh Thanh tra      
  Trưởng phòng Tư pháp      
  Trưởng phòng TC-KH      
  Trưởng Đài Truyền thanh      
  Trưởng phòng LĐ,TB-XH      
  Trưởng phòng VHTT      
  Trưởng phòng TN-MT      
  Trưởng phòng Kinh tế      
  Trưởng phòng QLĐT      
  Đội trưởng Đội TTXD      
  GĐ TT phát triển quỹ đất      
  Giám đốc BQLDA ĐT-XD      
  Chủ tịch Hội CTĐ      
  GĐ TT DSKHHGĐ      
  GĐ VP ĐKQSDĐ      
  Trưởng BQL Chợ ĐH      
  GĐ BQL CCN-TTCN      
 

Thị ủy TX Quảng Trị

 

  - Địa chỉ: 33 Ngô Quyền -Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3862614
 
THỊ ỦY THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Trần Huy Bí thư 053 3861045 0917988019  
Nguyễn Hữu Thắng Phó bí thư thường trực   0914164720  
Võ Hải Linh UVTV- Trưởng BTC 053 3501433 0905861758  
Văn Ngọc Thanh UVTV- Trưởng BTG 053 3861130 0949569348  
Nguyễn Thị Mai Anh UVTV- Chủnhiệm UBKT 053 3861217 0942042559  
Nguyễn Văn Cẩm UVTV- Chủ tịch UBMT      
Trần Văn Tiến Q Tr.Ban DV 053 3862020 0976607555  
Nguyễn Minh Chiến UVTV- Trưởng Công an      
Lê Hữu Văn UVTV- Chỉhuy trưởng QS      
Trần Thanh Tuấn Chánh VP 053 3701009 0916807111  
Nguyễn Thành Luân Bí thư Thị đoàn      
Lê Thị Kim Hoa Chủ tịch Hội LHPN      
Cao Hậu Chủ tịch Hội Nông dân      
         
 
 

UBND TX Quảng Trị

 

  - Địa chỉ: 295 Trần Hưng Đạo - TX Quảng Trị - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3861226
- Fax: 053 3662829
- Email: quangtri@quangtri.gov.vn
 
UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Văn Ngọc Lãm Phó Chủ tịch 053 3861281 0913442829  
Cao Trọng Cân Phó Chủ tịch 053 3862177 0915308023  
Lê Bá Truyền Phó CT HĐND 053 3861230 0913400438  
Nguyễn Đức Phong UVTTHĐND thị xã 053 3861069 0914104595  
VĂN PHÒNG
Hồ Minh Đạo Chánh VP HĐND-UBND 053 3662829 0914205203  
Trần Hữu Nguyên Phó CVP HĐND-UBND   0914954357  
Văn Thị Hải Yến Văn thư VP 053 3861226    
Lê Thị Phương Thúy Kế toán   0914050357  
Đinh Ngọc Vũ Chuyên viên   0903500305  
Hoàng Nhật Linh Chuyên viên   0946201777  
PHÒNG GIÁO DỤC
Đoàn Quang Anh Trưởng phòng 053 3661250 0905053439  
Hoàng Tụng Phó Trưởng phòng 053 3861326 0914520544  
PHÒNG NỘI VỤ
Nguyễn Tăng Tâm Trưởng phòng 053 3861244 0914904725  
Trần Phúc Thông Phó Trưởng phòng 053 3661337 0947402333  
PHÒNG LĐTBXH
Lê Đức Ly Trưởng phòng 053 3727787 0905861094  
Trần Thị Nga Phó Trưởng phòng 053 2212706 0915003065  
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
Nguyễn Khắc Thanh Trưởng phòng 053 3661099 0913459032  
Lê Hữu Thắng Phó Trưởng phòng   0983073098  
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
Lê Công Vinh Trưởng phòng 053 3861803 0913400439  
Nguyễn Thị Trác Diễm Phó Trưởng phòng 053 3601627 0903234223  
Phan Tuấn Phúc Phó Trưởng phòng 053 3862353 0905146351  
PHÒNG TƯ PHÁP
Hoàng Đình Thông Trưởng phòng 053 3861380 0913446228  
PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN
Lê Ngọc Vũ Trưởng phòng 053 3861069 0914246699  
Lê Anh Tài Phó Trưởng phòng   0919862315  
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Hồng Sơn Trưởng phòng 053 3663226 0915360009  
Nguyễn Hữu Phó Trưởng phòng 053 3664559 0914068650  
PHÒNG THANH TRA
Hoàng Thị Nhi Chánh Thanh tra 053 3861184 0905861051  
PHÒNG KINH TẾ
Lê Minh Châu Trưởng phòng 053 3861227 0974128153  
Nguyễn Hoàng Phó Trưởng phòng 053 3861469 0935219757  
PHÒNG Y TẾ
Phan Thanh Học Trưởng phòng 053 3663919 0909375849  
ĐỘI TRẬT TỰ XD
Hoàng Ngọc Lân Chuyên viên   0915301905  
Nguyễn Trường Giang Chuyên viên   0905425262  
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
Trương Thế Hưng CV TT Văn hóa TT   0914354957  
Dương Đình Hiếu GĐ Ban QLDA 053 3861075 0983235777  
Mai Hữu Bài Trưởng Đài T.Thanh 053 3861235 0983214018  
Nguyễn Hữu Phước CV VP ĐKQSDĐ   0982215309  
Lê Văn Khánh GĐ TT DSKHHGĐ 053 3664579 01238993009  
Lê Vĩnh Hà CV Trung tâm DN   0986268605  
Nguyễn Thị Thu Thủy Thường trực Hội CTĐ   01268469946  
Văn Ngọc Bình GĐ TT Phát triển QĐ   0914924832  
Nguyễn Thị Thủy GĐ NK Thành Cổ 053 3862504 0978631597  

Huyện ủy Vĩnh Linh

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Hồ Xá - Vĩnh Linh - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3620017
 
HUYỆN ỦY VĨNH LINH
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Phan Ngọc Tư Bí thư 053 3820315 0914127139  
Trần Văn Bến Phó Bí thư Thường trực   0903568469  
Nguyễn Thị Hương Trưởng Ban Tổ chức   0914178306  
Lê Văn Minh Chủ nhiệm UBKT      
Nguyễn Thanh Toàn Trưởng Ban Tuyên giáo   0914184939  
Vũ Văn Phong Trưởng Ban Dân vận   0948591678  
Nguyễn Đức Lý Chánh Văn phòng   0915002917  
 

UBND huyện Vĩnh Linh


  - Địa chỉ: Thị trấn Hồ Xá -  Vĩnh Linh - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3820375
- Fax: 053 3820787
- Email: vinhlinh@quangtri.gov.vn
 
UBND HUYỆN VĨNH LINH
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Trần Hữu Hùng Chủ tịch      
Nguyễn Văn Minh Phó Chủ tịch 053 3820305 0913411129 nguyenvanminhvl@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Hải Phó Chủ tịch 053 3820228 0989976190  
Thái Văn Thành Phó Chủ tịch 053 3828352 0914079970  
Vũ Văn Phong Chánh VP 053 3820375 0905015676 vuvanphong@quangtri.gov.vn
 

Huyện ủy Gio Linh

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Gio Linh - Gio Linh - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3825513
 
HUYỆN ỦY GIO LINH
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Lê Quang Chiến Tỉnh uỷ viên, Bí thư 053 3631989 0983015919  
Nguyễn Văn Giảng Phó bí thư thường trực   0905804333  
Võ Đắc Hoá Trưởng Ban Tổ chức   0914213670  
Trần Viết Pháp Chủ nhiệm UBKT   0915020039  
Nguyễn Phúc Sơn Trưởng Ban Tuyên giáo   0918597222  
Hoàng Đình Nam Trưởng Ban Dân vận   0915025124  
Nguyễn Văn Nghệ ChánhVăn phòng   0915324225  
Nguyễn Thiên Bình Chủ tịch UBMT      
Lê Minh Hoàn Bí thư Huyện đoàn      
Lê Văn Cảm Chủ tịch Hội Nông dân      
Trần Thị Cúc Phó Chủ tịch Hội LHPN      
         

UBND huyện Gio Linh


  - Địa chỉ: Thị trấn Gio Linh - Gio Linh
- Điện thoại: (053) 3825758
- Fax: 053 3825758
- Email: giolinh@quangtri.gov.vn
 
UBND HUYỆN GIO LINH
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Trương Chí Trung Chủ tịch 053 3631575 0903570539 truongchitrung@quangtri.gov.vn
Phan Văn Nghi Phó Chủ tịch   0973083777 phanvannghi@quangtri.gov.vn
Trần Lương Quang Phó Chủ tịch 053 3825317 0982555159 tranluongquang@quangtri.gov.vn
Dương Đức Hạnh Phó Chủ tịch 053 3825424 0915327111 duongduchanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đình Thành Chánh VP 053 3825427 0976556036 nguyendinhthanh-giolinh@quangtri.gov.vn
 

Huyện ủy Triệu Phong

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Ái Tử - Triệu Phong - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3828342
- Fax: 053 3828342
 
HUYỆN ỦY TRIỆU PHONG
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Lê Cảnh Biên Bí thư   0913421852  
Phan Văn Linh Phó bí thư thường trực   0915329234  
Nguyễn Hữu Ngọc Trưởng Ban Tổ chức      
Lê Minh Khánh Chủ nhiệm UBKT      
Trần Bình Tuấn Trưởng Ban Tuyên giáo      
Trần Việt Dũng Chủ tịch UBMT   0988132023  
Đặng Sỹ Dũng Chánh Văn phòng   0917114111  
Nguyễn Ngọc Tiến Bí thư Huyện đoàn   0914745490  
Nguyễn Thị Phương Thảo Chủ tịch Hội LHPN      
Trương Thế Hạnh Chủ tịch Hội Nông dân      
 

UBND huyện Triệu Phong

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Ái Tử - Triệu Phong - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3828713
- Fax: 053 3828659
- Email: trieuphong@quangtri.gov.vn
 
UBND HUYỆN TRIỆU PHONG
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Hồ Viết Hy Chủ tịch 053 328343 0942153126 hoviethy@quangtri.gov.vn
Phan Quang Giải Phó Chủ tịch 053 3828308 0905078559 phanquanggiai@quangtri.gov.vn
Nguyễn Triều Thương Phó Chủ tịch 053 3828349 0942121909 nguyentrieuthuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thành Vũ Phó Chủ tịch   0914038629 nguyenthanhvu@quangtri.gov.vn
Trần Thiện Nhân Chánh VP 053 3828464 0914735784 tranthiennhan@quangtri.gov.vn
Lê Mậu Mười Phó VP 053 3828310 01235106017  
Đoàn Quang Diện Phó VP 053 3828344 0988645046  
 

Huyện ủy Hải Lăng

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Hải Lăng - Hải Lăng - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3873547
 
HUYỆN ỦY HẢI LĂNG
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Phạm Ngọc Minh Bí thư Huyện uỷ   0982595373
Nguyễn Quang Lâm Phó Bí thư Thường trực   0913456216  
Hồ Quốc Minh Trưởng Ban Tổ chức   0912266555  
Văn Xuân Thơ Chủ hiệm UBKT      
Hoàng Thị Phương Nam Trưởng Ban Tuyên giáo      
TrầnThị Thu Trưởng Ban Dân vận      
Cáp Xuân Tá Chánh Văn phòng   0913485918  
Lê Thị Vinh Chủ tịch UBMT      
Trần Hữu Bắc Bí thư Huyện đoàn      
Hồ Thị Hồng Hải Giám đốc Trung tâm BDCT      
Ngô Thị Thanh Chủ tịch Hội LHPN      
Hoàng Văn Bảo Chủ tịch Hội Nông dân      
 

UBND huyện Hải Lăng

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Hải Lăng - Hải Lăng - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3873297
- Fax: 053 3873863
- Email: hailang@quangtri.gov.vn
 
UBND HUYỆN HẢI LĂNG
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Hoàng Văn Vinh Chủ tịch 053 3873266 0914092616 hoangvanvinh@quangtri.gov.vn
Phạm Đình Lợi Phó Chủ tịch 053 3708666 0913442676 phamdinhloi@quangtri.gov.vn
Nguyễn Giáp Phó Chủ tịch 053 3873223 0913442809 nguyengiap@quangtri.gov.vn
Lê Hữu Phước Phó Chủ tịch   0914226111 lehuuphuoc@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG
Phạm Ngọc Ánh Chánh Văn phòng 053 3873293 0942220717 phamngocanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Vĩnh Quyền Phó Chánh VP 053 3873292 0914181914 nguyenvinhquyen@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quang Hải Phó Chánh VP 053 3873298 0945900567 nguyenquanghai@quangtri.gov.vn
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
Lê Nhân Mạnh Trưởng phòng 053 3873798 0943873665 lenhanmanh@quangtri.gov.vn
Lê Xuân Trường Phó phòng 053 2215459 0944072469 lexuantruong@quangtri.gov.vn
Văn Quyết Phó phòng 053 2215432 0915301815 vanquyet@quangtri.gov.gov.vn
PHÒNG NN-PTNT
Dương Viết Hải Trưởng phòng 053 3873040 0915147717 duongviethai@quangtri.gov.vn
Nguyễn Triển Phó phòng 053 3875318 0914178449 nguyentrien@quangtri.gov.vn
PHÒNG NỘI VỤ
Hồ Vĩnh Hiếu Trưởng phòng 053 3673525 0919508789 hovinhhieu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Sỹ Sơn Phó phòng 053 3701919 0914443556 nguyensyson@quangtri.gov.vn
Văn Ngọc Tiến Đức Phó phòng 053 3673525 09498397789 vanngoctienduc@quangtri.gov.vn
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Khổng Minh Tâm Trưởng phòng 053 3873129 0982259745 khongminhtam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Bích Phó phòng 053 3608558 0915010289 nguyenducbich@quangtri.gov.vn
PHÒNG TƯ PHÁP
Lê Chu Trưởng phòng 053 3873283 0982184989 lechu@quangtri.gov.vn
PHÒNG VHTT
Võ Văn Lập Trưởng phòng 053 3671045 0982993135 vovanlap@quangtri.gov.vn
Lê Anh Du Phó phòng 053 3708989 0943673277 leanhdu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Khắc Quang Phó phòng 053 3873406 0982356919 nguyenkhacquang@quangtri.gov.vn
PHÒNG LĐTBXH
Trần Thạch Trưởng phòng 053 3508785 0915016295 tranthach@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Toản Phó phòng   0914009422 nguyenvantoan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Hoài Tý Phó phòng   0915747559 nguyenthihoaity@quangtri.gov.vn
PHÒNG KTHT
Đặng Bá Tránh Trưởng phòng   0903525676 dangbatranh@quangtri.gov.vn
Hoàng Ngọc Ký Phó phòng 053 3873212 0914222436 hoangngocky@quangtri.gov.vn
PHÒNG GD - ĐT
Trần Đới Trưởng phòng 053 3873211 0914001326 trandoi@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đăng Phụng Phó phòng   0978450111 nguyendangphung@quangtri.gov.vn
Lê Văn Thạnh Phó  phòng 053 3873391 0986212573 levanthanh.hailang@quangtri.gov.vn
THANH TRA HUYỆN
Bùi Văn Ninh Chánh Thanh tra 053 3873276 0942322595 buivanninh@quangtri.gov.vn
Văn Ngọc Dũng Phó Chánh TT 053 3873276 01278972777 vanngocdung@quangtri.gov.vn
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
Nguyễn Xuân Hòa GĐ Ban dự án ĐTXD 053 3873255 0913442681 nguyenxuanhoa.hailang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quang Tuấn GĐ TT phát triển QĐ 053 3671115 0913400450 nguyenquangtuan.hailang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Bích GĐ VP đăng ký QSD đất 053 3608558 0915101289 nguyenducbich@quangtri.gov.vn
Trần Thị Ngọc Hoa GĐ TT DS-KHHGĐ 053 3873520 0914619718 tranthingochoa@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Hương PGĐ TT DS-KHHGĐ 053 3873278 0942272444 nguyenthihuong.hailang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Khắc Quang GĐ TT TDTT 053 3298320 0982356191 nguyenkhacquang@quangtri.gov.vn
Võ Văn Hoàng Trưởng Đài Truyền thanh   0913674159 vovanhoang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thế Hậu GĐ TT dạy nghề TH 053 6258024 0983356207 nguyenthehau@quangtri.gov.vn
Đặng Bá Tránh GĐ TT PT Cụm CN   0903525676 dangbatranh@quangtri.gov.vn
Đoàn Minh Cường Chủ tịch 053 3873271 0905570457 doanminhcuong@quangtri.gov.vn

Huyện ủy Cam Lộ

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Cam Lộ - Cam Lộ - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3871107
 
HUYỆN ỦY CAM LỘ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Đào Mạnh Hùng Bí thư   0912787191  
Nguyễn Ký Ngọc Phó Bí thư thường trực   0905142357
Trần Quang Thanh Trưởng Ban Tổ chức      
Nguyễn Tiến Dũng Chủ nhiệm UBKT      
Đào Mạnh Hùng Trưởng Ban Tuyên giáo      
Lê Hồng Nhạn Trưởng Ban Dân vận      
Hoàng Bá Tiệu Chủ tịch UBMT      
Nguyễn Thị Thanh Hương Chánh Văn phòng      
Nguyễn Minh Đức Bí thư Huyện đoàn      
Đặng Thị Lý Chủ tịch Hội LHPN      
Nguyễn Xuân Hoài Chủ tịch Hội Nông dân      
Lê Văn Lô Giám đốc Trung tâm BDCT      
 
 

UBND huyện Cam Lộ

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Cam Lộ - Cam Lộ - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3871535
- Fax: 053 3871535
- Email: camlo@quangtri.gov.vn
 
UBND HUYỆN CAM LỘ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Ngô Quang Chiến Chủ tịch 053 3871588 0903519135 ngoquangchien@quangtri.gov.vn
Trần Anh Tuấn Phó Chủ tịch TT 053 3871544 0915023667 trananhtuancl@quangtri.gov.vn
Lê Văn Thanh Phó Chủ tịch TT   0982872225 levanthanh.camlo@quangtri.gov.vn
Hoàng Minh Bé Chánh VP 053 3731168 0905290551 hoangminhbe@quangtri.gov.vn
Thái Tăng Hữu Phó VP 053 3871544 0905856579 thaitanghuu@quangtri.gov.vn
Nguyễn T.Tuyết Nhung Phó VP 053 3504122 0911993121 nguyenthituyetnhung@quangtri.gov.vn
 

Huyện ủy ĐaKrông

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Krông Klang - ĐaKrông - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3886220
 
HUYỆN ỦY ĐAKRÔNG
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Ly Kiều Vân Bí thư   0914214746  
Hồ Văn Dừn Phó bí thư      
Nguyễn Đăng Sơn Trưởng Ban Tổ chức   0917252067  
Lê Quang Cường Chủ nhiệm UBKT   0914737281  
Trần Minh Thái Trưởng Ban Tuyên giáo      
Hồ Văn Dương Trưởng Ban Dân vận      
Lê Minh Đức Chánh Văn phòng      
Hồ Văn Bền Chủ tịch UBMT      
Trương Văn Hoài Bí thư Huyện đoàn      
Hồ Thị Cam Chủ tịch Hội LHPN      
Nguyễn Thị Lượng Chủ tịch Hội Nông dân      
 

Huyện ủy Hướng Hóa

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3880900
 
HUYỆN ỦY HƯỚNG HÓA
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Hồ Thị Lệ Hà Bí Thư   0914141449 hothileha@quangtri.gov.vn
Đặng Minh Khanh Phó Bí thư Thường trực      
Nguyễn Phi Cường Trưởng Ban Tổ chức      
Phùng Huy Hoàng Chủ nhiệm UBKT      
Hồ Thị Minh Trưởng Ban Tuyên giáo      
Hồ Ngọc Tình Trưởng Ban Dân vận      
Nguyễn Đình Phục Chánh văn phòng      
Trần Đình Trung Chủ tịch UBMT      
Nguyễn Thị Huyền Bí thư Huyện đoàn      
 
 

UBND huyện Hướng Hóa

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3780127
- Fax: 053 3780127
- Email: huonghoa@quangtri.gov.vn
 
UBND HUYỆN HƯỚNG HÓA
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Võ Thanh Chủ tịch 053 3782456 0913485509 vothanh@quangtri.gov.vn
Đặng Minh Khanh Phó Chủ tịch 053 3880406 0913485704 dangminhkhanh@quangtri.gov.vn
Lê Quang Thuận Phó Chủ tịch   0914079945 lequangthuan@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Vinh Phó Chủ tịch   0915326234 hovanvinh@quangtri.gov.vn
Trần Văn Đông Phó VP 053 3782899 0914191332 tranvandong@quangtri.gov.vn
Hoàng Đình Bình Phó VP 053 3505195 0914201627 hoangdinhbinh@quangtri.gov.vn
 

Huyện ủy Đảo Cồn Cỏ

 

  - Địa chỉ: Đảo Cồn Cỏ - Cồn Cỏ - Quảng Trị
 
HUYỆN ỦY ĐẢO CỒN CỎ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Lê Minh Tuấn Bí thư      
Nguyễn Văn Thành Phó Bí thư      
 

UBND huyện Đảo Cồn Cỏ

 

  - Địa chỉ: KP7- Phường 3 - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3689225
- Fax: 053 3689225
- Email: conco@quangtri.gov.vn
 
UBND HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Lê Minh Tuấn Chủ tịch 053 3689211
053 3552539
  leminhtuan
Trương Khắc Trưởng Phó Chủ tịch      
PHÒNG BAN
Cao Hồng Hải Chánh VP 053 2211945 0944204141 caohonghaI@quangtri.gov.vn
Trần Phong Bản Phó Văn phòng  053 2211945 0915309117 tranphongban@quangtri.gov.vn
Nguyễn Xuân Cảm Phó Văn phòng 053 2211945 0982550525 nguyenxuancam@quangtri.gov.vn
Trương Khắc Trưởng TP Kinh tế - Xã hội 053 2211949 0903513667 truongktcc@gmail,com
Võ Văn Đống PP Kinh tế - Xã hội 053 2211949 0982313159 phuongnhivo@gmail.com
Nguyễn Bá Hải Phó Ban XD Đảng 053 2211944 0986879153 nguyenbahai79@gmail.com
Nguyễn Lê Tài Phó Ban XD Đảng   0983001209  
Lê Đăng Lai CT MTTQVN   0982033313