06:46 Thứ năm, 03/09/2015

Trang nhất » Tin Tức » Huyện uỷ, UBND các huyện, TX, TP

Thành ủy Đông Hà

 

  - Địa chỉ: 02 Lê Quý Đôn - TP Đông Hà
- Điện thoại: (053) 3857451
 
THÀNH ỦY ĐÔNG HÀ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Đăng Quang Bí thư      
Trần Lam Sơn Phó bí thư thường trực 053 2241062 0982137028  
 

UBND thành phố Đông Hà

 

  - Địa chỉ: 01 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
- Điện thoại: (053) 3859681
- Fax: 053 3857597
- Email: dongha@quangtri.gov.vn
 
UBND THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Nguyễn Xuân Anh Chủ tịch 053 3853860 0913485122 nguyenxuananh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Chiến Thắng Phó Chủ tịch 053 3853860 0914222555 nguyenchienthang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thời Phó Chủ tịch 053 3852245 0982560595 nguyenthoi@quangtri.gov.vn
Phạm Văn Nghiệm Phó Chủ tịch 053 3551763 0986820929 phamvannghiem@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG
Nguyễn Việt Hùng Chánh Văn phòng 053 3852157 0914222585 nguyenviethung@quangtri.gov.vn
Lê Văn Phúc Phó VP 053 2210623 0942939799 levanphuc@quangtri.gov.vn
Trần Tiến Dũng Phó VP 053 3852370 0982459567 trantiendung@quangtri.gov.vn
 

Thị ủy TX Quảng Trị

 

  - Địa chỉ: 33 Ngô Quyền -Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3862614
 
THỊ ỦY THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Trần Huy Bí thư 053 3861045 0917988019  
Võ Hải Linh Trưởng ban TC 053 3501433 0905861758  
Văn Ngọc Thanh Trưởng ban TG 053 3861130 0949569348  
Nguyễn Thị Mai Anh CN UBKT 053 3861217 0942042559  
Trần Văn Tiến Q Tr.Ban DV 053 3862020 0976607555  
Trần Thanh Tuấn Chánh VP 053 3701009 0916807111  
 
 

UBND TX Quảng Trị

 

  - Địa chỉ: 295 Trần Hưng Đạo - TX Quảng Trị - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3861226
- Fax: 053 3662829
- Email: quangtri@quangtri.gov.vn
 
UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Nguyễn Trí Tuân Chủ tịch 053 3861157 0913400440  
Văn Ngọc Lãm Phó Chủ tịch 053 3861281 0913442829  
Cao Trọng Cân Phó Chủ tịch 053 3862177 0915308023  
Lê Bá Truyền Phó CT HĐND 053 3861230 0913400438  
Nguyễn Đức Phong UVTTHĐND thị xã 053 3861069 0914104595  
VĂN PHÒNG
Hồ Minh Đạo Chánh VP HĐND-UBND 053 3662829 0914205203  
Trần Hữu Nguyên Phó CVP HĐND-UBND   0914954357  
Văn Thị Hải Yến Văn thư VP 053 3861226    
Lê Thị Phương Thúy Kế toán   0914050357  
Đinh Ngọc Vũ Chuyên viên   0903500305  
Hoàng Nhật Linh Chuyên viên   0946201777  
PHÒNG GIÁO DỤC
Đoàn Quang Anh Trưởng phòng 053 3661250 0905053439  
Hoàng Tụng Phó Trưởng phòng 053 3861326 0914520544  
PHÒNG NỘI VỤ
Nguyễn Tăng Tâm Trưởng phòng 053 3861244 0914904725  
Trần Phúc Thông Phó Trưởng phòng 053 3661337 0947402333  
PHÒNG LĐTBXH
Lê Đức Ly Trưởng phòng 053 3727787 0905861094  
Trần Thị Nga Phó Trưởng phòng 053 2212706 0915003065  
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
Nguyễn Khắc Thanh Trưởng phòng 053 3661099 0913459032  
Lê Hữu Thắng Phó Trưởng phòng   0983073098  
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
Lê Công Vinh Trưởng phòng 053 3861803 0913400439  
Nguyễn Thị Trác Diễm Phó Trưởng phòng 053 3601627 0903234223  
Phan Tuấn Phúc Phó Trưởng phòng 053 3862353 0905146351  
PHÒNG TƯ PHÁP
Hoàng Đình Thông Trưởng phòng 053 3861380 0913446228  
PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN
Lê Ngọc Vũ Trưởng phòng 053 3861069 0914246699  
Lê Anh Tài Phó Trưởng phòng   0919862315  
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Hồng Sơn Trưởng phòng 053 3663226 0915360009  
Nguyễn Hữu Phó Trưởng phòng 053 3664559 0914068650  
PHÒNG THANH TRA
Hoàng Thị Nhi Chánh Thanh tra 053 3861184 0905861051  
PHÒNG KINH TẾ
Lê Minh Châu Trưởng phòng 053 3861227 0974128153  
Nguyễn Hoàng Phó Trưởng phòng 053 3861469 0935219757  
PHÒNG Y TẾ
Phan Thanh Học Trưởng phòng 053 3663919 0909375849  
ĐỘI TRẬT TỰ XD
Hoàng Ngọc Lân Chuyên viên   0915301905  
Nguyễn Trường Giang Chuyên viên   0905425262  
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
Trương Thế Hưng CV TT Văn hóa TT   0914354957  
Dương Đình Hiếu GĐ Ban QLDA 053 3861075 0983235777  
Mai Hữu Bài Trưởng Đài T.Thanh 053 3861235 0983214018  
Nguyễn Hữu Phước CV VP ĐKQSDĐ   0982215309  
Lê Văn Khánh GĐ TT DSKHHGĐ 053 3664579 01238993009  
Lê Vĩnh Hà CV Trung tâm DN   0986268605  
Nguyễn Thị Thu Thủy Thường trực Hội CTĐ   01268469946  
Văn Ngọc Bình GĐ TT Phát triển QĐ   0914924832  
Nguyễn Thị Thủy GĐ NK Thành Cổ 053 3862504 0978631597  

Huyện ủy Vĩnh Linh

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Hồ Xá - Vĩnh Linh - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3620017
 
HUYỆN ỦY VĨNH LINH
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Lê Văn Sản Bí thư 053 3820315 0913485495  
Nguyễn Thanh Toàn Chánh VP 053 3620353 0914184939  
 

UBND huyện Vĩnh Linh


  - Địa chỉ: Thị trấn Hồ Xá -  Vĩnh Linh - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3820375
- Fax: 053 3820787
- Email: vinhlinh@quangtri.gov.vn
 
UBND HUYỆN VĨNH LINH
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Văn Minh Q.Chủ tịch 053 3820305 0913411129 nguyenvanminhvl@quangtri.gov.vn
Trần Hữu Hùng Phó Chủ tịch      
Nguyễn Thị Hải Phó Chủ tịch 053 3820228 0989976190  
Thái Văn Thành Phó Chủ tịch 053 3828352 0914079970  
Vũ Văn Phong Chánh VP 053 3820375 0905015676 vuvanphong@quangtri.gov.vn
 

Huyện ủy Gio Linh

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Gio Linh - Gio Linh - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3825513
 
HUYỆN ỦY GIO LINH
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Lê Quang Chiến Tỉnh uỷ viên, Bí thư 053 3631989 0983015919  

UBND huyện Gio Linh


  - Địa chỉ: Thị trấn Gio Linh - Gio Linh
- Điện thoại: (053) 3825758
- Fax: 053 3825758
- Email: giolinh@quangtri.gov.vn
 
UBND HUYỆN GIO LINH
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Trần Ngọc Lân  Chủ tịch 053 3631575 0913485885 tranngoclan@quangtri.gov.vn
Phan Văn Nghi Phó Chủ tịch   0973083777  
Trần Lương Quang Phó Chủ tịch 053 3825317 0982555159  
Trần Thị Thảo Phó Chủ tịch 053 3825424 0982825081  
Nguyễn Đình Thành Chánh VP 053 3825427 0976556036 nguyendinhthanh-giolinh@quangtri.gov.vn
 

Huyện ủy Triệu Phong

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Ái Tử - Triệu Phong - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3828342
- Fax: 053 3828342
 
HUYỆN ỦY TRIỆU PHONG
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Hoàng Văn Quang Bí Thư 053 3828357 0914104606 hoangvanquang@quangtri.gov.vn
Lê Quang Hòa Phó Bí thư 053 3828368 0914061561  
Nguyễn Thanh Liệu TB Tổ chức 053 3507701 0982861182  
Lê Cảnh Biên TB Dân vận 0533 828430 0913421852  
Phan Văn Linh TB Tuyên giáo 053 3507704 0915329234  
Trần Việt Dũng Chủ nhiệm UBKT 0533 507702 0988132023  
Vũ Thành Công Chánh Văn phòng 0533710178 0983908459  
 

UBND huyện Triệu Phong

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Ái Tử - Triệu Phong - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3828713
- Fax: 053 3828659
- Email: trieuphong@quangtri.gov.vn
 
UBND HUYỆN TRIỆU PHONG
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Hồ Viết Hy Chủ tịch 053 328343 0942153126 hoviethy@quangtri.gov.vn
Phan Quang Giải Phó Chủ tịch 053 3828308 0905078559 phanquanggiai@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hữu Thành Phó Chủ tịch 053 3828327 0913420647 nguyenhuuthanhtp@quangtri.gov.vn
Nguyễn Triều Thương Phó Chủ tịch 053 3828349 0942121909 nguyentrieuthuong@quangtri.gov.vn
Trần Thiện Nhân Chánh VP 053 3828464 0914735784 tranthiennhan@quangtri.gov.vn
Lê Mậu Mười Phó VP 053 3828310 01235106017  
Đoàn Quang Diện Phó VP 053 3828344 0988645046  
 

Huyện ủy Hải Lăng

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Hải Lăng - Hải Lăng - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3873547
 
HUYỆN ỦY HẢI LĂNG
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Hồ Đại Nam Bí Thư   0903502336 hodainam@quangtri.gov.vn
 

UBND huyện Hải Lăng

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Hải Lăng - Hải Lăng - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3873297
- Fax: 053 3873863
- Email: hailang@quangtri.gov.vn
 
UBND HUYỆN HẢI LĂNG
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Hoàng Văn Vinh Chủ tịch 053 3873266 0914092616 hoangvanvinh@quangtri.gov.vn
Phạm Đình Lợi Phó Chủ tịch 053 3708666 0913442676 phamdinhloi@quangtri.gov.vn
Nguyễn Giáp Phó Chủ tịch 053 3873223 0913442809 nguyengiap@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG
Phạm Ngọc Ánh Chánh Văn phòng 053 3873293 0942220717 phamngocanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Vĩnh Quyền Phó Chánh VP 053 3873292 0914181914 nguyenvinhquyen@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quang Hải Phó Chánh VP 053 3873298 0945900567 nguyenquanghai@quangtri.gov.vn
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
Lê Nhân Mạnh Trưởng phòng 053 3873798 0943873665 lenhanmanh@quangtri.gov.vn
Lê Xuân Trường Phó phòng 053 2215459 0944072469 lexuantruong@quangtri.gov.vn
Văn Quyết Phó phòng 053 2215432 0915301815 vanquyet@quangtri.gov.gov.vn
PHÒNG NN-PTNT
Dương Viết Hải Trưởng phòng 053 3873040 0915147717 duongviethai@quangtri.gov.vn
Nguyễn Triển Phó phòng 053 3875318 0914178449 nguyentrien@quangtri.gov.vn
PHÒNG NỘI VỤ
Hồ Vĩnh Hiếu Trưởng phòng 053 3673525 0919508789 hovinhhieu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Sỹ Sơn Phó phòng 053 3701919 0914443556 nguyensyson@quangtri.gov.vn
Văn Ngọc Tiến Đức Phó phòng 053 3673525 09498397789 vanngoctienduc@quangtri.gov.vn
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Khổng Minh Tâm Trưởng phòng 053 3873129 0982259745 khongminhtam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Bích Phó phòng 053 3608558 0915010289 nguyenducbich@quangtri.gov.vn
PHÒNG TƯ PHÁP
Lê Chu Trưởng phòng 053 3873283 0982184989 lechu@quangtri.gov.vn
PHÒNG VHTT
Võ Văn Lập Trưởng phòng 053 3671045 0982993135 vovanlap@quangtri.gov.vn
Lê Anh Du Phó phòng 053 3708989 0943673277 leanhdu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Khắc Quang Phó phòng 053 3873406 0982356919 nguyenkhacquang@quangtri.gov.vn
PHÒNG LĐTBXH
Trần Thạch Trưởng phòng 053 3508785 0915016295 tranthach@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Toản Phó phòng   0914009422 nguyenvantoan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Hoài Tý Phó phòng   0915747559 nguyenthihoaity@quangtri.gov.vn
PHÒNG KTHT
Đặng Bá Tránh Trưởng phòng   0903525676 dangbatranh@quangtri.gov.vn
Hoàng Ngọc Ký Phó phòng 053 3873212 0914222436 hoangngocky@quangtri.gov.vn
PHÒNG GD - ĐT
Trần Đới Trưởng phòng 053 3873211 0914001326 trandoi@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đăng Phụng Phó phòng   0978450111 nguyendangphung@quangtri.gov.vn
Lê Văn Thạnh Phó  phòng 053 3873391 0986212573 levanthanh.hailang@quangtri.gov.vn
THANH TRA HUYỆN
Bùi Văn Ninh Chánh Thanh tra 053 3873276 0942322595 buivanninh@quangtri.gov.vn
Văn Ngọc Dũng Phó Chánh TT 053 3873276 01278972777 vanngocdung@quangtri.gov.vn
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
Nguyễn Xuân Hòa GĐ Ban dự án ĐTXD 053 3873255 0913442681 nguyenxuanhoa.hailang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quang Tuấn GĐ TT phát triển QĐ 053 3671115 0913400450 nguyenquangtuan.hailang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Bích GĐ VP đăng ký QSD đất 053 3608558 0915101289 nguyenducbich@quangtri.gov.vn
Trần Thị Ngọc Hoa GĐ TT DS-KHHGĐ 053 3873520 0914619718 tranthingochoa@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Hương PGĐ TT DS-KHHGĐ 053 3873278 0942272444 nguyenthihuong.hailang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Khắc Quang GĐ TT TDTT 053 3298320 0982356191 nguyenkhacquang@quangtri.gov.vn
Võ Văn Hoàng Trưởng Đài Truyền thanh   0913674159 vovanhoang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thế Hậu GĐ TT dạy nghề TH 053 6258024 0983356207 nguyenthehau@quangtri.gov.vn
Đặng Bá Tránh GĐ TT PT Cụm CN   0903525676 dangbatranh@quangtri.gov.vn
Đoàn Minh Cường Chủ tịch 053 3873271 0905570457 doanminhcuong@quangtri.gov.vn

Huyện ủy Cam Lộ

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Cam Lộ - Cam Lộ - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3871107
 
HUYỆN ỦY CAM LỘ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Công Phán Bí thư 053 3871351 0903521191 nguyencongphan@quangtri.gov.vn
Ngô Quang Chiến Phó Bí thư thường trực   0903519135 ngoquangchien@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Khởi Phó bí thư   0905465137 nguyenvankhoi@quangtri.gov.vn
 
 

UBND huyện Cam Lộ

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Cam Lộ - Cam Lộ - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3871535
- Fax: 053 3871535
- Email: camlo@quangtri.gov.vn
 
UBND HUYỆN CAM LỘ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Ngô Quang Chiến Chủ tịch 053 3871588 0903519135 ngoquangchien@quangtri.gov.vn
Trần Anh Tuấn Phó Chủ tịch TT 053 3871544 0915023667 trananhtuancl@quangtri.gov.vn
Lê Văn Thanh Phó Chủ tịch TT   0982872225 levanthanh.camlo@quangtri.gov.vn
Hoàng Minh Bé Chánh VP 053 3731168 0905290551 hoangminhbe@quangtri.gov.vn
Thái Tăng Hữu Phó VP 053 3871544 0905856579 thaitanghuu@quangtri.gov.vn
Nguyễn T.Tuyết Nhung Phó VP 053 3504122 0911993121 nguyenthituyetnhung@quangtri.gov.vn
 

Huyện ủy ĐaKrông

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Krông Klang - ĐaKrông - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3886220
 
HUYỆN ỦY ĐAKRÔNG
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Ly Kiều Vân Phó Bí thư   0914214746  
Đỗ Văn Bình Phó bí thư thường trực      
Hồ Văn Dừn Phó bí thư      
 

Huyện ủy Hướng Hóa

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3880900
 
HUYỆN ỦY HƯỚNG HÓA
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Hồ Thị Lệ Hà Bí Thư   0914141449 hothileha@quangtri.gov.vn
Hồ Hải Đăng Phó Bí thư   0905571575  
 
 

UBND huyện Hướng Hóa

 

  - Địa chỉ: Thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3780127
- Fax: 053 3780127
- Email: huonghoa@quangtri.gov.vn
 
UBND HUYỆN HƯỚNG HÓA
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Võ Thanh Chủ tịch 053 3782456 0913485509 vothanh@quangtri.gov.vn
Đặng Minh Khanh Phó Chủ tịch 053 3880406 0913485704 dangminhkhanh@quangtri.gov.vn
Lê Quang Thuận Phó Chủ tịch   0914079945 lequangthuan@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Vinh Phó Chủ tịch   0915326234 hovanvinh@quangtri.gov.vn
Trần Văn Đông Phó VP 053 3782899 0914191332 tranvandong@quangtri.gov.vn
Hoàng Đình Bình Phó VP 053 3505195 0914201627 hoangdinhbinh@quangtri.gov.vn
 

Huyện ủy Đảo Cồn Cỏ

 

  - Địa chỉ: Đảo Cồn Cỏ - Cồn Cỏ - Quảng Trị
 
HUYỆN ỦY ĐẢO CỒN CỎ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Lê Quang Lanh Bí Thư 053 3689211 0913434773  
 

UBND huyện Đảo Cồn Cỏ

 

  - Địa chỉ: KP7- Phường 3 - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3689225
- Fax: 053 3689225
- Email: conco@quangtri.gov.vn
 
UBND HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Lê Quang Lanh Chủ tịch 053 3689211
053 3552539
0913434773  
Cao Văn Tân Phó Chủ tịch 053 3509535
053 3552539
0983857225 caovantan@quangtri.gov.vn
Phạm Thanh Bình Phó BT-CT HĐND 053 3552539 0914178234  
PHÒNG BAN
Trần Thanh Hải Chánh VP 053 3689228 0906595345  
Cao Hồng Hải Phó Văn phòng  053 6518865 0982408135 honghai@gmail.com
Đặng Xuân Thành Phó Văn phòng 053 2211945 0944237333 dangxuanthanh@quangtri.gov.vn
Trương Khắc Trưởng TP Kinh tế - Xã hội 053 2211949 0903513667 truongktcc@gmail,com
Võ Văn Đống PP Kinh tế - Xã hội 053 2211949 0982313159 phuongnhivo@gmail.com
Nguyễn Bá Hải Phó Ban XD Đảng 053 2211944 0986879153 nguyenbahai79@gmail.com
Nguyễn Lê Tài Phó Ban XD Đảng   0983001209  
Trần Phong Bản Trưởng Ban QLCC 053 3689216 0915309117  
Lê Đăng Lai CT MTTQVN   0982033313