19:17 Thứ tư, 19/12/2018

Trang nhất » Tin Tức » Mặt trận và các tổ chức Hội » Hội Nông dân tỉnh

Hội Nông dân Việt Nam

 

  - Địa chỉ: 15 Hai Bà Trưng - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3852516
- Fax: 053 3852516
 
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM TỈNH
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Lê Phúc Thiện Chủ tịch 053 3854271 0942353357  
Nguyễn Đán Phó Chủ tịch 053 3556996 0983085234 hndnguyendan@gmail.com
Nguyễn Ngọc Lương Phó chủ tịch   0915056272  
Nguyễn Thị Hường Phó chủ tịch   0914549919  
Nguyễn Văn Quang Chánh VP 053 3852516 0942686159  
PHÒNG BAN
Ban TC - Kiểm tra   053 3858960   bantochuchndqt@gmail.com
Ban Tuyên giáo   053 3556020   bantuyenhuan@gmail.com
Ban Kinh tế - Xã hội   053 3556024   banktxhhnd@gmail.com
Văn Phòng   0533 852 516    
Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân        
Trung tâm Dạy nghề và HTND   053 3631345   ttdaynghehotronongdanqt@gmail.com