16:39 Chủ nhật, 17/11/2019

Trang nhất » Tin Tức » Mặt trận và các tổ chức Hội » Hội Cựu CBVN tỉnh

Hôi Cựu CBVN tỉnh

 

  - Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông- TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3852338
- Fax: 0233 3700849
 
 
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
LÃNH ĐẠO HỘI
Hoàng Văn Thanh Chủ tịch 3.859.158 0982566777
0913485130
 
Trần Hữu  Đức Phó Chủ tịch 3.850.800 0917988666  
Lê Phước Miễn Phó Chủ tịch 3.575.779
 
0988790343  
VĂN PHÒNG
Lê Phước Thọ Chánh VP 3.852.338 0916.151.630  
Lê Đức Hồ  Phó Văn phòng   0986 178 919
0948.199.357
 
Nguyễn Thị Thu Kế toán   0943.485.834  
Nguyễn Thị Hậu Văn thư 3.555.350 0942.246.159  
BAN TỔ CHỨC
Khắc Ngọc Cách Trưởng ban 3.565.968 0906568767  
Nguyễn Quang Thục P Trưởng ban   01252.889.422  
BAN TUYÊN GIÁO
Hồ Văn Nhạc Trưởng ban 3.554.451 0982.560.667  
BAN KINH TẾ
Trần Xuân Lượng Trưởng ban 3.550.347 0913.407.369  
Nguyễn Chí Kiên  Chuyên viên   0945.580.444  
BAN KIỂM TRA
Lê Phước Miễn PCT-Trưởng ban 3.575.779
 
0988790343  
Trần Minh Đức P Trưởng ban   0983.993.257