22:11 Thứ năm, 29/09/2016

Trang nhất » Tin Tức » Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh » Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu Quốc hội

  - Địa chỉ: 256 Hùng Vương - TP Đông Hà Quảng Trị

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Phạm Đức Châu Trưởng đoàn 053 3550452 0903591453 phamducchau@quangtri.gov.vn
Hà Sỹ Đồng Phó đoàn 053 3521126 0913356459 hasydong@quangtri.gov.vn
Hoàng Đức Thắm Ủy viên 053 3852492 0915031234 hoangductham@quangtri.gov.vn
Ly Kiều Vân Ủy viên 053 3606789 0914214746 lykieuvan@quangtri.gov.vn