19:03 Chủ nhật, 22/10/2017

Trang nhất » Tin Tức » Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh

Đoàn Đại biểu Quốc hội

  - Địa chỉ: 256 Hùng Vương - TP Đông Hà Quảng Trị

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Hoàng Đức Thắng Trưởng đoàn   0913485759  
Hà Sỹ Đồng Phó đoàn   0913356459  
Nguyễn Chí Dũng Ủy viên   0903285838  
Đỗ Văn Sinh Ủy viên   0915312089  
Mai Thị Kim Nhung Ủy viên   0947532919  
Hồ Thị Minh Ủy viên   0913234600  

Thường trực HĐND tỉnh

 
 
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH            

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch   0913485359 nguyenvanhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Dũng Phó Chủ tịch 053 3550990 0913421720 nguyenducdung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Trần Huy Phó Chủ tịch   0917988019 nguyentranhuy@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Cầu TB Pháp Chế   0915054555 nguyenvancau@quangtri.gov.vn
Phan Văn Phụng TB KTNS     phanvanphung@quangtri.gov.vn
Lê Thị Lan Hương TB Dân tộc     lethilanhuong@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Thu Hằng TB VHXH     hothithuhang@quangtri.gov.vn
 

VP Đoàn ĐBQH

 

  - Địa chỉ: 256 Hùng Vương - TP Đông Hà
- Điện thoại: (053) 2210565
- Fax: (053) 3855390
- Email: vphdndt@quangtri.gov.vn
 
VP ĐOÀN ĐB
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Hoàng Đức Cường Chánh VP 053 3563818 0914022627 hoangduccuong@quangtri.gov.vn