03:29 Thứ tư, 26/09/2018

Trang nhất » Tin Tức » Cơ quan thuộc UBND tỉnh » Đài Phát thanh & Truyền hình

Đài Phát thanh & Truyền hình

 

  - Địa chỉ: KP4 Phường 1 - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3550373
- Fax: 02333 853471
- Email: dptth@quangtri.gov.vn
 
ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN GIÁM ĐỐC
Trần Đức Hữu Giám đốc 0233 3854148 0915051568 tranduchuu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quốc Nam Phó Giám đốc 0233 3850148 0905057700 nguyenquocnam@quangtri.gov.vn
Lê Vĩnh Nhiên Phó Giám đốc 0233 3854147 0915037456 levinhnhien@quangtri.gov.vn
Võ Nguyên Thủy Phó Giám đốc   0905 012 191 vonguyenthuy@quangtri.gov.vn
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Lê Quốc Thủy Trưởng phòng 0233 3850516 0905051797 lequocthuy@quangtri.gov.vn
PHÒNG BIÊN TẬP 
Lâm Thị Hạnh Trưởng phòng   0914131898 lamthihanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Xuân Phó trưởng phòng   0987 287 261 nguyenthixuanqtv@quangtri.gov.vn
PHÒNG THỜI SỰ
Nguyễn Lộc Trưởng phòng   0905 118 460 nguyenloc@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Kim Hồng Phó trưởng phòng   0983292373 hoangthikimhong@quangtri.gov.vn
Phan Văn Khiêm Phó trưởng phòng   0914096699 phanvankhiem@quangtri.gov.vn
PHÒNG VĂN NGHỆ GIẢI TRÍ
Võ Nguyên Thủy Trưởng phòng   0905 012 191 vonguyenthuy@quangtri.gov.vn
Lê Văn Cần Phó trưởng phòng   0913 456 823 levancan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Việt Hà Phó trưởng phòng   0913485535 nguyenvietha@quangtri.gov.vn
PHÒNG CHUYÊN MỤC CHUYÊN ĐỀ
Lê Văn Cần Trưởng phòng   0914456823 levancan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Việt Thanh Phó trưởng phòng   0918898246 nguyenthivietthanh@quangtri.gov.vn
PHÒNG KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN VÀ PHÁT SÓNG
Nguyễn Thanh Nam Trưởng phòng      
PHÒNG CÔNG NGHỆ XSCT và THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
Nguyễn Quốc Nam trưởng phòng   0905057700 nguyenquocnam@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ
Lê Vĩnh Thanh Trưởng phòng   0914 009 446 levinhthanh@quangtri.gov.vn