09:53 Thứ sáu, 16/11/2018

Trang nhất » Tin Tức » Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh » Cục thuế tỉnh

Cục thuế tỉnh

Thứ tư - 07/12/2011 16:18
 
  - Địa chỉ: Đường Hùng Vương - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3551755
- Fax: 0233 3858996
 
CỤC THUẾ TỈNH

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
LÃNH ĐẠO CỤC
Nguyễn Quốc Hưởng Cục trưởng 0233.3 853.466 0903556159 nqhuong.qtr@gdt.gov.vn
Lê Trọng Lưu P.Cục trưởng 0233.3 852.619 0905066159 ltluu.qtr@gdt.gov.vn
Dương Quốc Hoàn P.Cục trưởng
 
0233.3 561.216 0905.107.065 dqhoan.qtr@gdt.gov.vn
Nguyễn Thuận Minh P.Cục trưởng   0913434749 ntminh.qtr@gdt.gov.vn
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
Phan Văn Vũ Trưởng phòng 0233. 3853974 0914451777 pvvu.qtr@gdt.gov.vn
Nguyễn Thị Bích Thủy Phó trưởng phòng 0233.3 535.595 0915.062.191  
Nguyễn Thị Thuỳ Dung  Phó trưởng phòng    0918088246  
PHÒNG TUYÊN TRUYỀN VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Nguyễn Văn Thảo Trưởng phòng 0233 3555662

0913446056

 
Đào Thị Mỹ Liên Phó trưởng phòng   0906531888  
PHÒNG QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Phạm Ngọc Hổ Trưởng phòng 0233 3555.795 0914.197707  
Phạm Thị Thuỷ Vân Phó trưởng phòng   0905858955  
PHÒNG KIỂM TRA NỘI BỘ
Lê Văn Tòa Trưởng phòng 0233  3705297 0915.011.267  
Hồ Xuân Hùng Phó trưởng phòng   0987.392.678  
PHÒNG TỔNG HỢP - NGHIỆP VỤ - DỰ TOÁN
Hoàng Văn Hải Trưởng phòng 0233  3555356 0914096559 hvhai.qtr@gdt.gov.vn
Nguyễn Thanh Dũng Phó trưởng phòng   0982278315  
PHÒNG THANH TRA THUẾ
Trần Anh Tuấn Trưởngphòng 0233  3855519 0903536135 tatuan.qtr@gdt.gov.vn
Hồ Xuân Nam Phó trưởng phòng   0942063159  
Nguyễn Tiền Hải Phó trưởng phòng   0903.583.370  
Lê Thế Quang Phó trưởng phòng   0985003199  
PHÒNG KIỂM TRA THUẾ
Nguyễn Thành Linh Trưởng phòng 0233 3555770

0905.836.345

ntlinh.qtr@gdt.gov.vn
Đoàn Minh Chiến Phó trưởng phòng   0982.956.787  
Nguyễn Văn Bình Phó trưởng phòng   0914104681  
PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ - TÀI VỤ - ẤN CHỈ
Nguyễn Linh Chi Trưởng phòng 0233 3526245 01687.330.164  
Nguyễn Hữu Luận Phó trưởng phòng   0982.159.456  
Hồ Thị Thưởng Phó trưởng phòng   0905035225  
Nguyễn Xuân Tráng Phó trưởng phòng   0983.412.159  
PHÒNG KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Lưu Thị Kim Tâm Trưởng phòng 0233 3852023 0982.553198  
Phạm Văn Vui Phó trưởng phòng   0915011123  
Hồ Ngọc Kiên Phó trưởng phòng   0903538009  
PHÒNG QUẢN LÝ NỢ
Hồ Thị Kim Huế Trưởng phòng 0233 3555.917

0913.429.709

 
Trương Hồng Dy Phó trưởng phòng  

0914162750

 
PHÒNG TIN HỌC
Nguyễn Văn Minh Trưởng phòng 0233 3856476 0913.442.682  
Huỳnh Đức Lâm Phó trưởng phòng 0233 3852.021 0988.516.069  
CÁC CHI CỤC THUẾ HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
Nguyễn Quang Úy Chi cục trưởng 0233  3555591 0905060135 nquy.qtr@gdt.gov.vn
Nguyễn Thị Tâm Phó Chi cục trưởng 0233  3523.559

0982586715

 
Nguyễn Đạo Thành Phó Chi cục trưởng 0233  3523559

0914.138.927

 
Nguyễn Chơn Thiện Phó Chi cục trưởng 0233  666678 0913485207  
CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Nguyễn Đăng Thố Chi cục trưởng 0233  3664677 0982411217 ndtho.qtr@gdt.gov.vn
Lê Hồng Sơn Phó Chi cục trưởng   0935414067 lhson.qtr@gdt.gov.vn
Hồ Minh Hoàng Phó Chi cục trưởng  

0915012088

 

CHI CỤC THUẾ HUYỆN HƯỚNG HÓA
Trần Thị Dạn Chi cục trưởng 0233 3880508 0905008919  
Hoàng Văn Đầu Phó Chi cục trưởng 0233 3880465 0913485678 hvdau.qtr@gdt.gov.vn
Lê Xuân Quyệt Phó Chi cục trưởng 0233  3782469 0913400479 lxquyet.qtr@gdt.gov.vn

Hoàng Minh Thành

Phó Chi cục trưởng      
CHI CỤC THUẾ HUYỆN ĐAKRÔNG
Nguyễn Đăng Kỷ Chi cục trưởng 0233  3886.425 0913.446.131  
Phan Tư Dĩnh Phó Chi cục trưởng   0979862717  
CHI CỤC THUẾ HUYỆN CAM LỘ
Nguyễn Văn Chính Chi cục trưởng 0233  3871526 0905427989 nvchinh.qtr@gdt.gov.vn
Nguyễn Khương Hưng Phó Chi cục trưởng  

0914.763.476

 
Hoàng Kim Phong Phó Chi cục trưởng   0935478777  
CHI CỤC THUẾ HUYỆN VĨNH LINH
Võ Phước Hùng Phó Chi cục trưởng
(phụ trách)
  0913799789  
Lê Đức Đoàn Phó Chi cục trưởng 0233  2622050 0914213924 lddoan.qtr@gdt.gov.vn
Trần Đức Minh Phó Chi cục trưởng   0988795159  
CHI CỤC THUẾ HUYỆN GIO LINH
Lê Phước Viên Chi cục trưởng  0233  3825.132 0914.205.333  
Trương Quốc Việt Phó Chi cục trưởng    0905035357 tvviet.qtr@gdt.gov.vn

Nguyễn Hữu Lâm

Phó Chi cục trưởng  

0983.855.146

 
CHI CỤC THUẾ HUYỆN TRIỆU PHONG

Nguyễn Tiến Lượng

Chi cục trưởng 0233  3828354

0935.645.567

 

Lê Thị Thu Sương

Phó Chi cục trưởng  

0935414936

 

Nguyễn Văn Dũng

Phó Chi cục trưởng  

0905.144.117

 
CHI CỤC THUẾ HUYỆN HẢI LĂNG
Trần Hữu Duyên Chi cục trưởng 0233  3873333 0914.079.735  
Nguyễn Hữu Hành Phó Chi cục trưởng 0233 3508663 0905739639 nhhanh.qtr@gdt.gov.vn

Dương Hoàng Long

Phó Chi cục trưởng   0905144117  
CHI CỤC THUẾ HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ
Lê Quang Trung Chi cục trưởng 0233  2200375 0905062250 nvchinh.qtr@gdt.gov.vn
Võ Văn Hải Phó Chi cục trưởng 0233  3509005 0919125207 vvhai.qtr@gdt.gov.vn

   
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết