22:59 Chủ nhật, 22/04/2018

Trang nhất » Tin Tức » Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh » Công ty Điện lực Quảng Trị

Công ty Điện lực Quảng Trị

 

  - Địa chỉ: 126 Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 2220222
- Fax: 053 2220222
 
ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
Huỳnh Tấn Thành Giám đốc 053 2210213 0913403043  
Bùi Minh Hải Phó giám đốc 053 2220389 0966115599 haibm63@gmail.com
Phan Văn Vĩnh Phó giám đốc 053 2211921 0963506921 vinhcamlo@gmail.com
0966000666
Trần Quang Đông Phó giám đốc 053 2246666 0963337777 tqdong@gmail.com
Trần Quôc Tuấn Kế toán trưởng 053 2240475 0963517555  
   
CÔNG ĐOÀN CÔNG TY
Trần Quang Đông Chủ tịch 053 2226665 0963093999  
0966747789  
  Văn phòng Công đoàn 053 2210476    
VĂN PHÒNG CÔNG TY
dlqt.p1@gmail.com
Mai Phương Chánh văn phòng 053 2210211 0963646777  
Nguyễn Ngọc Ban Phó chánh văn phòng 053 2210212 0963373757  
  Văn thư 053 2220234    
PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ
dlqt.p3@gmail.com
Nguyễn Văn Liên Trưởng phòng 053 2210225 0963001349  
Nguyễn Văn Thỏa Phó trưởng phòng 053 2241666 0968899695  
Mai Phương Phó trưởng phòng 053 2220225 0963646777  
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
dlqt.p5@gmail.com
Trần Quốc Tuấn Trưởngphòng 053 2210475 0963517555  
PHÒNG KẾ HOẠCH - VẬT TƯ
dlqt.p3@gmail.com
Nguyễn Đăng Phi Trưởng phòng 053 2220559 0963021777  
Lê Anh Trung Phó trưởng phòng 053 2220203 0963515789  
PHÒNG KỸ THUẬT
dlqt.p4@gmail.com
Nguyễn Thanh Phương Trưởng phòng 053 2220204 0963200201  
Trương Văn Thắng Phó trưởng phòng 053 2220204 0963046047  
Nguyễn Gia Thân Phó trưởng phòng 053 2210470 0966777588  
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
dlqt.p7@gmail.com
Nguyễn Tất Tiến Trưởng phòng 053 3858808 0963665777  
0966877888  
Lê Đăng Linh Phó trưởng phòng 053 2211497 0962253768  
Võ Văn Hưng Phó trưởng phòng   0962011009  
  Trực ca 053 2220214    
  053 2220207    
PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ
dlqt.p8@gmail.com
Lê Xuân Nghĩa Trưởng phòng 053 2220595 0963018999  
0963490999  
Nguyễn Hữu Lâm Phó trưởng phòng 053 2220696 0963965969  
PHÒNG KINH DOANH
dlqt.p9@gmail.com
Nguyễn Minh Luận Trưởng phòng 053 2210200 0963557799  
Nguyễn Hữu Thăng Phó trưởng phòng 053 2210200 0963112159  
Hồ Thị Phi Phó trưởng phòng 053 2220201 0963525789  
PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
dlqt.p12@gmail.com
Nguyễn Văn Tài Phó trưởng phòng - Phụ trách phòng 053 2210210 0901 936 789  
   
  Tổ cơ khí 053 2210480