23:05 Chủ nhật, 23/10/2016

Trang nhất » Tin Tức » Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh » Công ty Điện lực Quảng Trị

Công ty Điện lực Quảng Trị

 

  - Địa chỉ: 126 Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 2220222
- Fax: 053 2220222
 
ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
Phạm Sỹ Hùng Giám đốc 053 2210213 0963151961 syhungvtqt@gmail.com
Bùi Minh Hải Phó giám đốc 053 2220389 0966115599 haibm63@gmail.com
Phan Văn Vĩnh Phó giám đốc 053 2211921 0963506921 vinhcamlo@gmail.com
0966000666
Trần Quang Đông Phó giám đốc 053 2246666 0963337777 tqdong@gmail.com
Trần Cảnh Phú Kế toán trưởng 053 2240475 0963200232 dlqt.p5@gmail.com
0966033579  
CỒNG ĐOÀN CÔNG TY
Trần Hữu Bình Chủ tịch 053 2226665 0963093999  
0966747789  
  Văn phòng Công đoàn 053 2210476    
VĂN PHÒNG CÔNG TY
dlqt.p1@gmail.com
Nguyễn Thanh Tuấn Chánh văn phòng 053 2210211 0963456139  
Nguyễn Ngọc Ban Phó chánh văn phòng 053 2210212 0963373757  
  Văn thư 053 2220234    
PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ
dlqt.p3@gmail.com
Nguyễn Văn Liên Trưởng phòng 053 2210225 0963001349  
Nguyễn Văn Thỏa Phó trưởng phòng 053 2241666 0968899695  
Mai Phương Phó trưởng phòng 053 2220225 0963646777  
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
dlqt.p5@gmail.com
Trần Quốc Tuấn Phó trưởng phòng 053 2210475 0963517555  
PHÒNG KẾ HOẠCH
dlqt.p3@gmail.com
Nguyễn Đăng Phi Trưởng phòng 053 2220559 0963021777  
Lê Anh Trung Phó trưởng phòng 053 2220203 0963515789  
PHÒNG KỸ THUẬT
dlqt.p4@gmail.com
Nguyễn Thanh Phương Trưởng phòng 053 2220204 0963200201  
Trương Văn Thắng Phó trưởng phòng 053 2220204 0963046047  
Nguyễn Gia Thân Phó trưởng phòng 053 2210470 0966777588  
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
dlqt.p7@gmail.com
Trần Đình Mậu Trưởng phòng 053 3858808 0963579456  
0966877888  
Lê Đăng Linh Phó trưởng phòng 053 2211497 0962253768  
Võ Văn Hưng Phó trưởng phòng   0962011009  
  Trực ca 053 2220214    
  053 2220207    
PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN
dlqt.p14@gmail.com
Trần Văn Cường Trưởng phòng 053 2220343 0963064864  
PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ
dlqt.p8@gmail.com
Lê Xuân Nghĩa Trưởng phòng 053 2220595 0963018999  
0963490999  
Nguyễn Hữu Lâm Phó trưởng phòng 053 2220696 0963965969  
PHÒNG VẬT TƯ
dlqt.p6@gmail.com
Nguyễn Quốc Thìn Trưởng phòng 053 2210472 0946792555  
Nguyễn Viết Thủy Phó trưởng phòng 053 2220569 0913270333  
0963757767  
PHÒNG KINH DOANH
dlqt.p9@gmail.com
Trương Đình Võ Quan Trưởng phòng 053 2210200 0963011555  
Nguyễn Hữu Thăng Phó trưởng phòng 053 2210200 0963112159  
Hồ Thị Phi Phó trưởng phòng 053 2220201 0963525789  
PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
dlqt.p12@gmail.com
Nguyễn Minh Luận Phó trưởng phòng - Phụ trách phòng 053 2210210 0963557799  
0915486222  
ĐIỆN LỰC ĐÔNG HÀ
dlqt.dh@gmail.com
Trần Minh Tâm Giám đốc 053 2210568 0913783555  
0963104555  
Lê Minh Quảng Phó giám đốc 053 2210577 0963868333  
Trần Hoài Phương Phó giám đốc 053 2210569 0963789199, 0949317555  
Trần Kim Thúy Trưởng phòng Kinh doanh 053 2240137 0963020555  
Nguyễn Thị Thúy Phó trưởng phòng Tổng hợp 053 2211002 0963136555  
Trần Văn Lợi Phó trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 053 2211677 0963456159  
0947072555  
Thái Vĩnh Long Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 053 2211677 0963811999  
  Bộ phận chăm sóc khách hàng sử dụng điện 053 2220567    
  Trực sửa chữa điện 053 2210478    
  053 2210228    
ĐIỆN LỰC HẢI LĂNG
dlqt.hl@gmail.com
Phan Hồng Cẩm Giám đốc 053 2200906 0966600906  
Nguyễn Đức Dũng Phó giám đốc 053 2244777 0945880456  
Võ Vững Trưởng phòng Kinh doanh 053 2215220 01272304789  
  Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 053 2216160 0945880456  
Nguyễn Thành Tâm Trưởng phòng Tổng hợp 053 2215210 0969499459  
  Bộ phận chăm sóc khách hàng sử dụng điện 053 2215220    
  Trực sửa chữa điện 053 2215280    
  053 2201378    
ĐIỆN LỰC THÀNH CỔ
dlqt.tc@gmail.com
Nguyễn Vinh Giám đốc 053 2212300 0966888678  
Trần Quốc Hải Phó giám đốc 053 2212210 0963450577  
Nguyễn Đăng Phương Phó TP Tổng hợp 053 2212320 0966555595  
Trần Ngọc Phương Phó TPKinh doanh 053 2242379 0966989789  
  Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 053 2212316    
  Bộ phận chăm sóc khách hàng sử dụng điện 053 2212319    
  Trực sửa chữa điện 053 2468315    
  053 2212315    
ĐIỆN LỰC TRIỆU PHONG
dlqt.tp@gmail.com
Đặng Hoài Nam Giám đốc   0963.304666  
Lê Tuấn Nguyên Phó giám đốc   0963.256555  
Phạm Minh Bảo Trưởng phòng Tổng hợp 053 2212245 0963.209777  
Hồ Tuấn Nghĩa Trưởng phòng Kinh doanh 053 2245989 0963.096555  
Nguyễn Quang Hà Phó trưởng phòng KH - KT   0963.662161  
  Bộ phận chăm sóc KH sử dụng điện 053 2469246    
  Trực sửa chữa điện 053 2226246    
  053 2226232    
ĐIỆN LỰC CAM LỘ
dlqt.cl@gmail.com
Đào Truyền Giám đốc 053 3732777 0963.225777  
Mai Thanh Thành Phó giám đốc 053 3732888 0963.997777  
Nguyễn Trí Dũng Trưởng phòng Tổng hợp 053 3732456 0916.754457  
Đặng Xuân Đức Trưởng phòng Kinh doanh 053 3732666 0915.108456  
Trần Văn Chính Trưởng phòng KH - KT 053 3732555 0963.300877  
  Bộ phận chăm sóc KH sử dụng điện 053 3213747    
  Trực sửa chữa điện 053 3213739    
ĐIỆN LỰC ĐAKRÔNG
dlqt.dkr@gmail.com
Mai Văn Lợi Giám đốc 053 6256567 0963.011369  
Lê Quận Hoàng Phó giám đốc 053 6256456 0963.276357  
Nguyễn Trường Giang TP Tổng hợp 053 2470888 0963.474748  
  Bộ phận chăm sóc KH sử dụng điện 053 6254678    
  Trực sửa chữa điện 053 2214215    
  Tổ quản lý và trực điện A Ngo 053 2243777    
ĐIỆN LỰC KHE SANH
dlqt.ks@gmail.com
Phan Thành Vinh Phó Giám đốc phụ trách 053 2216201 0963251205  
Phan Gia Dương Phó giám đốc 053 2216202 0962003333  
Nguyễn Hậu Trưởng phòng Tổng hợp 053 2216204 0962117888  
Nguyễn Như Thuận Phó TP Kinh doanh 053 2215205 0962070999  
  Bộ phận chăm sóc KH sử dụng điện 053 2226217    
  Trực sửa chữa điện Khe Sanh 053 2216203    
  Trực sửa chữa điện Lao Bảo 053 2216206    
ĐIỆN LỰC GIO LINH
dlqt.gl@gmail.com
Nguyễn Tất Chiến Giám đốc 053 2214737 0963665777  
Trần Ngọc Sơn Phó giám đốc   0963117777  
Nguyễn Thành Duy Trưởng phòng KH-KT   0963171333  
Trần Anh Tuấn Trưởng phòng Kinh doanh   0963800888  
  Bộ phận chăm sóc KH sử dụng điện 053 2224888    
  Trực sửa chữa điện 053 2214700    
ĐIỆN LỰC VĨNH LINH
dlqt.vl@gmail.com
Trần Hữu Chiến Giám đốc 053 3611199 0963095999  
Nguyễn Mạnh Hùng Phó giám đốc 053 3611186 0963184999  
Lê Hồng Sơn Trưởng phòng KH-KT 053 3611189 0975922234  
Trần Thị Hoa Phó trưởng phòng KH-KT 053 3611188 01255005999  
Đinh Ngọc Dương Trưởng phòng Kinh doanh 053 2218069 0913446100  
  Bộ phận chăm sóc KH sử dụng điện 053 2217898    
  Trực sửa chữa điện 053 2217877    
XÍ NGHIỆP ĐIỆN CƠ
dlqt.tnck@gmail.com
Nguyễn Thắng Giám đốc 053 2210479 0963252555  
Nguyễn Văn Phụng Phó giám đốc 053 2211217 0963102999  
Đoàn Xuân Sơn Trưởng phòng KH-KT 053 2211216 0949124555  
  Tổ thí nghiệm 053 2210481    
  Tổ công tơ 053 2210477    
  Tổ cơ khí 053 2210480