04:41 Thứ tư, 26/09/2018

Trang nhất » Tin Tức » Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh » Công an tỉnh

Công an tỉnh

 

  - Địa chỉ: 55 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3890246
- Fax: 053 3890313
 
CÔNG AN TỈNH
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Trần Đức Việt Giám đốc 053 3890886 0913485583  
Nguyễn Văn Kỷ Phó Giám đốc 053 3890489 0903504850  
Nguyễn Đức Cảm Phó Giám đốc   0913485333  
Nguyễn Văn Lợi Trưởng phòng Tham mưu 053 3890263 0905148709