10:56 Thứ sáu, 16/11/2018

Trang nhất » Tin Tức » Cơ quan thuộc UBND tỉnh

Đài Phát thanh & Truyền hình

 

  - Địa chỉ: KP4 Phường 1 - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3550373
- Fax: 02333 853471
- Email: dptth@quangtri.gov.vn
 
ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN GIÁM ĐỐC
Trần Đức Hữu Giám đốc 0233 3854148 0915051568 tranduchuu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quốc Nam Phó Giám đốc 0233 3850148 0905057700 nguyenquocnam@quangtri.gov.vn
Lê Vĩnh Nhiên Phó Giám đốc 0233 3854147 0915037456 levinhnhien@quangtri.gov.vn
Võ Nguyên Thủy Phó Giám đốc   0905 012 191 vonguyenthuy@quangtri.gov.vn
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Lê Quốc Thủy Trưởng phòng 0233 3850516 0905051797 lequocthuy@quangtri.gov.vn
PHÒNG BIÊN TẬP 
Lâm Thị Hạnh Trưởng phòng   0914131898 lamthihanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Xuân Phó trưởng phòng   0987 287 261 nguyenthixuanqtv@quangtri.gov.vn
PHÒNG THỜI SỰ
Nguyễn Lộc Trưởng phòng   0905 118 460 nguyenloc@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Kim Hồng Phó trưởng phòng   0983292373 hoangthikimhong@quangtri.gov.vn
Phan Văn Khiêm Phó trưởng phòng   0914096699 phanvankhiem@quangtri.gov.vn
PHÒNG VĂN NGHỆ GIẢI TRÍ
Võ Nguyên Thủy Trưởng phòng   0905 012 191 vonguyenthuy@quangtri.gov.vn
Lê Văn Cần Phó trưởng phòng   0913 456 823 levancan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Việt Hà Phó trưởng phòng   0913485535 nguyenvietha@quangtri.gov.vn
PHÒNG CHUYÊN MỤC CHUYÊN ĐỀ
Lê Văn Cần Trưởng phòng   0914456823 levancan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Việt Thanh Phó trưởng phòng   0918898246 nguyenthivietthanh@quangtri.gov.vn
PHÒNG KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN VÀ PHÁT SÓNG
Nguyễn Thanh Nam Trưởng phòng      
PHÒNG CÔNG NGHỆ XSCT và THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
Nguyễn Quốc Nam trưởng phòng   0905057700 nguyenquocnam@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ
Lê Vĩnh Thanh Trưởng phòng   0914 009 446 levinhthanh@quangtri.gov.vn
 

Trường CĐ Sư phạm Quảng Trị

 

  - Địa chỉ: KM3 – QUỐC LỘ 9 – TP. ĐÔNG HÀ – QUẢNG TRỊ
- Điện thoại: 02333.580.793, Fax: 02333.582.210
Email: qtttc@qtttc.edu.vn
 
 
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
ĐẢNG ỦY
Phan Chí Thành Quyền Bí thư Đảng ủy 02336278999 0947.810.999 thanh_pc@qtttc.edu.vn
BAN GIÁM HIỆU
Trương Đình Thăng Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Trường 0233.276699 0912299456 Thang_td@qtttc.edu.vn
Lê Quốc Hải Phó Hiệu trưởng 0536.500.959 0948555079 hai_lq@qtttc.edu.vn
PHÒNG TỔ CHỨC – CHÍNH TRỊ & CÔNG TÁC SINH VIÊN
Phan Chí Thành Trưởng phòng 02333.588.934 0947.810.999 thanh_pc@qtttc.edu.vn
Trần Văn Lộc Phó trưởng phòng 02333.582.117 0915.363.674 loc_tv@qtttc.edu.vn
Nguyễn Hồng Kỳ Tổ trưởng Tổ CTSV 02333.582.117 0914.277.668 ky_nh@qtttc.edu.vn
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
Nguyễn Hữu Bút Trưởng phòng 02333.586.170 0905.792.815 but_nh@qtttc.edu.vn
Nguyễn Hồng Hà Phó trưởng phòng 02332.470.666 0912.726.456 ha_nh@qtttc.edu.vn
Nguyễn Minh Tuấn Tổ trưởng Tổ QT-KTX 02333.580.124 0914.166.567 tuan_nm@qtttc.edu.vn
PHÒNG ĐÀO TẠO
Cáp Xuân Tuấn Trưởng phòng 02333.523.469 0912.289.489 tuan_cx@qtttc.edu.vn
Nguyễn Thanh Long Phó trưởng phòng 02333.584.741 0915.351.667 long_nt@qtttc.edu.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Trần Thị Kim Hạnh Trưởng phòng 02333.580.077 0903.531.269 hanh_tk@qtttc.edu.vn
Trương Thị Thanh Hà Phó trưởng phòng 02332.468.979 0946.202.125 ha_tt@qtttc.edu.vn
PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Lê Thị Thu Hà Phó trưởng phòng PT 02333.581.181 0914.178.029 ha_lt@qtttc.edu.vn
PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - HỢP TÁC QUỐC TẾ
Đoàn Quốc Khoa Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng 02333.581.199 0912.851.456 khoa_dq@qtttc.edu.vn
KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Lương Thị Tố Uyên Trưởng khoa 02333.586.053 0988.045.145 uyen_lt@qtttc.edu.vn
Trần Thị Thu Hà Phó trưởng khoa 02333.586.053 0916.507.949 ha_tt78@qtttc.edu.vn
KHOA GIÁO DỤC MẦM NON
Nguyễn Thị Trầm Ca Trưởng khoa 02333.586.049 0916.562.014 ca_nt@qtttc.edu.vn
Lê Anh Phi Phó trưởng khoa 02333.586.049 0941.396.169 phi_la@qtttc.edu.vn
KHOA TỰ NHIÊN
Hồ Xuân Thắng Trưởng khoa 02333.581.300 0914.488.975 thang_hx@qtttc.edu.vn
Nguyễn Văn Kiếm Tổ trưởng Tổ BM Toán – Lý 02333.581.300 0915.050.571 kiem_nv@qtttc.edu.vn
Võ Văn Quân Tổ trưởng Tổ BM Hóa – Sinh 02333.581.300 0913.446.345 quan_vv@qtttc.edu.vn
KHOA XÃ HỘI
Nguyễn Hữu Thiệp Trưởng khoa 02333.586.052 0905.405.612 thiep_nh@qtttc.edu.vn
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Nguyễn Trương Trưởng Trưởng khoa 02333.580.076 0127.414.7189 truong_nt@qtttc.edu.vn
KHOA ÂM NHẠC – MỸ THUẬT
Nguyễn Xuân Vũ Trưởng khoa 02333.586.058 0935.277.267 vu_nx@qtttc.edu.vn
Lê Đình Trí Tổ trưởng Tổ BM Âm Nhạc 02333.586.058 0982.999.248 tri_ld@qtttc.edu.vn
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
Trương Đình Thăng Phó Hiệu trưởng, PT TT 02333586059 0912299456 thang_td@qtttc.edu.vn
Trương Đình Hoàng Phó Giám đốc 02333.586.059 0914.140.017 hoang_td@qtttc.edu.vn
TỔ CHÍNH TRỊ - GIÁO DỤC THỂ CHẤT – GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH
Nguyễn Thị Thanh Hải Phó tổ trưởng, Phụ trách Tổ 02333.586.048 0968.119.005 hai_nt@qtttc.edu.vn
Nguyễn Thị Hồng Yến Tổ trưởng Tổ BM Chính trị 02333.586.048 0915.364.023 yen_nh@qtttc.edu.vn
Nguyễn Văn Diện Tổ trưởng Tổ BM GD Thể chất – GD QPAN 02333.586.048 0944.310.379 dien_nv@qtttc.edu.vn
TỔ TÂM LÝ – ANH VĂN
Dương Thị Mỹ Lệ Tổ trưởng 02333.580.190 0911.580.069 le_dm@qtttc.edu.vn
Nguyễn Huy Tuyến Tổ trưởng Tổ BM Tâm lý – Giáo dục 02333.580.190 0911.400.255 tuyen_nh@qtttc.edu.vn
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG
Trần Chí Hùng Giám đốc  02333.587.678 0905.213.999 hung_tc@qtttc.edu.vn
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG - LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
Trương Đình Hoàng Phó Giám đốc, PT Trung tâm 0233586059 0914140017 hoang_td@qttc.edu.vn
TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỌC TẬP – THƯ VIỆN
Hồ Tùng Vĩnh Giám đốc 02332.470.289 0905.142.329 vinh_ht@qtttc.edu.vn
Bùi Thị Thu Hà Tổ trưởng tổ nghiệp vụ   0986.999.535 ha_bt@qtttc.edu.vn
Nguyễn Thị Lành Tổ trưởng tổ DVTK   0982.730.047 lanh_nt@qtttc.edu.vn
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
Võ Đình Phương Giám đốc 02333.581.359 0914.079.821 phuong_vd@qtttc.edu.vn
Dương Thị Mỹ Lệ Phó Giám đốc 02333.580.190 0911.580.069 le_dm@qtttc.edu.vn
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
CÔNG ĐOÀN
Lê Anh Phi Chủ tịch 02333.586.049 0941.396.169 phi_la@qtttc.edu.vn
Trương Đình Hoàng Phó Chủ tịch   0914.140.017 hoang_td@qtttc.edu.vn
ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN
Nguyễn Phong Bí thư Đoàn Thanh niên   0905.609.111 phong_n@qtttc.edu.vn
Nguyễn Thị Thùy Trang Phó Bí thư Đoàn Thanh niên – Chủ tịch Hội Sinh viên   0915.709.887 trang_nt@qtttc.edu.vn
Nguyễn Thị Kim Thái Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên   0949530567 thai_nk@qtttc.edu.vn
 

BQL Khu kinh tế

 

  - Địa chỉ: 91 Lê Duẩn - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3580793
- Fax: 0233 3582210
- Email: bqlkkt@quangtri.gov.vn
 
BQL KHU KINH TẾ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ   SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Trần Văn Đoàn Trưởng ban    0233 3.888.898 0905.227.388 tranvandoan@gmail.com
Trần Văn Hóa Phó T.Ban   0233 6550212 0913449676 tranvanhoa@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Bình Phó T.Ban   0233 3551759 0913408515 nguyenvanbinh@quangtri.gov.vn
Trần Quang Trung Phó T.Ban   02336550216 0903591456 tranquangtrung@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG BAN
Trần Minh Phú Chánh VP   0233 3859713 0905511575 tranminhphu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Phước Đại Phó VP   0233 6.550.211 0903.535.945 nguyenphuocdai@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Anh Thư Kế toán trưởng     0935099168  
Trần Thái Bảo Chuyên viên     0983431995  
Nguyễn Thị Mỹ Lệ Văn thư lưu trữ     0905993459  
Trần Thị Sen Thủ quỹ - Lễ tân     0905427567  
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
Lê Thanh Cảnh Trưởng phòng   02336550886 0913646368 lethanhcanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Huyền Phó Trưởng phòng     0917680345 nguyenthihuyen@quangtri.gov.vn
Hoàng Thảo Nhi Chuyên viên     0911028555 hoangthaonhi@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ
Nguyễn Văn Tuấn Trưởng phòng   02336550217 0914064845 nguyenvantuan@quangtri.gov.vn
Lê Bá Trung Phó Trưởng phòng     0914050835 lebatrung@quangtri.gov.vn
Bùi Thị Kiều Phương Chuyên viên     0905271171 buithikieuphuong@quangtri.gov.vn
Lê Thị Lê Na Chuyên viên     0987108777 lethilena@gmail.com
PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG
Dương Hùng Trưởng phòng   02336550213 0914053436 duonghung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hoàng Kỳ Chuyên viên     0905090459 nguyenhoangky@quangtri.gov.vn
Trần Mạnh Linh Chuyên viên     0914174686 tranmanhlinh@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Hoàng Ngọc Hùng Trưởng phòng   02336550214 0914053436 hoangngochung@quangtri.gov.vn
Trương Việt Dũng Phó Trưởng phòng     0903523568 truongvietdung@quangtri.gov.vn
Lê Nam Phong Chuyên viên     0916068159 lenamphong@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Trương Văn Bình Trưởng phòng   02336550215 0913485595 truongvanbinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đăng Dự Phó Trưởng phòng     0919575668 nguyendangdu@quangtri.gov.vn
Phan Anh Linh Chuyên viên     0986805086 phananhlinh@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI LAO BẢO
Nguyễn Văn Giang Trưởng đại diện   02333877872 0914080418 nguyenvangiang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Xuân Huê Nhân viên     0914092707 nguyenxuanhue@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM QUẢN LÝ CỬA KHẨU
Nguyễn Văn Công Phó Giám đốc   02333778911 0977551099 nguyenvancong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Ngọc Thắng Trưởng phòng TC- HC-VP     0949550949 nguyenngocthang@quangtri.gov.vn
Phạm Thùy Linh Kế toán trưởng     0917450234 phamthuylinh@quangtri.gov.vn
Phạm Đình Hưng Trưởng phòng  Thu phí hạ tầng     0989012927 phamdinhhung@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM QUẢN LÝ HẠ TẦNG
Trần Đình Lữ Giám đốc   0233 224429 0914552722 trandinhlu@quangtri.gov.vn
Lê Thanh Tuấn Phó Giám đốc   0233 224429 0913400424 lethanhtuan@quangtri.gov.vn
Phạm Thanh Bình Trưởng phòng kỹ thuật     0917988748 phamthanhbinh@quangtri.gov.vn
Trần Nữ Kiều Giang Hành chính VP     0935345354 trannukieugiang@quangtri.gov.vn
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐÀU TƯ XÂY DỰNG KHU KINH TẾ
Trương Khắc Nghi Giám đốc   02332240429 0914061741 truongkhacnghi@quangtri.gov.vn
Võ Thành Trung Phó Giám đốc   02336552567 0978053555 vothanhtrung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đình Thuyết Phó Giám đốc     0915325479 nguyendinhthuyet@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Bình Kế toán trưởng   02332240529 0982510599 nguyenthithanhbinh@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Hương Văn thư   02333556456 0905632865 hothihuong@quangtri.gov.vn
           
 

Liên minh HTX và DNNQD

 

  - Địa chỉ: 68 Lý Thường Kiệt - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3561460
 
LIÊN MINH HTX VÀ DNNQD
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Cáp Kim Thánh Chủ tịch   0914220550  
Lê Như Củng Phó chủ tịch   0914079503  
Lê Quốc Khánh Phó chủ tịch      
Vũ Thị Thu Hồng Chánh văn phòng   0944959005  
ĐàmThị Khánh Vân Phó Chánh Văn phòng   0915242789  
 

BQLDA ĐTXD các CTr DD và CN

- Địa chỉ: 133 Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3523069
- Fax: 0233 3523069
- Email: bqldadtxdddcn@quangtri.gov.vn
 
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH  DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN GIÁM ĐỐC
Phan Văn Thắng  Giám đốc 0233.3523829 0905112359 phanvanthang@quangtri.gov.vn
Trần Anh Vũ  Phó Giám đốc   0903527963 trananhvu@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG
Trần Phúc Thông Chánh Văn phòng 0233.3523069 0947402333 tranphucthong@quangtri.gov.vn
Lê Thị Vân Kế toán trưởng 0233.3523059 0915716299 lethivanqt@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thuỳ Trang Kế toán viên   0912884007 nguyenthithuytrang1@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Cẩm Nhung Văn thư   0943579337  
KẾ HOẠCH – KỸ THUẬT – QUẢN LÝ DỰ ÁN
Trương Hữu Hiếu Chuyên viên   0905888616  truonghuuhieu@quangtri.gov.vn
Võ Văn Tiếp Chuyên viên   0913457883  vovantiep@quangtri.gov.vn
Trần Hoàng Chuyên viên   0964831345  tranhoang2@quangtri.gov.vn
Phan Đức Hiếu Chuyên viên   0944399555  phanduchieu@quangtri.gov.vn
Trần Văn Lâm Hải Chuyên viên   0944034035 tranvanlamhai@quangtri.gov.vn
Hoàng Thanh Hải Chuyên viên   0905212969  hoangthanhhai1@quangtri.gov.vn
Võ Văn Việt Chuyên viên   0914315531  vovanviet@quangtri.gov.vn
Hồ Sỹ Công Chuyên viên   0935168248  hosycong1@quangtri.gov.vn
Bùi Thị Hồng Gấm Chuyên viên   0947937567  buithihonggam@quangtri.gov.vn