18:06 Thứ tư, 19/12/2018

Trang nhất » Tin Tức » Cơ quan Đảng

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY KHÓA XVI

   
  Nguyễn Văn Hùng
UVTƯ Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh
 
 
Phạm Đức Châu
Phó Bí thư Thường trực
  Nguyễn Đức Chính
Phó Bí thư Tỉnh uỷ,
Chủ tịch UBND tỉnh 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

  - Địa chỉ: 30 Hùng Vương - TP Đông Hà
- Điện thoại: (0233) 3564466
- Fax: (0233) 3564466
- Email:
BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Văn Hùng Trưởng Ban 0233 3850523 0913407360  
Hồ Xuân Doàn Phó Trưởng ban trực 0233 3554540 0914205306  
Lê Chí Lợi Phó trưởng Ban 0233 3750524 0914092618  
                                                                                              VĂN PHÒNG
Nguyễn Thị Bích Thuỷ Chánh văn phòng 0233 3852523 0915618444  
Nguyễn Trọng Duỳ Chuyên viên   0913485076  
Trương Thị Hoài Thơm Chuyên viên   0935021084  
Hồ Thị Tuyến Phó Chánh Văn phòng   0914327339  
Nguyễn Thị Kim Anh Văn thư   0935016026  
Nguyễn Văn Thống Lái xe   0915300769  
                                                                               PHÒNG TỔ CHỨC - CÁN BỘ
Trần Nhật Quang Trưởng phòng 0233 3855723 0905015045  
Lê Vĩnh Huệ Phó trưởng phòng   0915268919  
Nguyễn Đăng Dương Chuyên viên   0914763121  
Hoàng Thị Lê Mai Chuyên viên   0915075363  
Đỗ Trung Đức Chuyên viên   0946872357  
Trần Ngọc Hoài Chuyên viên   0905890368  
                                                                              PHÒNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN
Võ Đình Thiện Trưởng phòng 0233 3855721 0945793726  
Hồ Trung Phó trưởng phòng   0905056324  
Nguyễn Phương Hoạt Chuyên viên   0919405136  
Phạm Thị Thu Hà Chuyên viên   0935180111  
Đoàn Thị Mai Duyến Chuyên viên   0915068373  
                                                                              PHÒNG CHÍNH SÁCH VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ
Thái Văn Dũng Trưởng phòng 0233 3552104 0888155569  
Lê Quang Thuận Phó trưởng phòng   0947181333  
Nguyễn Thị Quỳnh Trang Chuyên viên   0983585171  
Trương Tuấn Thành Chuyên viên   0941391392  
                                                                        PHÒNG BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ
Hồ Ngọc Ánh Trưởng phòng   0914720368  
Lê Thị Hường Phó trưởng phòng   0982920027  
Phan Thị Hồng Phượng Phó trưởng phòng   0935796345  
 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

  - Địa chỉ: 30 Hùng Vương - TP Đông Hà
- Điện thoại: (053) 3700542
- Fax: (053) 3852559
- Email:
 
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
HỌ VÀ TÊN   CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN   DI ĐỘNG
LÃNH ĐẠO BAN
Hồ Đại Nam   Trưởng Ban 0233.3854787   0903502336  
Lê Văn Kiệm   Phó trưởng Ban Thường trực 0233 3552141   0914222261  
Lê Thị Hồng   Phó trưởng Ban    0233 3854518   0915.990.749  
VĂN PHÒNG
Hồ Thị Ngọc Lan   Chánh Văn phòng 0233 3858369   0905032020  
Mai Diệu Linh   Phó Chánh Văn phòng 0233 3858369   0916836505  
Từ Quang Hóa   Trưởng Phòng Tuyên truyền báo chí xuất bản 0233.3858868   0917988559  
Lê Như Tâm   Phó Trưởng Phòng Tuyên truyền báo chí xuất bản 0233.3858868   0125.4346.789  
Nguyễn Trí Ánh   Trưởng Phòng Khoa giáo 0233.3858.584   0982.753.069  
Trần Thị Lệ Thu   Phó Trưởng Phòng Khoa giáo 0233 3858.584   0985563399  
Phạm Văn Quốc   Trưởng Phòng Văn hóa-Văn nghệ 0233 3858394   0917927234  
Trần Thị Thu Thuỷ   Phó Trưởng Phòng Văn hóa-Văn nghệ 0233 3858394   0943643646  
Nguyễn Thị Thu Hà   Trưởng Phòng LLCT-Lịch sử Đảng  0233 3858364   0914222472  
Nguyễn Quốc Khánh   Phó Giám đốc TT Trung tâm TTCTTT 0233 3552170   0914.080.879  
Nguyễn Thị Hoài Thơm   Phó Giám đốc  Trung tâm TTCTTT 0233 3552170   0948052595  

Ban Dân vận Tỉnh ủy

 

  - Địa chỉ: 30 Hùng Vương - TP Đông Hà
- Điện thoại: (0233) 3556253
- Fax: (0233) 3556253
- Email:
 
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
LÃNH ĐẠO BAN
Lê Thị Lan Hương Trưởng ban 0233 3852643 0914 522 459  
Võ Trường Sơn Phó trưởng ban  0233 3553740 0912 985 668  
Mai Xuân Tâm Phó trưởng ban 0233 3586368 0905097555  
VĂN PHÒNG BAN
Trần Trọng Huân Chánh Văn phòng 0233 3853486 0919 769 899  
Nguyễn Thị Hồng Phó Chánh Văn phòng   0982053556  
Thái Xuân Dũng Phó Chánh Văn phòng   0913474759  
Hồ Ngọc Hưng Chuyên viên   0973909555  
Nguyễn Văn Hải Lái xe   0982047355  
PHÒNG DÂN TỘC - TÔN GIÁO
Trần Văn Tuấn Trưởng phòng   0942 581 125  
Lê Thị Kim Vui Phó trưởng Phòng   0905 048 199  
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Chuyên viên   0968775151  
PHÒNG ĐOÀN THỂ, HỘI QUẦN CHÚNG
Nguyễn Hữu Thọ Trưởng phòng   0917989490  
Đỗ Thị Phương Thuý Phó trưởng Phòng   0916004027  
Nguyễn Việt Tuấn Chuyên viên   0948479555  
PHÒNG DÂN VẬN CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Hoàng Thanh Vũ Trưởng phòng   0964 435 888  
Trần Thị Lài Phó trưởng Phòng   0906 276 045  
Nguyễn Thanh Thuỷ Phó trưởng Phòng   0949 021 279  
 
 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

 

  - Địa chỉ: 30 Hùng Vương - TP Đông Hà
- Điện thoại: (0233) 3852521
- Fax: (0233) 858463
- Email:
 
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
LÃNH ĐẠO
Thái Văn Hoạt Chủ nhiệm 0233 3854068 0913421874  
Lê Hữu Thọ Phó chủ nhiệm 0233 3850288 0914777145  
Bùi Phước Cẩn Phó chủ nhiệm 0233 3628268 0913485961  
Hồ Hải Đăng Phó chủ nhiệm   0964.229.666  
VĂN PHÒNG
Phan Minh Thành Chánh văn phòng 0233 3858463 0943236595  
Trần Việt Hoàng Phó Chánh Văn phòng   0914222667  
Nguyễn Thành Trung Phó Chánh Văn phòng 0233 3559090 0915608119  
Nguyễn Anh Ba Văn thư 0233 3852521 0946053246  
PHÒNG NGHIỆP VỤ I
Trần Thanh Đam Ủy viên UBKT   0912139959  
Hoàng Kim Biểu  Trưởng phòng   0982045789  
Nguyễn Minh Long Phó trưởng phòng   0915051805  
Phan Thị Liên Phó trưởng phòng 0233 3858465 0984617678  
PHÒNG NGHIỆP VỤ II
Nguyễn Văn Đăng UVUBKT, trưởng phòng   0915707955  
Trần Thị Bích Hồng Phó trưởng phòng   0983126393  
PHÒNG NGHIỆP VỤ III
Nguyễn Thị Bích Nga   UVUBKT, trưởng phòng 0233 3555297 0942635252  
Bùi Phương Nga Phó trưởng phòng   0914886357  
PHÒNG NGHIỆP VỤ IV
Nguyễn Thị Yến   UVUBKT, trưởng phòng 0233 3555296 0948755368  
Lê Quang Dũng Phó trưởng phòng   0913168159  

Báo Quảng Trị

 

  - Địa chỉ: 26 Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà
- Điện thoại: (0233) 3857176
- Fax: (0233) 3853418
- Email: baoquangtri@gmail.com - baoqtri@dng.vnn.vn
 
BÁO QUẢNG TRỊ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Trương Đức Minh Tứ Tổng biên tập 0233 3851615 0903583797  
Nguyễn Chí Linh Phó tổng biên tập 0233 3521688 0914008910  
Nguyễn Tý Phó tổng biên tập 0233 3857176 0914001317  

Trường Chính trị Lê Duẩn


  - Địa chỉ: Kiệt 293 Lê Duẩn - TP Đông Hà
- Điện thoại: (0233) 3856088
- Fax: (0233) 3859910
- Email: truongchinhtrileduan@quangtri.gov.vn
 
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG

Ban Giám hiệu
Nguyễn Hữu Thánh Hiệu trưởng 0233 3856366 0903591789 nguyenhuuthanh_ld@quangtri.gov.vn
Ngô Thị Thu Hà Phó Hiệu trưởng 0233 3856367 0905010671  
Dương Hương Sơn Phó Hiệu trưởng 0233 3859910 0964417733  

Phòng Đào tạo
Nguyễn Thị Hồng Sâm Phó Trưởng phòng phụ trách   0905291171  
Phòng Tổ chức- Hành chính- Quản trị
 
Đoàn Văn Hốt Trưởng phòng   0914053492  
Trần Đức Dương Phó trưởng phòng   0905021537  
Lê Thị Thu Hiền Phó trưởng phòng   0948878159  

Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu

Trần Hoàng Trưởng phòng   0979334922  
Trần Hữu Hoà Phó trưởng phòng   0983508055  

Khoa Lý luận Mác - Lênin, TT HCM

Nguyễn Quốc Thanh Trưởng khoa   0905064678  
Trần Thiên Tú Phó Trưởng khoa   0905868955  

Khoa Nhà nước và Pháp luật

Nguyễn Sung Phó Trưởng khoa phụ trách khoa   0905149294  

 

Lê Thu Huyền Trưởng khoa   0915382111  

Khoa Dân vận

Hoàng Tiến Dũng Trưởng khoa   0905102216  

Khoa Lý luận Mác - Lênin, TT HCM

Nguyễn Quốc Thanh Trưởng khoa   0905064678  
Trần Thiên Tú Phó Trưởng khoa   0905868955  
 

Ban Nội chính Tỉnh ủy

 
- Địa chỉ: 30 Hùng Vương - TP Đông Hà
- Điện thoại:
- Fax: 
- Email: 
 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

CQ

DI ĐỘNG

LÃNH ĐẠO BAN

Phan Văn Phụng

Trưởng ban

 

0913485575

Phan Công Bình

Phó trưởng ban

 

0913485406

Nguyễn Đình Cư

Phó trưởngban

 

0913485029

       

VĂN PHÒNG BAN

Cao Xuân Khải

Chánh Văn phòng

   3 555351

0942173688

Hồ Thị Ngọc Hà

Kế toán

   0941717172

Hoàng Thị Thu Hằng

Cán bộ

  0915526634
Trần Thị Thu Ngân    Văn thư- Lưu trữ 3 555351 0945733159

Lê Trung Thông

Lái xe

  0935273373

Nguyễn Đức Hùng

Lái xe

   

PHÒNG THEO DÕI CÔNG TÁC CÁC CƠ QUAN NỘI CHÍNH (PHÒNG I)

Văn Ngọc Phong

Trưởng phòng

 

0914659559

Hoàng Tiến Dũng

Phó trưởng phòng

 

0915470377

Đàm Thị Khánh Vân

Chuyên viên

 

0915242789

Cao Thị Kim Linh           Cán bộ    

PHÒNG THEO DÕI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (PHÒNG II)

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng phòng

 

0916223132

Võ Thị Trang Chuyên viên   0915574345

Lê Thị Nha Trang

Chuyên viên

 

0948281208

Nguyễn Song Thao Chuyên viên   0917918555
 
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI

Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Văn Hùng Bí Thư Tỉnh uỷ 0233 3852526 0913485359  
Phạm Đức Châu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ 0233 3576268 0917988519  
Nguyễn Đức Chính PBT, Chủ tịch UBND tỉnh 0233 3856248 0913485193  
Nguyễn Đức Dũng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 0233 3550990 0913421720  
Nguyễn Văn Hùng Trưởng Ban Tổ chức TU 0233 3850523 0913407360  
Lê Thị Lan Hương Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ   0914 522 459  
Thái Văn Hoạt Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ 0233 3854068 0913421874  
Nguyễn Hoài Phương Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh 3581.524  0982.575.777   
Phan Văn Phụng Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ   0913485575  

Hồ Thị Thu Hằng
Bí thư Thành uỷ Đông Hà  
0914042018
 
Hoàng Đức Thắng Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh   0913485759  
Mai Thức Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh 0233 3856246 0913485180  
Trần Đức Việt Giám đốc công an tỉnh 0233 3890886 0913485583  
Nguyễn Đăng Quang Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh   0983285595  
Hồ Đại Nam Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy    0903502336