07:31 Thứ ba, 21/11/2017

Trang nhất » Tin Tức » Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh » Chi nhánh Viettel Quảng Trị

Chi nhánh Viettel Quảng Trị

 

  - Địa chỉ: 66 Nguyễn Trãi - TP Đông Hà Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 6250002
- Fax: 053 6252114
 
CHI NHÁNH VIETTEL QUẢNG TRỊ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Ngô Thanh Vũ Giám đốc 053 6251111 01682531111  
Lê Việt Hà Phó Giám đốc 053 6250001 01626308888  
Hồ Văn Anh Tuấn Phó Giám đốc 053 6250111 01626567777  
Võ Văn Phúc TP Tổng hợp 053 6252135 0976557566  
Văn phòng   0536250002