19:03 Chủ nhật, 22/10/2017

Trang nhất » Tin Tức » Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh

Công an tỉnh

 

  - Địa chỉ: 55 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3890246
- Fax: 053 3890313
 
CÔNG AN TỈNH
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Trần Đức Việt Giám đốc 053 3890886 0913485583  
Nguyễn Văn Kỷ Phó Giám đốc 053 3890489 0903504850  
Nguyễn Đức Cảm Phó Giám đốc   0913485333  
Nguyễn Văn Lợi Trưởng phòng Tham mưu 053 3890263 0905148709  
 

BCH Bộ đội Biên phòng

 

  - Địa chỉ: 110 Lý Thường Kiệt - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 069784521
 
BCH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Hoàng Hữu Chiến Chỉ huy trưởng 3561567 0964192888  
Nguyễn Đức Khánh Chính uỷ 3562474 0914073339
01684542777
 
Nguyễn Đình Hà Phó CHT 3569577 0982228887  
Nguyễn Hồng Phong Phó CHT 3563557 0983959555  
Nguyễn Xuân Sơn Phó CHT 3561203 0946708222
01664283666
 
Hồ Ngọc Hoàng Phó Chính ủy 3581468 0913457888  
Nguyễn Văn Tha Chánh Văn phòng 3564889 0979517145  
Trịnh Xuân Trung Phó Chánh Văn phòng   0968185626  
Hoàng Thị Hải Yến Nhân viên Văn thư   0914472917  
 

BCH Quân sự tỉnh

 

  - Địa chỉ: KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 069784129
- Fax: 053 3580034
 
BCH QUÂN SỰ TỈNH
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Hoài Phương Chỉ huy trưởng 3581.524  0982.575.777   
Nguyễn Hoài Phương Chính ủy 3784.102  0982.009.531   
Nguyễn Văn Đông Phó Chỉ huy trưởng 3583.681  0948.034.567   
Thái Văn Thành Phó Chỉ huy trưởng 3784.104  0982.162.357   
Hoàng Hữu Hồng Phó Chính ủy 3784.106  0982.259.919   
Trần Đình Hải Chánh Văn phòng 3784.126  0974.025.777   
Nguyễn Ngọc Sứ Phó Chánh Văn phòng 3784.126 0974.238.777   
Trần Xuân Hùng Văn thư 3580.034  0977.312.117   
                                                  FAX: 3580.034 
 

Tòa án nhân dân

 

  - Địa chỉ: 45 Lê Lợi - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3852490
- Fax: 053 3858505
 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Lê Hồng Quang Chánh án 053 3855023 0914132669  
Lê Anh Dũng Phó Chánh án 053 3600500 0913410621  
Nguyễn Thị Hà Phó Chánh án 053 3853372 0987024339  
TÒA PHÒNG
Nguyễn Quốc Anh Chánh Văn phòng 053 3858505  0914457969  
Lê Thị Thu Hoài Phó Chánh VP 053 3853668 0919503559  
Trần Quang Sơn Trưởng phòng TCCB 053 3536668 0913129246  
 Lê Thị Phúc Phó TP TCCB   0944842256  
Nguyễn Công Nhân Phó TP Kiểm tra nghiệp vụ 053 3520079 0931973252  
TÒA CHUYÊN TRÁCH
Võ Ngọc Mậu Chánh tòa Tòa Hình sự 053 3851965 0967343777  
Nguyễn Cường Chánh tòa Tòa Hành chính 053 3580813 0914178057  
Nguyễn Đức Tân Chánh tòa Tòa Lao động 053 3850814 0914127135  
Nguyễn Thị Oanh Chánh tòa Tòa Dân sự 053 3851968 0914432235  
Nguyễn Thị Thu Hà Phó Chánh tòa Tòa Dân sự   0914038613  
Đinh Viết Nam Chánh Tòa Tòa Kinh tế 053 3851917 0916252377