10:57 Thứ sáu, 16/11/2018

Trang nhất » Tin Tức » Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh » CN NH CSXH

CN Ngân hàng Chính sách Xã hội

Thứ năm - 08/12/2011 09:31
 
  - Địa chỉ: 183 Hùng Vương - TP Đông Hà Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3550816
- Fax: 053 3535757
 
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CSXH 


HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Nguyễn Đức Đồng Giám đốc 0533.575.111 0914.444.111 dongnd.vbsp@gmail.com
Phan Văn Pháp P. Giám đốc 0533.666.559 0944.166.559 phappv.vbsp@gmail.com
Ngô Anh Hùng P. Giám đốc 0533.671.456 0914.141.376 hungna.vbsp@gmail.com
Đoàn Thị Bích Hà P. Giám đốc 0533.558.885 0935.368.885 hadtb.vbsp@gmail.com
PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC
Nguyễn Tuấn Tài Trưởng phòng 0533.550.816 0905.330.199 taint.vbsp@gmail.com
Hồ Thị Thu P. Trưởng phòng 0533.550.816 0948.505.369 thuht32.vbsp@gmail.com
PHÒNG KẾ HOẠCH – NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG
Phan Chí Tâm Trưởng phòng 0533.550.815 0913.485.856 tampc.vbsp@gmail.com
Hồ Tiến Linh P. Trưởng phòng 0533.559.369 0914.444.997 linhht.vbsp@gmail.com
PHÒNG KẾ TOÁN – NGÂN QUỸ
Hồ Thị Thủy Tiên Trưởng phòng 0533.852.085 0914.322.305 tienhtt.vbsp@gmail.com
Lê Trường Sơn P. Trưởng phòng     0533.852.085 0916.853.559 sonlt.vbsp@gmail.com
PHÒNG KIỂM TRA – KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Lê Thành Ái Trưởng phòng 0533.550.817 0965.199.995 ailt.vbsp@gmail.com
Lê Quang Thành P. Trưởng phòng 0533.550.817 0905.282.656 thanhlq.vbsp@gmail.com
PHÒNG TIN HỌC
Nguyễn Thanh Quang Trưởng phòng 0533.557.369 0905.144.154 quangnt.vbsp@gmail.com
Nguyễn Trực P. Trưởng phòng 0533.557.369 0979.334.292 trucn.vbsp@gmail.com
PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN VĨNH LINH
Thiều Quang An Giám đốc 0533.621.133 0914.195.313 antq.vbsp@gmail.com
Lê Vĩnh Trường P. Giám đốc   0945.976.111 truonglv.vbsp@gmail.com
PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN GIO LINH
Hàng Đình Mẫn Phó GĐ phụ trách 0533.825.874 0915.092.777 sonhl.vbsp@gmail.com
Hoàng Thị Thúy Hằng P. Giám đốc 0533.630.456 0905.567.991 hanghtt.vbsp@gmail.com
PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN CAM LỘ
Trần Đức Xuân Hương Giám đốc 0533.731.960 0913.485.149 huongtdx.vbsp@gmail.com
Nguyễn Xuân Ánh P. Giám đốc 0533.730.661 0914.559.575 anhnx.vbsp@gmail.com
PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN ĐAKRÔNG
Nguyễn Văn Linh Giám đốc 0533.606.678 0946.498.777 linhnv.vbsp@gmail.com
Lê Hải Hà P. Giám đốc 0533.886.560 0914.468.959 halh.vbsp@gmail.com
PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN HƯỚNG HÓA
Nguyễn Phú Giám đốc 0533.780.267 0914.141.445 phun.vbsp@gmail.com
Ngô Văn Bảo P. Giám đốc 0533.780.929 0914.184.717 baonv.vbsp@gmail.com
PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN TRIỆU PHONG
Lê Ngọc Hải Giám đốc 0533.828.789 0914.001.469 hailn.vbsp@gmail.com
Hoàng Thị Hoài Phương P. Giám đốc 0533.828.177 0914.222.459 phuonghth.vbsp@gmail.com
PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Lê Quang Lực P. Giám đốc 0533.663.079 0942.181.909 luclq.vbsp@gmail.com
         
PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN HẢI LĂNG
Ngô Thanh Hải P. Giám đốc phục trách 0533.671.555 0949.086.777 haint.vbsp@gmail.com

  
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: giám đốc, nbsp