03:53 Thứ tư, 26/09/2018

Trang nhất » Tin Tức » Cơ quan thuộc UBND tỉnh » BQL khu Kinh tế

BQL Khu kinh tế

 

  - Địa chỉ: 91 Lê Duẩn - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3580793
- Fax: 0233 3582210
- Email: bqlkkt@quangtri.gov.vn
 
BQL KHU KINH TẾ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ   SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Trần Văn Đoàn Trưởng ban    0233 3.888.898 0905.227.388 tranvandoan@gmail.com
Trần Văn Hóa Phó T.Ban   0233 6550212 0913449676 tranvanhoa@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Bình Phó T.Ban   0233 3551759 0913408515 nguyenvanbinh@quangtri.gov.vn
Trần Quang Trung Phó T.Ban   02336550216 0903591456 tranquangtrung@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG BAN
Trần Minh Phú Chánh VP   0233 3859713 0905511575 tranminhphu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Phước Đại Phó VP   0233 6.550.211 0903.535.945 nguyenphuocdai@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Anh Thư Kế toán trưởng     0935099168  
Trần Thái Bảo Chuyên viên     0983431995  
Nguyễn Thị Mỹ Lệ Văn thư lưu trữ     0905993459  
Trần Thị Sen Thủ quỹ - Lễ tân     0905427567  
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
Lê Thanh Cảnh Trưởng phòng   02336550886 0913646368 lethanhcanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Huyền Phó Trưởng phòng     0917680345 nguyenthihuyen@quangtri.gov.vn
Hoàng Thảo Nhi Chuyên viên     0911028555 hoangthaonhi@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ
Nguyễn Văn Tuấn Trưởng phòng   02336550217 0914064845 nguyenvantuan@quangtri.gov.vn
Lê Bá Trung Phó Trưởng phòng     0914050835 lebatrung@quangtri.gov.vn
Bùi Thị Kiều Phương Chuyên viên     0905271171 buithikieuphuong@quangtri.gov.vn
Lê Thị Lê Na Chuyên viên     0987108777 lethilena@gmail.com
PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG
Dương Hùng Trưởng phòng   02336550213 0914053436 duonghung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hoàng Kỳ Chuyên viên     0905090459 nguyenhoangky@quangtri.gov.vn
Trần Mạnh Linh Chuyên viên     0914174686 tranmanhlinh@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Hoàng Ngọc Hùng Trưởng phòng   02336550214 0914053436 hoangngochung@quangtri.gov.vn
Trương Việt Dũng Phó Trưởng phòng     0903523568 truongvietdung@quangtri.gov.vn
Lê Nam Phong Chuyên viên     0916068159 lenamphong@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Trương Văn Bình Trưởng phòng   02336550215 0913485595 truongvanbinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đăng Dự Phó Trưởng phòng     0919575668 nguyendangdu@quangtri.gov.vn
Phan Anh Linh Chuyên viên     0986805086 phananhlinh@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI LAO BẢO
Nguyễn Văn Giang Trưởng đại diện   02333877872 0914080418 nguyenvangiang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Xuân Huê Nhân viên     0914092707 nguyenxuanhue@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM QUẢN LÝ CỬA KHẨU
Nguyễn Văn Công Phó Giám đốc   02333778911 0977551099 nguyenvancong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Ngọc Thắng Trưởng phòng TC- HC-VP     0949550949 nguyenngocthang@quangtri.gov.vn
Phạm Thùy Linh Kế toán trưởng     0917450234 phamthuylinh@quangtri.gov.vn
Phạm Đình Hưng Trưởng phòng  Thu phí hạ tầng     0989012927 phamdinhhung@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM QUẢN LÝ HẠ TẦNG
Trần Đình Lữ Giám đốc   0233 224429 0914552722 trandinhlu@quangtri.gov.vn
Lê Thanh Tuấn Phó Giám đốc   0233 224429 0913400424 lethanhtuan@quangtri.gov.vn
Phạm Thanh Bình Trưởng phòng kỹ thuật     0917988748 phamthanhbinh@quangtri.gov.vn
Trần Nữ Kiều Giang Hành chính VP     0935345354 trannukieugiang@quangtri.gov.vn
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐÀU TƯ XÂY DỰNG KHU KINH TẾ
Trương Khắc Nghi Giám đốc   02332240429 0914061741 truongkhacnghi@quangtri.gov.vn
Võ Thành Trung Phó Giám đốc   02336552567 0978053555 vothanhtrung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đình Thuyết Phó Giám đốc     0915325479 nguyendinhthuyet@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Bình Kế toán trưởng   02332240529 0982510599 nguyenthithanhbinh@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Hương Văn thư   02333556456 0905632865 hothihuong@quangtri.gov.vn