08:21 Thứ tư, 29/03/2017

VP Đoàn ĐBQH

 

  - Địa chỉ: 256 Hùng Vương - TP Đông Hà
- Điện thoại: (053) 2210565
- Fax: (053) 3855390
- Email: vphdndt@quangtri.gov.vn
 
VP ĐOÀN ĐB
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Hoàng Đức Cường Chánh VP 053 3563818 0914022627 hoangduccuong@quangtri.gov.vn
 

Văn phòng UBND tỉnh

  - Địa chỉ: 45 Hùng Vương - TP Đông Hà
- Điện thoại: (053) 3852501
- Fax: (053) 3852827
- Email: vpubndt@quangtri.gov.vn
 
VĂN PHÒNG UBND TỈNH

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Bốn Chánh Văn phòng 053 3553359 0979875979 nguyenvanbon@quangtri.gov.vn
Trần Anh Tuấn Phó CVP 053 3851469 0903521819 trananhtuan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Cửu Phó CVP 053 3577399 0914178167 nguyencuu@quangtri.gov.vn
Lê Nguyên Hồng Phó CVP 053 3550892 0913.421.719 lenguyenhong@quangtri.gov.vn
PHÒNG TỔNG HỢP
Hoàng Tiến Dũng Trưởng phòng 053 3859653 0914050822 hoangtiendung@quangtri.gov.vn
Trần Hồng Hạnh Trưởng phòng 053 3554631 0905144182 tranhonghanh@quangtri.gov.vn
PHÒNG NÔNG NGHIỆP
Đặng Quang Linh Trưởng phòng 053 3852839 0914.127.000 dangquanglinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Anh Khoa Phó phòng 053 3585599 0906466669 nguyenanhkhoa@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Phó phòng 053 3554630 0962212612 nguyenthithu_vpub@quangtri.gov.vn
Phan Văn Phước Chuyên viên   0913349389 phanvanphuoc@quangtri.gov.vn
PHÒNG NỘI CHÍNH
Nguyễn Đăng Mừng Trưởng phòng 053 3554632 0942.379.199 nguyendangmung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hoài Nam Trưởng phòng 053 3853103 0983575145 nguyenhoainam@quangtri.gov.vn
PHÒNG CÔNG NGHIỆP
Trần Duy Phương Trưởng phòng 053 3536677 0906.560.777 tranduyphuong@quangtri.gov.vn
Trần Minh Tài Phó phòng 053 3558399 0944203555 tranminhtai@quangtri.gov.vn
PHÒNG TÀI MẬU
Trần Văn Thạnh Trưởng phòng 053 38523102 0905.070.576 tranvanthanh@quangtri.gov.vn
Lê Nguyễn Hải Dương Phó phòng 053 3577377 0965.046.688 lenguyenhaiduong@quangtri.gov.vn
PHÒNG VĂN XÃ
Đoàn Minh Phong Trưởng phòng 053 3555621 0913.485.719 doanminhphong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đình Thi Trưởng phòng 053 3595599 0914.042.039 nguyendinhthi@quangtri.gov.vn
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
Nguyễn Đức Tân Trưởng phòng 053 3520889 0913.474.868 nguyenductan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Thảo Chuyên viên   0917000159 nguyenthithanhthao@quangtri.gov.vn
PHÒNG HC-TC
Nguyễn Anh Thu Trưởng phòng 053 3853264 0948.825.916 nguyenanhthu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Trương Phong Chuyên viên   0989.442.175 nguyentruongphong@quangtri.gov.vn
VĂN THƯ
Nguyễn Thị Vân Phó phòng 053 3852501 0989.072.189 nguyenthivan@quangtri.gov.vn
Lê Thị Hồng Thuý KT viên 053 3852501 0986.175.700 lethihongthuy@quangtri.gov.vn
Trần Thị Hiền Văn thư 053 3852501 0984.774.770 tranthihienqt@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thuỳ Nhung Lưu trữ VP 053 3852501 0935.985.889 nguyenthuynhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn T.Bích Nguyệt Văn thư 053 3852501 0983159716 nguyenthibichnguyet@quangtri.gov.vn
Lâm Thị Mơ Lưu trữ VP 053 3856415 0903.545.159 lamthimo@quangtri.gov.vn
Nguyễn Tri Phương NV Bảo vệ 053 3550400 0917.965.967  
BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH
Hoàng Trọng Nhân PP Tiếp dân 053 3575377 0942090345 hoangtrongnhan@quangtri.gov.vn
Lê Minh Dũng Thanh tra viên 053 3575177 0978250555 leminhdung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Phương Thanh tra viên 053 3575177    
PHÒNG QT-TV
Đoàn Xuân Bình Phụ trách phòng 053 3857605 0905064979  
Võ Thị Uyên Phó phòng 053 3851455 0914277626 vothitouyen@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Nam Phó phòng - Kế toán trưởng 053 3555222 0914.242.263 nguyenvannam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hồng Lê KT viên 053 3555222 0905.651.119 nguyenhongle@quangtri.gov.vn
Phạm Thị Xuân Lan Thủ quỹ 053 3553210 0979.808.559 phamthixuanlan@quangtri.gov.vn
Đỗ Tiến Trình Điện nước 053 3857605 0978.553.555  
ĐỘI XE
Nguyễn Văn Toàn Đội trưởng   0905.078.199  
Nguyễn Đức Long Lái xe   0905012159  
Trịnh Bá Mạnh Lái xe   0914.008.807  
Trịnh Minh Quý Lái xe   0983.295.551  
Đào Hoàng Hà Lái xe   0915.356.313  
Nguyễn Hồng Quang Lái xe   0947.606264  
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
Lê Châu Long Giám đốc 053 3854486 0905.140.606 lechaulong@quangtri.gov.vn
Lâm Công Tuấn Phó GĐ 053 3554273 0914.312.112 lamcongtuan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Hiền Phó GĐ 053 2210992 0914.626.286 nguyenvanhienqt@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Bình T. Phòng 053 3554273 0914.353.252 nguyenthanhbinh@quangtri.gov.vn
Lê Hữu Nam Hoạ sĩ 053 3554273 0906.404.043 lehuunam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thái Dũng Kế toán trưởng 053 3554273 0944.555.282 nguyenthaidung@quangtri.gov.vn
Dương N.Xuân Hiếu Kỹ sư 053 3554273 0949.550.378 duongnguyenxuanhieu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Nhàn Phó phòng 053 3553350 0905.875.179 nguyenthithanhnhan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Tuyết Hạnh Phó phòng 053 3553350 01216.762.662 nguyentuyethanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Vân Phó phòng 053 3666112 0982.942.757 nguyenthivanqt@quangtri.gov.vn
Phạm Thị Mỹ Hạnh Phó phòng 053 3553350 0985.973.088 phammyhanh@quangtri.gov.vn
Trần Hồng Hà Biên tập 053 3553350 0905.952.828 tranhongha@quangtri.gov.vn
Nguyễn Tiến Nhất Biên tập 053 3553350 0979.645.435 nguyentiennhat@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thùy Dương Phó phòng 053 2210992 0974.974.656 nguyenthithuyduong@quangtri.gov.vn
Trần Vân Anh Biên tập 053 3553350 0913.485.573 tranvananh@quangtri.gov.vn
Trịnh Minh Quyết Nhân viên 053 3553350 0915060234 trinhminhquyet@quangtri.gov.vn
Trương Công Minh Lái xe 053 3554273 0984114142 truongcongminh@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM DỊCH VỤ - HỘI NGHỊ TỈNH
Nguyễn Thị Thuý Giám đốc 053 3565555 0905.515.559 nguyenthuy@quangtri.gov.vn
Lê Anh Phúc Phó Giám đốc   0905.192.666 leanhphuc@quangtri.gov.vn
Lê Thị Phương Thảo Kế toán 053 3564223 0914.226.199 lethiphuongthao@quangtri.gov.vn
Nguyễn Ngọc Đông Trưởng Bộ phận Lưu Trú 053.3565999 0917.719.983 nguyenngocdong@quangtri.gov.vn
Trần Thị Thảo NV.Bàn 053 3567116 0905.453.678  
Trương Thị Cúc TT.Bếp 053 3564123 0915.351.367  

UBND huyện Đảo Cồn Cỏ

 

  - Địa chỉ: KP7- Phường 3 - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3689225
- Fax: 053 3689225
- Email: conco@quangtri.gov.vn
 
UBND HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Lê Minh Tuấn Chủ tịch 053 3689211
053 3552539
0914138385 leminhtuan@quangtri.gov.vn
Trương Khắc Trưởng Phó Chủ tịch     truongkhactruong@quangtri.gov.vn
PHÒNG BAN
Phạm Thanh Tuấn Chánh VP 053 2211945 0915058171 phamthanhtuan@quangtri.gov.vn
Trịnh Việt Cường Phó Văn phòng  053 2211945 0982550525 trinhvietcuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Xuân Cảm Phó Văn phòng 053 2211945 0982550525 nguyenxuancam@quangtri.gov.vn
Võ Văn Đống Q.TP Kinh tế - Xã hội 053 2211949 0982313159 vovandong@quangtri.gov.vn
Cao Hồng Hải Trưởng Ban XD Đảng 053 2211945 0944201141 caohonghai@quangtri.gov.vn
Nguyễn Lê Tài Phó Ban XD Đảng 053 2211944 0983001209 nguyenletai@quangtri.gov.vn
Nguyễn Bá Hải Phó Ban XD Đảng 053 2211944 0986879153 nguyenbahai@quangtri.gov.vn
Đặng Xuân Thành Trường BQL Cảng cá 053 3689216 0944237333 dangxuanthanh@quangtri.gov.vn
 

Sở Thông tin & Truyền thông

 

  - Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3554715
- Fax: 0233 3554711
- Email: sotttt@quangtri.gov.vn
 
SỞ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Văn Tường Giám đốc  0233 3554717 0913485128 nguyenvantuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hoàn Phó Giám đốc 0233 2210532 0982107959 nguyenhoan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Huyền Phó Giám đốc 0233 3577126 0982857014 nguyenthihuyenqt@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG SỞ
Phạm Thị Thái Linh Chánh Văn phòng 0233 3554715 0914222551 phamthithailinh@quangtri.gov.vn
THANH TRA SỞ
Trần Quang Chánh Thanh tra 0233 3554580 0934891666 tranquang@quangtri.gov.vn
Lê Hữu Dũng Phó Thanh tra 0233 3554580 0914178179 lehuudung@quangtri.gov.vn
Lê Quang Trung Thanh Tra viên 0233 3554580 0934807888 lequangtrung@quangtri.gov.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Hoàng Thị Hải Châu Trưởng phòng phòng 0233.3504889 0905055123 hoanghaichau@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quang Vượng Phó Trưởng phòng 0233.3504889 0905012888 nguyenquangvuong@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Phạm Thiện Đạt Trưởng phòng 0233.6250007 0913485000 phamthiendat@quangtri.gov.vn
Trần Thị Thùy Loan Chuyên viên   0916964222 tranthithuyloan@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Nguyễn Thị Lệ Hằng Trưởng phòng 0233.2210635 0913485202 nguyenthilehang@quangtri.gov.vn
Lê Văn Minh Chuyên viên 0233.2210635 0913485255 levanminhqt@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ BÁO CHÍ - XUẤT BẢN
Đoàn Phương Nam Trưởng phòng 0233 2210631 0983692008 doanphuongnam@quangtri.gov.vn
Nguyễn T.Quỳnh Như Phó phòng 0233 2210631 0914561952 nguyenthiquynhnhu@quangtri.gov.vn
Giang T.Lệ Thủy Chuyên viên 0233 2210631 0943747207 giangthilethuy@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Trần Thanh Hà Giám đốc 0233 6250008 0944431357 tranthanhha@quangtri.gov.vn

Liên minh HTX và DNNQD

 

  - Địa chỉ: 68 Lý Thường Kiệt - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3561460
 
LIÊN MINH HTX VÀ DNNQD
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Cáp Kim Thánh Chủ tịch   0914220550  
Lê Như Củng Phó chủ tịch   0914079503  
Lê Quốc Khánh Phó chủ tịch      
Vũ Thị Thu Hồng Chánh văn phòng   0944959005  
ĐàmThị Khánh Vân Phó Chánh Văn phòng   0915242789  
 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

  - Địa chỉ: 17 Hai Bà Trưng- TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3856348
- Fax: 053 3850101
 
ĐOÀN THANH NIÊN CS HỒ CHÍ MINH

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
THƯỜNG TRỰC BTV TỈNH ĐOÀN
Đỗ Văn Bình  Bí thư Tỉnh đoàn 053 3850524   dovanbinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Hà Phó Bí thư Thườngtrực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh   0914149235 nguyenthithuha.dtn@quangtri.gov.vn
Nguyễn Khánh Vũ Phó Bí thư   0914178388 Baochitinhdoan@gmail.com
Trân Xuân Anh Phó Bí thư 053 3858681 0913199196 tranxuananh@quangtri.gov.vn
BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA
Dương Tân Long Ủy viên BTV Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh đoàn   0914.354.359 Tanlongtdqt@yahoo.com.vn
Phan Thị Lệ Ngân Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, Phó Ban TCKT Tỉnh đoàn   0915.209.235 Lengan157@gmail.com
Phạm Xuân Khánh Phó  Ban TCKT   01224.525.081 Xuankhanh.pham585@gmail.com
Hoàng Thị Thúy Nhung Chuyên viên      
VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN
Nguyễn Thị Luận Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn   0946.028.555  
Nguyễn Thị Vĩnh An Phó CVP      
Nguyễn Đăng Chuyền Phó CVP      
Lê Thị Đoài Cán bộ Văn phòng Tỉnh đoàn 0533 856348 0914.137.257 Doaitdqt@yahoo.com.vn
Nguyễn Thị Luyến Chuyên viên      
Võ Khánh Ly Lái xe      
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN
Trần Thị Thu UVTV, Trưởng ban   01293915558 Baochitinhdoan@gmail.com
Nguyễn Thị Ngọc Lan Phó ban      
Nguyễn Thị Thanh Hiền Phó ban      
BAN THANH THIẾU NHI TRƯỜNG HỌC
Mai Văn Nam Ủy viên BTV Tỉnh đoàn, Trưởng Ban   0935759555 Baolantdqt@gmail.com
Nguyễn Thái Vân Phó Ban      
BAN PHONG TRÀO THANH NIÊN
Nguyễn Trường An Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, Trưởng ban 0533 851149 0946911009 An83hd@yahoo.com.vn
Trần Thị Như Quỳnh Phó ban      
BAN ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN
Cao Thị Kim Linh Q. Trưởng Ban 0533 858 686    
Nguyễn Thị Lệ Phó Ban      
Trần Văn Đức Phó Ban      
NHÀ THIẾU NHI TỈNH
Nguyễn Thế Hùng Giám đốc   0948 341 369  
Trần Thị Huệ Phó phòng HC- TV-QT   0905015855  
Nguyễn Thanh Bình Kế toán   0982555874  
TRUNG TÂM HOẠT ĐÔNG TTN QUẢNG TRỊ
Nguyễn Văn Trường Giám đốc   0982092500  
Lê Thế Hải Phó Giám đốc   0914 149055  
TỔNG ĐỘI THANH NIÊN XUNG PHONG
Trương Quốc Thắng Tổng đội trưởng   0905075679  

Tòa án nhân dân

 

  - Địa chỉ: 45 Lê Lợi - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3852490
- Fax: 053 3858505
 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Lê Hồng Quang Chánh án 053 3855023 0914132669  
Lê Anh Dũng Phó Chánh án 053 3600500 0913410621  
Nguyễn Thị Hà Phó Chánh án 053 3853372 0987024339  
TÒA PHÒNG
Nguyễn Quốc Anh Chánh Văn phòng 053 3858505  0914457969  
Lê Thị Thu Hoài Phó Chánh VP 053 3853668 0919503559  
Trần Quang Sơn Trưởng phòng TCCB 053 3536668 0913129246  
 Lê Thị Phúc Phó TP TCCB   0944842256  
Nguyễn Công Nhân Phó TP Kiểm tra nghiệp vụ 053 3520079 0931973252  
TÒA CHUYÊN TRÁCH
Võ Ngọc Mậu Chánh tòa Tòa Hình sự 053 3851965 0967343777  
Nguyễn Cường Chánh tòa Tòa Hành chính 053 3580813 0914178057  
Nguyễn Đức Tân Chánh tòa Tòa Lao động 053 3850814 0914127135  
Nguyễn Thị Oanh Chánh tòa Tòa Dân sự 053 3851968 0914432235  
Nguyễn Thị Thu Hà Phó Chánh tòa Tòa Dân sự   0914038613  
Đinh Viết Nam Chánh Tòa Tòa Kinh tế 053 3851917 0916252377