13:56 Chủ nhật, 18/02/2018

Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI

Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Văn Hùng Bí Thư Tỉnh uỷ 0233 3852526 0913485359  
Phạm Đức Châu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ 0233 3576268 0917988519  
Nguyễn Đức Chính PBT, Chủ tịch UBND tỉnh 0233 3856248 0913485193  
Nguyễn Đức Dũng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 0233 3550990 0913421720  
Nguyễn Văn Hùng Trưởng Ban Tổ chức TU 0233 3850523 0913407360  
Lê Thị Lan Hương Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ   0914 522 459  
Thái Văn Hoạt Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ 0233 3854068 0913421874  
Nguyễn Hoài Phương Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh 3581.524  0982.575.777   
Phan Văn Phụng Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ   0913485575  

Hồ Thị Thu Hằng
Bí thư Thành uỷ Đông Hà  
0914042018
 
Hoàng Đức Thắng Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh   0913485759  
Mai Thức Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh 0233 3856246 0913485180  
Trần Đức Việt Giám đốc công an tỉnh 0233 3890886 0913485583  
Nguyễn Đăng Quang Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh   0983285595  
Hồ Đại Nam Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy    0903502336  

VP Đoàn ĐBQH

 

  - Địa chỉ: 256 Hùng Vương - TP Đông Hà
- Điện thoại: (053) 2210565
- Fax: (053) 3855390
- Email: vphdndt@quangtri.gov.vn
 
VP ĐOÀN ĐB
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Hoàng Đức Cường Chánh VP 053 3563818 0914022627 hoangduccuong@quangtri.gov.vn
 

Văn phòng UBND tỉnh

  - Địa chỉ: 45 Hùng Vương - TP Đông Hà
- Điện thoại: (0233) 3852501
- Fax: (0233) 3852827
- Email: vpubndt@quangtri.gov.vn
 
VĂN PHÒNG UBND TỈNH

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Bốn Chánh Văn phòng 0233 3553359 0979875979 nguyenvanbon@quangtri.gov.vn
Nguyễn Cửu Phó CVP 0233 3577399 0914178167 nguyencuu@quangtri.gov.vn
Lê Nguyên Hồng Phó CVP 0233 3550892 0913.421.719 lenguyenhong@quangtri.gov.vn
PHÒNG TỔNG HỢP
Hoàng Tiến Dũng Trưởng phòng 0233 3859653 0914050822 hoangtiendung@quangtri.gov.vn
Trần Hồng Hạnh Trưởng phòng 0233 3554631 0905144182 tranhonghanh@quangtri.gov.vn
PHÒNG NÔNG NGHIỆP
Đặng Quang Linh Trưởng phòng 0233 3852839 0914.127.000 dangquanglinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Anh Khoa Phó phòng 0233 3585599 0906466669 nguyenanhkhoa@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Phó phòng 0233 3554630 0962212612 nguyenthithu_vpub@quangtri.gov.vn
Phan Văn Phước Chuyên viên   0913349389 phanvanphuoc@quangtri.gov.vn
Hoàng Công Tuấn Chuyên viên   0905085095 hoangcongtuan@quangtri.gov.vn
PHÒNG NỘI CHÍNH
Nguyễn Đăng Mừng Trưởng phòng 0233 3554632 0942.379.199 nguyendangmung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hoài Nam Trưởng phòng 0233 3853103 0983575145 nguyenhoainam@quangtri.gov.vn
PHÒNG CÔNG NGHIỆP
Trần Duy Phương Phó phòng 0233 3536677 0906.560.777 tranduyphuong@quangtri.gov.vn
Trần Minh Tài Phó phòng 0233 3558399 0944203555 tranminhtai@quangtri.gov.vn
PHÒNG TÀI MẬU
Trần Văn Thạnh Trưởng phòng 0233 38523102 0905.070.576 tranvanthanh@quangtri.gov.vn
Lê Nguyễn Hải Dương Phó phòng 0233 3577377 0965.046.688 lenguyenhaiduong@quangtri.gov.vn
PHÒNG VĂN XÃ
Đoàn Minh Phong Trưởng phòng 0233 3555621 0913.485.719 doanminhphong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đình Thi Trưởng phòng 0233 3595599 0914.042.039 nguyendinhthi@quangtri.gov.vn
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
Nguyễn Đức Tân Trưởng phòng 0233 3520889 0913.474.868 nguyenductan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Thảo Chuyên viên   0917000159 nguyenthithanhthao@quangtri.gov.vn
PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tô Thị Hải Yến Trưởng phòng   0905605579 tothihaiyen@quangtri.gov.vn
Võ Thị Thúy Hằng Phó phòng   0914665333 vothithuyhang@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Hồng Trinh Chuyên viên   0919634289 hoangthihongtrinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Minh Truyền Chuyên viên   0977705123 nguyenminhtruyen@quangtri.gov.vn
PHÒNG HC-TC
Nguyễn Trương Phong Phó phòng   0989.442.175 nguyentruongphong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Hải Chuyên viên 0233 3853264 0984567589 nguyenthanhhai.vpub@quangtri.gov.vn
VĂN THƯ
Nguyễn Thị Vân Phó phòng 0233 3852501 0989.072.189 nguyenthivan@quangtri.gov.vn
Lê Thị Hồng Thuý KT viên 0233 3852501 0986.175.700 lethihongthuy@quangtri.gov.vn
Trần Thị Hiền Văn thư 0233 3852501 0984.774.770 tranthihienqt@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thuỳ Nhung Lưu trữ VP 0233 3852501 0935.985.889 nguyenthuynhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn T.Bích Nguyệt Văn thư 0233 3852501 0983159716 nguyenthibichnguyet@quangtri.gov.vn
Lâm Thị Mơ Lưu trữ VP 0233 3856415 0903.545.159 lamthimo@quangtri.gov.vn
Nguyễn Tri Phương NV Bảo vệ 0233 3550400 0917.965.967  
BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH
Nguyễn Thanh Quang Phó phòng Tiếp công dân và xử lý đơn thư 0233 3575177 0912189357 nguyenthanhquang@quangtri.gov.vn
Lê Minh Dũng Phó phòng Tiếp công dân và xử lý đơn thư 0233 3575177 0916030119 leminhdung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Phương Phó phòng HCTH 0233 3575177 0935220234 nguyenthiphuong@quangtri.gov.vn
Lê Vân Văn thư 0233 3575179 0945974777 levan@quangtri.gov.vn
PHÒNG QT-TV
Võ Thị Uyên Phó phòng 0233 3851455 0914277626 vothitouyen@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Nam Phó phòng - Kế toán trưởng 0233 3555222 0914.242.263 nguyenvannam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hồng Lê KT viên 0233 3555222 0905.651.119 nguyenhongle@quangtri.gov.vn
Đỗ Tiến Trình Điện nước 0233 3857605 0978.553.555 dotientrinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Nhân viên 0233 3857605 0915.630.135 nguyenthithu3@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thương Lễ tân 0233 3857605 0935708813 nguyenthithuong@quangtri.gov.vn
Trần Thị Như Hoa Lễ tân 0233 3857605 0984459016 tranthinhuhoa@quangtri.gov.vn
Trần Thị Nhung Lễ tân 0233 3857605 0906585119 tranthinhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Nhân viên 0233 3857605 0915630135 nguyenthithu@quangtri.gov.vn
ĐỘI XE
Nguyễn Văn Toàn Đội trưởng   0905.078.199  
Nguyễn Đức Long Lái xe   0905012159  
Trịnh Bá Mạnh Lái xe   0914.008.807  
Trịnh Minh Quý Lái xe   0983.295.551  
Đào Hoàng Hà Lái xe   0915.356.313  
Nguyễn Hồng Quang Lái xe   0947.606264  
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
Lê Châu Long Giám đốc 0233 3854486 0905.140.606 lechaulong@quangtri.gov.vn
Lâm Công Tuấn Phó GĐ 0233 3554273 0914.312.112 lamcongtuan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Hiền Phó GĐ 0233 2210992 0914.626.286 nguyenvanhienqt@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Bình T. Phòng 0233 3554273 0914.353.252 nguyenthanhbinh@quangtri.gov.vn
Lê Hữu Nam Hoạ sĩ 0233 3554273 0906.404.043 lehuunam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thái Dũng Kế toán trưởng 0233 3554273 0944.555.282 nguyenthaidung@quangtri.gov.vn
Dương N.Xuân Hiếu Kỹ sư 0233 3554273 0949.550.378 duongnguyenxuanhieu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Nhàn Phó phòng 0233 3553350 0905.875.179 nguyenthithanhnhan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Tuyết Hạnh Phó phòng 0233666112 0943373222 nguyentuyethanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Vân Phó phòng 0233 3666112 0982.942.757 nguyenthivanqt@quangtri.gov.vn
Phạm Thị Mỹ Hạnh Phó phòng 0233 3553350 0947.002.333 phammyhanh@quangtri.gov.vn
Trần Hồng Hà Biên tập 0233 3553350 0905.952.828 tranhongha@quangtri.gov.vn
Nguyễn Tiến Nhất Biên tập 0233 3553350 0979.645.435 nguyentiennhat@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thùy Dương Phó phòng 0233 2210992 0974.974.656 nguyenthithuyduong@quangtri.gov.vn
Trần Vân Anh Biên tập 0233 3553350 0913.485.573 tranvananh@quangtri.gov.vn
Trịnh Minh Quyết Nhân viên 0233 3553350 0915060234 trinhminhquyet@quangtri.gov.vn
Trương Công Minh Lái xe 0233 3554273 0984114142 truongcongminh@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM DỊCH VỤ - HỘI NGHỊ TỈNH
Nguyễn Thị Thuý Giám đốc 0233 3565555 0905.515.559 nguyenthuy@quangtri.gov.vn
Lê Anh Phúc Phó Giám đốc   0905.192.666 leanhphuc@quangtri.gov.vn
Lê Thị Phương Thảo Kế toán 0233 3564223 0914.226.199 lethiphuongthao@quangtri.gov.vn
Nguyễn Ngọc Đông Trưởng Bộ phận Lưu Trú 0233.3565999 0917.719.983 nguyenngocdong@quangtri.gov.vn
Trần Thị Thảo NV.Bàn 0233 3567116 0905.453.678  
Trương Thị Cúc TT.Bếp 0233 3564123 0915.351.367  

UBND huyện Đảo Cồn Cỏ

 

  - Địa chỉ: KP7- Phường 3 - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: ) 3689225
- Fax:  3689225
- Email: conco@quangtri.gov.vn
 
UBND HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Lê Minh Tuấn Chủ tịch  3689211
 3552539
0914138385 leminhtuan@quangtri.gov.vn
Trương Khắc Trưởng Phó Chủ tịch     truongkhactruong@quangtri.gov.vn
PHÒNG BAN
Phạm Thanh Tuấn Chánh VP  2211945 0915058171 phamthanhtuan@quangtri.gov.vn
Trịnh Việt Cường Phó Văn phòng   2211945 0982550525 trinhvietcuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Xuân Cảm Phó Văn phòng  2211945 0982550525 nguyenxuancam@quangtri.gov.vn
Võ Văn Đống Q.TP Kinh tế - Xã hội  2211949 0982313159 vovandong@quangtri.gov.vn
Cao Hồng Hải Trưởng Ban XD Đảng  2211945 0944201141 caohonghai@quangtri.gov.vn
Nguyễn Lê Tài Phó Ban XD Đảng  2211944 0983001209 nguyenletai@quangtri.gov.vn
Nguyễn Bá Hải Phó Ban XD Đảng  2211944 0986879153 nguyenbahai@quangtri.gov.vn
Đặng Xuân Thành Trường BQL Cảng cá  3689216 0944237333 dangxuanthanh@quangtri.gov.vn
 

Sở Thông tin & Truyền thông

 

  - Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3554715
- Fax: 0233.3554711
- Email: sotttt@quangtri.gov.vn
 
SỞ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Văn Tường Giám đốc  0233.3554717 0913485128 nguyenvantuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hoàn Phó Giám đốc 0233.3553888 0982107959 nguyenhoan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Huyền Phó Giám đốc 0233.3577126 0913595014 nguyenthihuyenqt@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG SỞ
Phạm Thị Thái Linh Chánh Văn phòng 0233.3554715 0914222551 phamthithailinh@quangtri.gov.vn
Phan Phương Thảo Phó Chánh Văn Phòng 0233.3554715 0915261456 phanphuongthao@quangtri.gov.vn
Đoàn Thị Khánh Linh Kế Toán 0233.3595155 0914125155 doanthikhanhlinh@quangtri.gov.vn
Võ Thanh Tùng Chuyên viên 0233.3554715 0915630555 vothanhtung@quangtri.gov.vn
Lê Quang Vũ Văn thư 0233.3554715 0916341678 lequangvu@quangtri.gov.vn
THANH TRA SỞ
Trần Quang Chánh Thanh tra 0233.3554580 0934891666 tranquang@quangtri.gov.vn
Lê Hữu Dũng Phó Thanh tra 0233.3511368 0914178179 lehuudung@quangtri.gov.vn
Lê Quang Trung Thanh Tra viên 0233.3511368 0934807888 lequangtrung@quangtri.gov.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Hoàng Thị Hải Châu Trưởng phòng phòng 0233.3856555 0905055123 hoanghaichau@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quang Vượng Phó Trưởng phòng 0233.3856555 0905012888 nguyenquangvuong@quangtri.gov.vn
Lê Khánh Hoàn Chuyên viên 0233.3856555 0943105444 Lekhanhhoan@quangtri.gov.vn
PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Phạm Thiện Đạt Trưởng phòng 0233.3639789 0913485000 phamthiendat@quangtri.gov.vn
Trần Thị Thùy Loan Chuyên viên  0233.3639789 0916964222 tranthithuyloan@quangtri.gov.vn
Trần Thanh Tuấn Chuyên viên 0233.3639789 0935869959 tranthanhtuanqt@quangtri.gov.vn
PHÒNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Nguyễn Thị Lệ Hằng Trưởng phòng 0233.2210635 0913485202 nguyenthilehang@quangtri.gov.vn
Lê Văn Minh Phó Trưởng phòng 0233.2210635 0913485255 levanminhqt@quangtri.gov.vn
Lâm Công Sáng Chuyên viên 0233.2210635 0911391678 lamcongsang@quangtri.gov.vn
PHÒNG THÔNG TIN- BÁO CHÍ - XUẤT BẢN
Đoàn Phương Nam Trưởng phòng 0233.3852888 0983692008 doanphuongnam@quangtri.gov.vn
Nguyễn T.Quỳnh Như Phó phòng 0233.3852888 0914561952 nguyenthiquynhnhu@quangtri.gov.vn
Giang T.Lệ Thủy Chuyên viên 0233.3852888 0943747207 giangthilethuy@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Trần Thanh Hà Giám đốc 0233.6250005 0944431357 tranthanhha@quangtri.gov.vn

Liên minh HTX và DNNQD

 

  - Địa chỉ: 68 Lý Thường Kiệt - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3561460
 
LIÊN MINH HTX VÀ DNNQD
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Cáp Kim Thánh Chủ tịch   0914220550  
Lê Như Củng Phó chủ tịch   0914079503  
Lê Quốc Khánh Phó chủ tịch      
Vũ Thị Thu Hồng Chánh văn phòng   0944959005  
ĐàmThị Khánh Vân Phó Chánh Văn phòng   0915242789  
 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

  - Địa chỉ: 17 Hai Bà Trưng- TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3856348
- Fax: 053 3850101
 
ĐOÀN THANH NIÊN CS HỒ CHÍ MINH

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
THƯỜNG TRỰC BTV TỈNH ĐOÀN
Nguyễn Khánh Vũ  Bí thư Tỉnh đoàn 053 3850524 0914178388  
Trần Thị Thu Phó Bí thư   01293915558 Baochitinhdoan@gmail.com
Trân Xuân Anh Phó Bí thư 053 3858681 0913199196 tranxuananh@quangtri.gov.vn
BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA
Phạm Xuân Khánh Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra,   01224.525.081 Xuankhanh.pham585@gmail.com
Hoàng Thị Thúy Nhung Chuyên viên      
VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN
Nguyễn Thị Thanh Hiền Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn      
Nguyễn Đăng Chuyền Phó CVP      
Lê Thị Đoài Văn thư 0533 856348 0914.137.257 Doaitdqt@yahoo.com.vn
Nguyễn Thị Luyến Chuyên viên      
Võ Khánh Ly Lái xe      
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN
Nguyễn Thị Vĩnh An Trưởng ban     Baochitinhdoan@gmail.com
Nguyễn Thị Thúy An Chuyên viên      
BAN THANH THIẾU NHI TRƯỜNG HỌC
Mai Văn Nam Trưởng Ban   0935759555 Baolantdqt@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Hà Chuyên viên      
         
BAN PHONG TRÀO THANH NIÊN
Trần thị Như Quỳnh  Trưởng ban 0533 851149    
Nguyễn Thị Mỹ Lệ Chuyên viên      
BAN ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN
Nguyễn Trường An Trưởng Ban 0533 858 686    
Nguyễn Thị Lệ Phó Ban      
Trần Văn Đức Phó Ban      
NHÀ THIẾU NHI TỈNH
Nguyễn Thế Hùng Giám đốc      
Hồ Xuân Vũ Phó Giám đốc      
Nguyễn Thị Lương Giang Kế toán      
TRUNG TÂM HOẠT ĐÔNG TTN QUẢNG TRỊ
Nguyễn Văn Trường Giám đốc   0982092500  
Lê Thế Hải Phó Giám đốc   0914 149055  
TỔNG ĐỘI THANH NIÊN XUNG PHONG
Trương Quốc Thắng Tổng đội trưởng   0905075679  
Nguyễn Viết Hùng Phó Tổng đội      

Tòa án nhân dân

 

  - Địa chỉ: 45 Lê Lợi - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3852490
- Fax: 053 3858505
 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Lê Hồng Quang Chánh án 053 3855023 0914132669  
Lê Anh Dũng Phó Chánh án 053 3600500 0913410621  
Nguyễn Thị Hà Phó Chánh án 053 3853372 0987024339  
TÒA PHÒNG
Nguyễn Quốc Anh Chánh Văn phòng 053 3858505  0914457969  
Lê Thị Thu Hoài Phó Chánh VP 053 3853668 0919503559  
Trần Quang Sơn Trưởng phòng TCCB 053 3536668 0913129246  
 Lê Thị Phúc Phó TP TCCB   0944842256  
Nguyễn Công Nhân Phó TP Kiểm tra nghiệp vụ 053 3520079 0931973252  
TÒA CHUYÊN TRÁCH
Võ Ngọc Mậu Chánh tòa Tòa Hình sự 053 3851965 0967343777  
Nguyễn Cường Chánh tòa Tòa Hành chính 053 3580813 0914178057  
Nguyễn Đức Tân Chánh tòa Tòa Lao động 053 3850814 0914127135  
Nguyễn Thị Oanh Chánh tòa Tòa Dân sự 053 3851968 0914432235  
Nguyễn Thị Thu Hà Phó Chánh tòa Tòa Dân sự   0914038613  
Đinh Viết Nam Chánh Tòa Tòa Kinh tế 053 3851917 0916252377