16:34 Chủ nhật, 17/11/2019

Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI

Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Văn Hùng Bí Thư Tỉnh uỷ 0233 3852526 0913485359  
Nguyễn Đức Chính PBT, Chủ tịch UBND tỉnh 0233 3856248 0913485193  
Nguyễn Đăng Quang Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh uỷ   0983285595  
Nguyễn Đức Dũng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 0233 3550990 0913421720  
Lê Thị Lan Hương Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ   0914 522 459  
Hà Sỹ Đồng Phó Chủ tịch UBND tỉnh   0913356459  
Nguyễn Hoài Phương Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh 3581.524  0982.575.777   
Phan Văn Phụng Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ   0913485575  

Hồ Thị Thu Hằng
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy  
0914042018
 
Hoàng Đức Thắng Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh   0913485759  
Trần Đức Việt Giám đốc công an tỉnh 0233 3890886 0913485583  
Hồ Đại Nam Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy    0903502336  

VP Đoàn ĐBQH

 

  - Địa chỉ: 256 Hùng Vương - TP Đông Hà
- Điện thoại: (0233) 2210565
- Fax: (0233) 3855390
- Email: vpddbqh@quangtri.gov.vn
 
VP ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Hoài Nam Phó Chánh Văn phòng   0983575145 nguyenhoainam@quangtri.gov.vn
 

Văn phòng UBND tỉnh

  - Địa chỉ: 45 Hùng Vương - TP Đông Hà
- Điện thoại: (0233) 3852501
- Fax: (0233) 3852827
- Email: vpubndt@quangtri.gov.vn
 
VĂN PHÒNG UBND TỈNH

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG
Lê Nguyên Hồng Phó CVP Phụ trách 0233 3550892 0913421719 lenguyenhong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Cửu Phó CVP 0233 3577399 0914178167 nguyencuu@quangtri.gov.vn
Lê Hữu Phước Phó CVP 0233 3686678 0914226111 lehuuphuoc@quangtri.gov.vn
PHÒNG TỔNG HỢP
Hoàng Tiến Dũng Trưởng phòng 0233 3859653 0914050822 hoangtiendung@quangtri.gov.vn
Trần Hồng Hạnh Trưởng phòng 0233 3554631 0905144182 tranhonghanh@quangtri.gov.vn
PHÒNG NÔNG NGHIỆP
Nguyễn Anh Khoa Phó phòng 0233 3585599 0906466669 nguyenanhkhoa@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Phó phòng 0233 3554630 0962212612 nguyenthithu_vpub@quangtri.gov.vn
Phan Văn Phước Chuyên viên   0913349389 phanvanphuoc@quangtri.gov.vn
Hoàng Công Tuấn Chuyên viên   0905085095 hoangcongtuan@quangtri.gov.vn
PHÒNG NỘI CHÍNH
Nguyễn Đăng Mừng Trưởng phòng 0233 3554632 0942.379.199 nguyendangmung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Quang Chuyên viên 0233 3853103 0912189357 nguyenthanhquang@quangtri.gov.vn
PHÒNG CÔNG NGHIỆP
Trần Duy Phương Phó phòng 0233 3536677 0906.560.777 tranduyphuong@quangtri.gov.vn
Trần Minh Tài Phó phòng 0233 3558399 0944203555 tranminhtai@quangtri.gov.vn
PHÒNG TÀI MẬU
Trần Văn Thạnh Trưởng phòng 0233 38523102 0905.070.576 tranvanthanh@quangtri.gov.vn
Lê Nguyễn Hải Dương Phó phòng 0233 3577377 0965.046.688 lenguyenhaiduong@quangtri.gov.vn
PHÒNG VĂN XÃ
Đoàn Minh Phong Trưởng phòng 0233 3555621 0913.485.719 doanminhphong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đình Thi Trưởng phòng 0233 3595599 0914.042.039 nguyendinhthi@quangtri.gov.vn
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
Nguyễn Thị Thanh Thảo Chuyên viên   0917000159 nguyenthithanhthao@quangtri.gov.vn
PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tô Thị Hải Yến Trưởng phòng   0905605579 tothihaiyen@quangtri.gov.vn
Võ Thị Thúy Hằng Phó phòng   0914665333 vothithuyhang@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Hồng Trinh Chuyên viên   0919634289 hoangthihongtrinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Minh Truyền Chuyên viên   0977705123 nguyenminhtruyen@quangtri.gov.vn
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC
Nguyễn Trương Phong Trưởng phòng 0233 3853264 0989.442.175 nguyentruongphong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Hải Chuyên viên 0233 3853264 0984567589 nguyenthanhhai.vpub@quangtri.gov.vn
VĂN THƯ
Lê Thị Hồng Thuý Phó phòng 0233 3852501 0986.175.700 lethihongthuy@quangtri.gov.vn
Trần Thị Như Hoa Văn thư 0233 3852501 0984459016 tranthinhuhoa@quangtri.gov.vn
Trần Thị Hiền Lưu trữ VP 0233 3852501 0984.774.770 tranthihienqt@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thuỳ Nhung
Văn thư
0233 3852501 0935.985.889 nguyenthuynhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Bích Nguyệt Văn thư 0233 3852501 0983159716 nguyenthibichnguyet@quangtri.gov.vn
Lâm Thị Mơ Lưu trữ VP 0233 3856415 0903.545.159 lamthimo@quangtri.gov.vn
Nguyễn Tri Phương NV Bảo vệ 0233 3550400 0917.965.967  
BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH
Lê Minh Dũng Phó phòng Tiếp công dân và xử lý đơn thư 0233 3575177 0916030119 leminhdung@quangtri.gov.vn
Lê Thị Minh chuyên viên   0917103567 lethiminh.dakrong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Phương Phó phòng HCTH 0233 3575177 0935220234 nguyenthiphuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Mai Lan Văn thư 0233 3575179 0905346463 nguyenmailan@quangtri.gov.vn
PHÒNG QT-TV
Võ Thị Uyên Trưởng phòng 0233 3851455 0914277626 vothitouyen@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Nam Phó phòng - Kế toán trưởng 0233 3555222 0914.242.263 nguyenvannam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hồng Lê KT viên 0233 3555222 0905.651.119 nguyenhongle@quangtri.gov.vn
Đỗ Tiến Trình Điện nước 0233 3857605 0978.553.555 dotientrinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thương Lễ tân 0233 3857605 0935708813 nguyenthithuong@quangtri.gov.vn
Trần Thị Nhung Lễ tân 0233 3857605 0906585119 tranthinhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Nhân viên 0233 3857605 0915630135 nguyenthithu@quangtri.gov.vn
ĐỘI XE
Nguyễn Văn Toàn Đội trưởng   0905.078.199  
Nguyễn Đức Long Lái xe   0905012159  
Trịnh Bá Mạnh Lái xe   0914.008.807  
Trịnh Minh Quý Lái xe   0983.295.551  
Đào Hoàng Hà Lái xe   0915.356.313  
Nguyễn Hồng Quang Lái xe   0947.606264  
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
Lê Châu Long Giám đốc 0233 3854486 0905.140.606 lechaulong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Hiền Phó GĐ 0233 2210992 0914.626.286 nguyenvanhienqt@quangtri.gov.vn
Lê Hữu Nam Hoạ sĩ 0233 3554273 0906.404.043 lehuunam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thái Dũng Kế toán trưởng 0233 3554273 0944.555.282 nguyenthaidung@quangtri.gov.vn
Dương N.Xuân Hiếu Kỹ sư 0233 3554273 0949.550.378 duongnguyenxuanhieu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Nhàn Phó phòng 0233 3553350 0905.875.179 nguyenthithanhnhan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Vân Phó phòng 0233 3666112 0982.942.757 nguyenthivanqt@quangtri.gov.vn
Phạm Thị Mỹ Hạnh Phó phòng 0233 3553350 0947.002.333 phammyhanh@quangtri.gov.vn
Trần Hồng Hà Biên tập 0233 3553350 0905.952.828 tranhongha@quangtri.gov.vn
Nguyễn Tiến Nhất Biên tập 0233 3553350 0979.645.435 nguyentiennhat@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thùy Dương Phó phòng 0233 2210992 0974.974.656 nguyenthithuyduong@quangtri.gov.vn
Trần Vân Anh Biên tập 0233 3553350 0913.485.573 tranvananh@quangtri.gov.vn
Trương Công Minh Lái xe 0233 3554273 0984114142 truongcongminh@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM DỊCH VỤ - HỘI NGHỊ TỈNH
Nguyễn Thị Thuý Giám đốc 0233 3565555 0905.515.559 nguyenthuy@quangtri.gov.vn
Lê Thị Phương Thảo Kế toán 0233 3564223 0914.226.199 lethiphuongthao@quangtri.gov.vn
Trần Thị Phúc phụ trách tổ Lưu Trú 0233.3565999 0935252444  
Trần Thị Thảo NV.Bàn 0233 3567116 0905.453.678  
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
Nguyễn Đức Tân Giám đốc   0913474868 nguyenductan@quangtri.gov.vn
Trần Phi Tường Phó Giám đốc   0905108333 tranphituong@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
Lâm Công Tuấn Phó Giám đốc   0914.312.112 lamcongtuan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Bình Chuyên viên   0914.353.252 nguyenthanhbinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Chuyên viên   0943373222 nguyenthituyethanh@quangtri.gov.vn
Lê Anh Phúc Chuyên viên   0905.192.666 leanhphuc@quangtri.gov.vn
Lê Vân Chuyên viên   0945974777 levan@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Mỵ Nhân viên   0915015717 nguyenthimy@quangtri.gov.vn

UBND huyện Đảo Cồn Cỏ

 

  - Địa chỉ: KP7- Phường 3 - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3689225
- Fax:  (0233) 3689225
- Email: conco@quangtri.gov.vn
 
UBND HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Võ Viết Cường Chủ tịch  3689211
 3552539
0913485426 vovietcuong@tinhuyquangtri.vn
Trương Khắc Trưởng Phó Chủ tịch   0903513667 truongkhactruong@quangtri.gov.vn
PHÒNG BAN
Phạm Thanh Tuấn Chánh Văn phòng  2211945 0915058171 phamthanhtuan@quangtri.gov.vn
Trịnh Việt Cường Phó Văn phòng   2211945 0982525159 trinhvietcuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Xuân Cảm Phó Văn phòng  2211945 0982550525 nguyenxuancam@quangtri.gov.vn
Võ Văn Đống TP Kinh tế - Xã hội  2211949 0982313159 vovandong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Vinh Hưng PP Kinh tế - Xã hội  2211945 0988643677 nguyenvinhhung@quangtri.gov.vn
Lê Quang Phi PP Kinh tế - Xã hội  2211944 0919106123 lequangphi@quangtri.gov.vn
Đặng Xuân Thành TB QL Cảng cá   0944237333 dangxuanthanh@quangtri.gov.vn
Trần Phong Bản PB QL Cảng cá   0915309117 tranphongban@quangtri.gov.vn
Võ Văn Đức PB QL Cảng cá   0948477568 vovanduc@quangtri.gov.vn

Sở Thông tin & Truyền thông

 

  - Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3554715
- Fax: 0233.3554711
- Email: sotttt@quangtri.gov.vn
 
SỞ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Văn Tường Giám đốc  0233.3554717 0913485128 nguyenvantuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hoàn Phó Giám đốc 0233.3553888 0982107959 nguyenhoan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Huyền Phó Giám đốc 0233.3577126 0913595014 nguyenthihuyenqt@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG SỞ
Nguyễn Quang Vượng Chánh Văn phòng 0233.3554715 0905012888 nguyenquangvuong@quangtri.gov.vn
Phan Phương Thảo Phó Chánh Văn Phòng 0233.3554715 0915261456 phanphuongthao@quangtri.gov.vn
Đoàn Thị Khánh Linh Kế Toán 0233.3595155 0914125155 doanthikhanhlinh@quangtri.gov.vn
Võ Thanh Tùng Chuyên viên 0233.3575155 0915630555 vothanhtung@quangtri.gov.vn
Lê Quang Vũ Văn thư 0233.3575155 0916341678 lequangvu@quangtri.gov.vn
THANH TRA SỞ
Trần Quang Chánh Thanh tra 0233.3554580 0934891666 tranquang@quangtri.gov.vn
Lê Hữu Dũng Phó Thanh tra 0233.3511368 0914178179 lehuudung@quangtri.gov.vn
Lê Quang Trung Thanh Tra viên 0233.3511368 0934807888 lequangtrung@quangtri.gov.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Hoàng Thị Hải Châu Trưởng phòng phòng 0233.3856555 0905055123 hoanghaichau@quangtri.gov.vn
Lê Khánh Hoàn Chuyên viên 0233.3856555 0943105444 Lekhanhhoan@quangtri.gov.vn
PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Phạm Thiện Đạt Trưởng phòng 0233.3639789 0913485000 phamthiendat@quangtri.gov.vn
Trần Thị Thùy Loan Chuyên viên  0233.3639789 0916964222 tranthithuyloan@quangtri.gov.vn
Trần Thanh Tuấn Chuyên viên 0233.3639789 0935869959 tranthanhtuanqt@quangtri.gov.vn
PHÒNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Nguyễn Thị Lệ Hằng Trưởng phòng 0233.2210635 0913485202 nguyenthilehang@quangtri.gov.vn
Lê Văn Minh Phó Trưởng phòng 0233.2210635 0913485255 levanminhqt@quangtri.gov.vn
Lâm Công Sáng Chuyên viên 0233.2210635 0911391678 lamcongsang@quangtri.gov.vn
PHÒNG THÔNG TIN- BÁO CHÍ - XUẤT BẢN
Đoàn Phương Nam Trưởng phòng 0233.3852888 0983692008 doanphuongnam@quangtri.gov.vn
Nguyễn T.Quỳnh Như Phó phòng 0233.3852888 0914561952 nguyenthiquynhnhu@quangtri.gov.vn
Giang T.Lệ Thủy Chuyên viên 0233.3852888 0943747207 giangthilethuy@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Trần Thanh Hà Giám đốc 0233.6250005 0944431357 tranthanhha@quangtri.gov.vn

BQLDA ĐTXD các CTr DD và CN

- Địa chỉ: 133 Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3523069
- Fax: 0233 3523069
- Email: bqldadtxdddcn@quangtri.gov.vn
 
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH  DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN GIÁM ĐỐC
Phan Văn Thắng  Giám đốc 0233.3523829 0905112359 phanvanthang@quangtri.gov.vn
Trần Anh Vũ  Phó Giám đốc   0903527963 trananhvu@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG
Trần Phúc Thông Chánh Văn phòng 0233.3523069 0947402333 tranphucthong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đình Quảng Chuyên viên   0913486312 nguyendinhquang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Anh Chuyên viên   0975563659 nguyenanhduc@quangtri.gov.vn
Lê Thị Vân Kế toán trưởng 0233.3523059 0915716299 lethivanqt@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thuỳ Trang Kế toán viên   0912884007 nguyenthithuytrang1@quangtri.gov.vn
Trần Thị Xuân Kế toán viên   0911777179 tranthixuan1@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Cẩm Nhung Văn thư   0943579337  
KẾ HOẠCH – KỸ THUẬT 
Trương Hữu Hiếu Phụ trách phòng   0905888616  truonghuuhieu@quangtri.gov.vn
Bùi Lê Huy Chuyên viên   0914419232  builehuy@quangtri.gov.vn
Trần Hoàng Chuyên viên   0964831345  tranhoang2@quangtri.gov.vn
Hoàng Luu Ly Chuyên viên   0943487655  
Trần Văn Lâm Hải Chuyên viên   0944034035 tranvanlamhai@quangtri.gov.vn
Lê Văn Tuấn Chuyên viên   0905929858  
Hồ Sỹ Công Chuyên viên   0935168248  hosycong1@quangtri.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN
Võ Văn Tiếp Phụ trách phòng   0913457883 vovantiep@quangtri.gov.vn
Võ Văn Việt Chuyên viên   0914315531 vovanviet@quangtri.gov.vn
Phan Đức Hiếu Chuyên viên   0944399555 phanduchieu@quangtri.gov.vn
Bùi Thị Hồng Gấm Chuyên viên   0947937567 buithihonggam@quangtri.gov.vn
Đoàn Văn Quảng Chuyên viên   0967815691 doanvanquang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng Chuyên viên   0917497234  
Nguyễn Trung Hiếu Chuyên viên   0943050345  
Lê Phước Đạt Chuyên viên   0941392789  
 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

  - Địa chỉ: 17 Hai Bà Trưng- TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3856348
- Fax: 0233 3850101
 
ĐOÀN THANH NIÊN CS HỒ CHÍ MINH

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
THƯỜNG TRỰC BTV TỈNH ĐOÀN
Nguyễn Khánh Vũ  Bí thư Tỉnh đoàn 0233 3666656 0914178388 nguyenkhanhvu@quangtri.gov.vn
Trân Xuân Anh  Phó Bí thư   0913199196 tranxuananh@quangtri.gov.vn
Trần Thị Thu Phó Bí thư 0233 3858681  01293915558  Baochitinhdoan@gmail.com
BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA
Phạm Xuân Khánh Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra,   0946047669 Xuankhanh.pham585@gmail.com
VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN
Nguyễn Thị Thanh Hiền Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn 02333856348 0918879555  
Nguyễn Đăng Chuyền Phó Văn phòng   0913485972  
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN
Nguyễn Thị Vĩnh An Trưởng ban   0914796234 Baochitinhdoan@gmail.com
BAN THANH THIẾU NHI TRƯỜNG HỌC
Mai Văn Nam Trưởng Ban   0935759555 Baolantdqt@gmail.com
BAN PHONG TRÀO THANH NIÊN
Trần Thị Như Quỳnh  Trưởng ban 0233 851149 0917177357  
NHÀ THIẾU NHI TỈNH
Nguyễn Thế Hùng Giám đốc   0948341369  
Hồ Xuân Vũ Phó Giám đốc   0919345168  
Nguyễn Thị Lương Giang Phó Giám đốc   0905011173  
TRUNG TÂM HOẠT ĐÔNG TTN QUẢNG TRỊ
Nguyễn Văn Trường Giám đốc   0982092500  
Lê Thế Hải Phó Giám đốc   0914 149055  
TỔNG ĐỘI THANH NIÊN XUNG PHONG
Trương Quốc Thắng Tổng đội trưởng   0905075679  
Nguyễn Viết Hùng Phó Tổng đội   0938527051  

tranxuananh@quangtri.gov.vn

Tòa án nhân dân

 

  - Địa chỉ: 45 Lê Lợi - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (053) 3852490
- Fax: 053 3858505
 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Lê Hồng Quang Chánh án 053 3855023 0914132669  
Lê Anh Dũng Phó Chánh án 053 3600500 0913410621  
Nguyễn Thị Hà Phó Chánh án 053 3853372 0987024339  
TÒA PHÒNG
Nguyễn Quốc Anh Chánh Văn phòng 053 3858505  0914457969  
Lê Thị Thu Hoài Phó Chánh VP 053 3853668 0919503559  
Trần Quang Sơn Trưởng phòng TCCB 053 3536668 0913129246  
 Lê Thị Phúc Phó TP TCCB   0944842256  
Nguyễn Công Nhân Phó TP Kiểm tra nghiệp vụ 053 3520079 0931973252  
TÒA CHUYÊN TRÁCH
Võ Ngọc Mậu Chánh tòa Tòa Hình sự 053 3851965 0967343777  
Nguyễn Cường Chánh tòa Tòa Hành chính 053 3580813 0914178057  
Nguyễn Đức Tân Chánh tòa Tòa Lao động 053 3850814 0914127135  
Nguyễn Thị Oanh Chánh tòa Tòa Dân sự 053 3851968 0914432235  
Nguyễn Thị Thu Hà Phó Chánh tòa Tòa Dân sự   0914038613  
Đinh Viết Nam Chánh Tòa Tòa Kinh tế 053 3851917 0916252377